Užitak življenja: vatra strasti


Što je veća razina energije kojom raspolažete – koju živite - to je veći užitak življenja kojeg osjećate. A kada životvorna energija, u indijskoj tradiciji poznata kao prana, u kineskoj kako ki (chi) ili orgon u zapadnoj, preplavi svaku vašu stanicu, vaš život i svaki njegov trenutak postaju slavlje. O čovjekovoj životnoj energiji, akciji i odgovoru u Tarotu simbolički govore Štapovi.

Svaki atom u ljudskom biću odražava čitav svemir – sa svojim opnama, membranom i jezgrom – a Svemir odražava svaki atom. Upravo zbog toga svaki atom ima silnu energiju, a ljudi su, kao masa atoma, beskrajno moćna energetska bića . No, dok nisu svjesni te snage koja je u njima, svakom atomu njihovog bića, ta golema energija atoma ostaje u njima uspavana, kao da je nema. Zbog toga mistici trenutak prosvjetljenja opisuju, među ostalim, kao osjećaj Rađanja Svemira: u trenutku buđenja svijesti i energije iz uspavanih atoma, Čovjek osjeća kako se milijarde Sunca u njemu rađaju i plešu... iskustvo toliko orgazmičko da ga je teško prenijeti riječima. A ta probuđena Energija je životvorna, kreativna: ona ne spaljuje onoga tko je probudi, ona ga obogaćuje, dajući mu životnost kakvu ne može zamisliti i ono što pokreće na Put Ispunjenja, a to je Strast. Jedini način za pronaći tu Vatru, njezin Izvor je okretanje unutra, k Sebi, Sebstvu. Bitku/Biću – Božanskom u Čovjeku. Lijep način je tišina meditacije ili komunikacija sa Suncem kada zalazi, poznata kao solarna joga.

Kada je Vatra Bića pokrenuta, onda je svako djelo koje Čovjek izvršava lakoća stvaranja: zadaci prestaju biti ono što se mora obaviti, a postaju radost i igra. Čovjek djeluje jer je pun kreativne energije. Spontano i sretno – kreativno. Nema svrhe koju treba ostvariti, niti zadanog cilja: duša djeluje jer u tome uživa. Zato sva velika, istinska i značajna djela proizlaze iz energije zadovoljstva, ne moranja ili trebanja. Nisu zadana aktivnost, nego spontana akcija. Akcija je rasplesana i vesela, a aktivnost kruta i nametnuta.

Kad Mudri kažu da svaki čovjek na Zemlju dolazi s točno određenim karakteristikama i „setom“ talenata, a objašnjavaju da je Svrha Života Slavlje i Igra, onda govore upravo o tome kako Čovjek, kada otkrije svoje urođene sposobnosti i nahrani ih energijom stvaranja, uživa radeći posao zbog kojeg je poslan. A poslovanje Poslanje je zabava.

Jer, Cilj je Put: davna je istina. Cilj nije točka do koje treba što prije dotrčati. No, putovanje do Cilja, puno avanture, nepoznatoga, otkrivanja vlastitih skrivenih potencijala je Cilj nad Ciljevima. I to putovanje je ono što motivira. Dok nametnuta točka na horizontu kao lažan motiv i imperativ ubija svaku volju i strast. I o tome govore Tarotovi vatreni simboli Štapovi: gdje je čovjek u odnosu na svoj životni „zadatak“ i koliko mu je energija stvaranja budna i djelatna. Jedan od najljepših načina buđenja te energije je pitanje „u čemu uživam?“ Ili „što me, kad radim, toliko zanese, da ne osjećam tok vremena...“. Taj odgovor dolazi iznutra, a u njemu je rješenje goleme ljudske dileme koja za većinu predstavlja „što činiti da budem ispunjen i zadovoljan“. Zbog toga se u Tarotu, tradicionalno, štapovi povezuju s nečijom karijerom te uspjehom u poslu. No, Istina je jedna: uspjeha nema bez strasti i užitka u igri stvaranja


COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram