Search
  • Prenesene poruke

Utjecaj zvuka na materiju

Uticaj zvuka na materiju ne završava s anorganskom, već se na izuzetno zanimljiv način nastavlja i s organskom materijom.

Sedamdeset posto ljudskog tela čini voda, a ako zvuk deluje na kristale u vodi, jednako će tako delovati i na vodu u ljudskome telu. No, izgleda,da zvuk ne deluje samo na ćelijsku tečnost – deluje i na jezgru ćelije u kojoj se nalaze hromosomi ispunjeni deoksiribonukleinskom kiselinom, popularno zvanom DNK. Ruski naučnici,okupljeni oko dvojice moskovskih akademika – Pjotra Garjajeva, molekularnog biologa i biofizičara, i Vladimira Poponina, kvantnog fizičara - otkrivaju funkciju donedavno nepoznatih aspekata ljudske DNK koju je „službena“ nauka proglasila, ni manje ni više nego – smećem. Njihova su otkrića revolucionarna, premda se čini da su bila poznata drevnim civilizacijama i starim alhemičarima. Naime, ne verujući da je priroda glupa,te u nameri da prouče koja je stvarna funkcija više od 90% takozvane „junk DNA“, proglašene tako,zato što ne učestvuje u sintezi proteina, Garjajev i Poponin okupili su oko sebe tim genetičara, fizičara i lingvista, te između ostalog, otkrili sledeće[3]. DNK nije odgovorna samo za izgradnju fizičkog tela, nego služi i za pothranjivanje informacija. Ona je biočip u našem telu, organski supervodič koji može raditi i na normalnoj telesnoj temperaturi (za razliku od veštačkih koji zahtevaju izrazito niske temperature za rad). Svaki supervodič u stanju je pothranjivati svetlost i informaciju. Informacije se pothranjuju direktno i indirektno, zavisno o stepenu svesti,te poznavanju tehnologije programiranja.

Ako je DNK biočip u našem telu, tada je telo organski kompjuter.Ko i kako programira ovakav kompjuter? Mi sami, ali i naša okolina. Naime, svako emocionalno stanje u kojem boravimo dovoljno dugo i koje ima odgovarajući intenzitet pothranjuje se u ćeliju i pretvara u ćelijski program.Pothranjuju se i verovanja – svesna i nesvesna. Kako životna uverenja, bilo svesna ili nesvesna, čine temelj ljudskom karakteru, odnosno samu strukturu čovekove ličnosti, tako će ona nesvesna, duboko ukorenjena i još dublje potisnuta uverenja oblikovati njegovu temeljnu percepciju realnosti, odnosno svetonadzor. Međutim, uticaj misli i emocija se ovde ne završava - nastavlja se i dalje te ima svoje efekte i na fizičko telo. Čovekov nesvesni um,ponaša se upravo kao kompjuterski software, te zahteva naredbe, odnosno programiranje. Ukoliko nije uposlen naredbama koje odašilje svesni um, nesvesni se um tada bavi bilo čime – prerađuje stare impresije, sortira iskustva, vrti „filmove“ prošlih događaja, odnosno reciklira razne sadržaje samo zato što je programiran da neprekidno radi. Nesvesni um se ponaša kao software,koji je (gotovo) nemoguće isključiti – takva aktivnost s jedne je strane izuzetno korisna jer nesvesni um radi na našim ciljevima i onda kada svesni um spava ili se bavi drugim stvarima. S druge strane, neprekidna aktivnost nesvesnog uma može biti i opterećujuća, pogotovo ukoliko je ispunjen neprijatnim sadržajima.Zato je,„isključiti um“,cilj mnogih ljudi, koje progone negativna duševna stanja, ali je kontrola uma, takođe,cilj i mnogih duhovnih škola. Biti u mogućnosti svesno ukinuti mentalne procese, „zaustaviti unutrašnji dijalog“, jedan je od vrhunskih ciljeva duhovnog treninga.

34 views

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram