Search
  • Dea Devidas

Nesporazumi kao vrata


Kad se penješ po stepenicama, noge idu paralelno - lijeva, desna, lijeva desna - jel' tako? Ne može, primjerice, lijeva noga silno napredovati do vrha, a da se desna tek popela na prvu stepenicu. E tako i u životu. Ti možeš biti brza, efikasna, djelotvorna i aktivna osoba, ali ako osoba s kojom si u najdubljoj energetskoj i duševnoj vezi ide polako, živi pasivno, spora je.... zajednička vrijednost je tvoja spoj ovih dviju. Ti, primjerice, postajše sporiji, osoba brža, a vaše zajedničko biće (Biće Odnosa) usklađuje te dvije kvalitete. I to je ljepota razmjena: znamo kako se divno nadopunjavaju suprotnosti u odnosima.

No, ponekad i nije tako divno, u smislu da se te suprotnosti ne nadopunjavaju nego su u sukobu. Što je, naravno, prolazna faza, ali treba je proći. To se najjasnije vidi u partnerskim odnosima, posebno kada ljudi žive zajedno, ali vrijedi i za poslovna partnerstva, zajedničke projekte. I izgleda tako da najednom nešto stane. Nešto što nikako ne bi trebalo, što bi prema svakoj procjeni trebalo teći skladno - odjednom jedva pliva. Čak i komunikacija štuca, u smislu kaže se jedno, razumije drugo - nekako kako se nikad prije nije događalo.

E, kada se tako blokira energija i pokazuje kroz prepreke, to je znak da je vrijeme za novo usklađenje. Da se stopala koja prevaljuju ljestve dogovore. Ponovno sjednu zajedno i iskomuniciraju preciznije ciljeve. Ako je sve ok u tom dijelu, onda je stvar u intimnoj karmi, odnosno pojedincu u tom odnosu koji prolazi neko čišćenje što utječe na odnos. Tada ono što u odnosu treba uskladiti jest razumijevanje - vidjeti kojem dijelu nas okida živce ta blokada, i još važnije - zašto. Gdje bismo požurili i zbog čega, i što nas toliko muči u čekanju? Takva preispitivanja i učenja o sebi, kroz nove spoznaje, oslobađaju dio energije i stvaraju protok za dalje. Tako nesporazum postaje vrata kroz koja dolaze novi uvidi.

Stoga, kada nešto ne ide brzinom kojom hoćeš, zahvali! To te život podsjeća da staneš i promisliš o smjeru. Možda je vrijeme za modifikaciju cilja, stava ili smjera samoga. Možda za promjenu smjera ili načina samog odnosa. Daj si vremena, zapravo zahvali prepreci jer ti ga je dala.

14 views

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram