Manifestacije Postojanja

Svaka manifestacija života – zdravlje ili bolest, radost ili depresija – prvo se očituje u energetskim sferama tijela, a zatim na njemu. Kako se događa put manifestacije pokazuju skrivena zapadnja tumačenje elementa drvo: iako je ono zastupljeno u orijentalnim znanjima, u zapadnoj hermeneutici je skriveno, a o njemu najjasnije govori Kabala kroz Tarot.

Drvo života je reljef koji predstavlja mapu univerzuma. Kabalisti smatraju da sve što postoji u Univerzumu, svako kozmičko očitovanje, oblik energije, objekt, ideja ili akcija može biti predstavljena na Drvetu života. Stoga je ono izvanredan sistem za klasifikaciju i proučavanje međusobnog utjecaja različitih ideja i objekata. Drvo života predstavlja i izjednačava makrokozmos – Svemir, i mikrokozmos – Čovjeka. Prema tome, sve ono što se u velikim razmjerima odigrava u kozmosu, odigrava se i u čovjeku, a to prikazujeTarot i po toj shemi. Ono prikazuje proces očitovanja božanske sile kroz energiju i oblik te načine na koje se forma organizira (prikazuje) u oblicima. Na reljefu Drva života postoje tri stupnja očitovanja: stup kozmičke snage koji je po svojoj prirodi aktivan, muški i pozitivan te se prikazuje se kao bijeli ili srebrni. Uz njega teče stup kozmičkih oblika koji je pasivan, ženski i negativan te se prikazuje crnom. Među njima je stup kozmičkog sklada (stup ravnoteže) i on je neutralan: na njemu se energije lijevog i desnog stupa dovode u skladan oblik izražavanja. Aktivne i pasivne snage se razvijaju kroz ravnotežu, što je sadržana u principu polarnosti koji uči da sve Manifestacije nastaju kroz interakciju (energetski prisutnu kao svojevrsnu napetost) – ples - suprotnih polova. Drvo života se sastoji od deset sefirota („točaka manifestacije“) koji predstavljaju faze u izražavanju božanske energije: oni se razvijaju jedan iz drugog i onaj koji prethodi uvijek sadrži sve slijedeće potencije – svaka sefira je stepenica u božanskoj evoluciji (pasivna u odnosu na onu koja je stvara i aktivna u odnosu na onu koja iz nje slijedi).


Nastanak Manifestacije


Životvorna energija se, prema tom konceptu, izlijeva iz Krunu: tako izvorna sefira, Keter, nastaje iz bezgranične svjetlosti te se smatra da nije dio našeg svemira. Astrološki je predstavlja planet Pluton, koji obilježava početak, novo, neotkriveno, područje budućnosti. Na nivou čovječanstva, to je svako otkriće ili inovacija koji do tada nisu postojali na Zemlji, a na razini čovjeka to su sva nova iskustva, uvidi ili otkrića. U Tarotu ona predstavlja izvor, korijen snage određenog elementa i predstavljaju ideje koje su tek u nastajanju ili formiranju: to znači da će do njihovog ostvarenja proći izvjesno vrijeme dok potrebni uvjeti budu stvoreni. Iz nje nastaje prva sefira, odnosno Mudrost (kabalistički naziv je Hokmah): ta sefira predstavlja dinamičan nalet kozmičke energije te nosi energiju muškog aspekta božanskog, energiju božanskog oca te snagu dinamične, aktivne sile. On je božanski otac i označava mušku, dinamičnu, aktivnu pozitivnu silu. Zbog dubine i siline naleta astrološki je predstavlja Neptun, a kako kvaliteta njezine energije označava arhetip muškosti te obuhvaća svaki tip aktivnog i muškog izražavanja energije, utjecaj Mudrosti označavaju svi simboli očinstva i autoriteta, te nosi energiju vatre (stoga ovu energiju u Tarotu predstavljaju svi Vitezovi, i Dvojke). Na ovoj razini duša usvaja sveobuhvatni muški princip i kao kvalitetu stječe mudrost koja, u idealnom slučaju, obuhvaća savršeno znanje i savršeno razumijevanje. Izljevom energije dalje, nastaje točka Razumijevanja (sefira Binah): energija u ovom stadiju predstavlja ženski arhetip Univerzuma koji silovitu, aktivnu energiju prethodne sefira zatvara u ženski oblik, kako bi se kreacija mogla strukturirati i nastaviti. Energetski, predstavlja božansku majku, utrobu iz koje sve nastaje, a njezinu kvalitetu predstavlja energija vode te Kraljice (Dame) i trojke Tarota. Ona Božanskom biću daje oblik kroz koji će se razvijati, te sadrži principe života i smrti jer utjelovljanje božanske energije implicira odbacivanje tijela kada je njegova svrha ispunjena. Ovdje se aktivira sveobuhvatni ženski princip u biću te integrira njegova sposobnost razumijevanja: astrološki, tu energiju predstavlja gospodar karme i vremena, Saturn, simbolizirajući energiju koja ograničava razmahivanje ideja svojom snagom oblikovanja, odgovornosti i ograničenje. Kao rezultat sjedinjenja muškog i ženskog principa, iz prethodne dvije sefire nastaje iduća, a ta je Milost(Hesed): nalazi se na stupu Kozmičke Sile, a kao rezultat najsavršenijeg ujednjenja božanskih roditelja, očituje kvalitete kao što su sveopća ljubav i milosrđe: energija u točki Milosti ostvaruje očinsku energiju dobročiniteljstva i zaštite, te snagu ostvarenja napretka, obilja i blagostanja,što astrološki simbolizira Jupiter. Ovdje duša integrira sveopću ljubav i razvija kvalitetu milosrđa, a o tome kako i u kojoj će se sferi života to iskazati govore četvorke Tarota. Daljnjim izlijevanjem energije u manifestaciji, stvara se Strogost (Geburah): na ovom nivou je energija bezuvjetne ljubavi i milosrđa ograničena disciplinom, koja je potrebna da gomilanje i stalna ekspanzija ne bi izazvali nervnotežu. Stoga je priroda ovog energetskog principa ta da uklanja svaki višak i neumjerenost koji su prijetnja skladnom razvoju božanske sile: zadatak je uništenje i razgradnja svega što prijeti zdravom tkivu, i što bi ga moglo dovesti do slabljenja ili oštećenja. Ovdje se ljubav ograničava pravednošću te biće stječe disciplinu i uvid u strukturu Superega, kako bi preispitalo vlastite koncepte moralnosti: s ozbirom da nosi dramatične promjene u dominantan tip energije, energija ove točke manifestacije je često neugodn za ego, no upravo stoga donosi transformaciju. Simbolizira je snaga Marsa, koji donosi silinu energije, promjenu, disciplinu, seksualnu energiju, razgradnu i destrukciju. Iduća točka manifestacije je Ljepota (Tifaret) te predstavlja energiju savršene ravnoteže: u njoj se ostvaruje svijest o vremenskim dimenzijama, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti i biće je sposobno odrediti se u odnosu na iskustvo. Nosi energiju zraka, te je predstavlja Sunce, simbolizirajući zdravlje, prosvjetljenje i kreativnost koju energija na ovoj razini donosi, označujući psihološki svijest oslobođenu od konflikata i potisnutih sadržaja. Tekući dalje, energija se kreće prema nižem planu postojanja gdje mora biti ograničena i vezana, što se događa u razini Pobjede (Necah): biće koje je postalo svjesno sebe, ostvarujujći čisto postojanje, biva pobuđeno na pokret kako bi ispitalo mogućnosti i u njima našlo zadovoljstvo. Stoga ova razina izražava ideju ljubavi i energije na razini instinkta i osjećaja. Astrološki je predtavlja Venera, označujući međuljudske odnose, umjetnička dostignuća, ljubav prema određenim pojavama, bogatstvo, luksuz i duhovna dostignuća ograničena Egom i materijalnim motivima. Budući da se na ovoj razini ljudski osjećaji i instinkti pojačavaju i diferenciraju, često je utjecaj energetski neugodan, s ozbirom da predstavlja fazu neravnoteže. Daljnjom evolucijom božanske energije nastaje Sjaj (Hod): samosvjesno biće koje je spoznalo zadovoljstvo, sada ga ispituje i stječe iskustvo, odnosno rađa misao. Odmak u neravnotežu načinjen u prethodnoj fazi, na ovoj se razini shvaća zbog njezine energije koja predstavlja čovjekove intelektualne moći i njegov um – stoga se ovdje razvijaju i produbljuju intelektualni i kreativni procesi duše (Merkur). Daljnjim tokom, energija se vraća u ravnotežu te dolazi na razinu Temelja (Jesod): taj nivo donosi samosvijest i odnosi se osjetila, instinkte, intuiciju i nesvjesne aspekte čovjekove osobe, zbog čega je predstavlja Mjesec te iskustvo snage koju osoba ostvaruje nadilaženjem nastalog problema što donosi razumijevanje ritmične, promjenjive prirode svega što ga okružuje. Posljednji stupanj manifestacije, koji predstavlja materijalni svijet – Utjelovljenje – ili površinu Zemlje je Kraljevstvo (Malkut): označava dominantnu energiju Zemlje, cjelokupni elementarni svijet te prikazuje dosezanje krajnje točke transformacije jednog vida božanske energije, kao i trenutak koji prethodi njegovom preobražaju u novi vid. Tako izgleda ciklus (re)inkarnacije, odnosno Vječnog života: Božansko biće koje je evoluiralo kroz devet razvojnih kotača te steklo Znanje i Svjesnost, sada se obogaćeno iskustvom vraća svome tvorcu, Keteru – u Krunu Stvaranja. Prateći zbivanja u svojoj svakodnevici, moguće je povezati energije iza njih sa sukladnim energijama Drveta Života: osvještenje donosi uvide o tome što se trenutno integrira te koji su trenutni zadatak duše te svrha bića, sa svim izazovima Postojanja.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram