Lakoća Radosti

Naša sreća je na dohvat ruke: ona ne ovisi od onoga što nam se događa, nego od načina na koji opažamo svijet i suočavamo se s njim.

Ako želimo biti sretni, možemo to biti odmah, jer je ključ naše sreće skriven u nama. Sve prepreke na putu do sreće sami smo stvorili. Odgovorni ste za vlastitu sreću u svim godinama koje su prošle? Dozvolili ste da vas netko kontrolira, da vam nametne određeni način života. Možemo okusiti život tek kada odbacimo strah da ćemo bilo što izgubiti, kada postanemo svjesni da nam ništa ne može biti oduzeto. Nesvjesne osobe ne mogu uzvratiti ljubav, mogu samo pokazivati želje, očekivanja i manipulirati njima. Ono što ljudi nazivaju ljubav, najčešće je samo sebičnost. Naučili su uspoređivati ljubav s vrlinom i živjeti je na način koji je prihvatljiv za druge, Provjerite svoju ljubav, svoj nivo svesnosti na sebi, kada se neka vaša želja sukobi sa željom voljene osobe ili biva odbačena. Šta se tada događa? Dolazi li do razočeranja? Jedino zlo na ovom svijetu je nesvjesnost, dakle neznanje, nesposobnost da vidimo život kakav stvarno jeste, nerazumijevanje za druge ljude i njihove postupke, nemogućnost da ih prihvatimo bez straha.


Zato razmislite o onome što u vama izaziva nesreću i potrudite se da otkriti glas u sebi koji nesvjesno govori „Ako ne uspijem ostvarim ovo ili ono, odbijam bilo kakvu sreću". „Ako ne dobijem ovo ili se ne dogodi ono, sreća mi je nevažna." Mnoge osobe nisu sretne zato što postavljaju uvjete vlastitoj sreći.Otkrijte da li ovakav unutrašnji stav postoji u vašem srcu i odstranite ga. Postoji divna priča o čoveku koji je neprestano dosađivao Bogu svojim molbama i zahtjevima. Jednog dana Bog je rekao „Dosta! Imaš samo tri želje. Kada se ostvare, ništa više nećeš dobiti. Da čujem, govori!" Zbunjen, čovek je upitao: „Mogu li bilo šta da tražim?" „Da!" odgovorio je Bog. „Ali samo tri želje i gotovo!" Poslije kraćeg oklijevanja, čovjek je progovorio: „Znaš, Gospode, pomalo se stidim, ali voleo bih da se oslobodim moje žene; glupa je i stalno me maltretira... Nepodnošljiva je! Ne mogu više živjeti s njom. Možeš li me osloboditi nje?" ,,U redu", rekao je Bog, „tvoja će želja biti uslišena." I žena je umrla. Kada su prijatelji i rodbina došli na sprovod i počeli moliti za pokojnicu, čovjek je najednom uzviknuo u sebi: „Moj Bože, imao sam izuzetnu ženu koju uopćte nisam znao cijeniti dok je bila živa". Osjetio je veliku slabost i obratio se Bogu: „Vrati mi je u život, Gospode!" Bog mu je odgovorio: „Dobro. Tvoja druga želja bit će ispunjena". Čovjeku je preostala samo jedna želja. „Šta da zatražim?" mislio je. Obratio se prijateljima za savjet. Neki su mu savetovali: „Traži novac. S novcem možeš imati sve što poželiš", drugi: „Šta će ti novac ako nemaš zdravlje? Traži zdravlje", dok su treći govorili: „Šta ti vrijedi zdravlje kad ćeš jednog dana umrijeti? Traži besmrtnost". Siroti čovjek nije više znao šta da zatraži jer mu je netko rekao: „Šta će ti besmrtnost ako nemaš nikoga koga bi volio? Traži ljubav". Samo je mislio i mislio... ali nije došao ni do kakvog zaključka, nije mogao odlučiti što da zatraži. Prošlo je pet godina... deset godina... Jednog dana Bog ga je upitao: „Kada ćeš mi reći svoju treću želju?" a čovjek mu je odgovorio: „Gospode, potpuno sam zbunjen, ne znam što da zatražim! Možeš li mi Ti reći što da tražim od Tebe?" Bog se nasmijao i rekao mu: „Dobro, ja ću ti reći što trebaš tražiti. Traži da budeš sretan, što god te zadesilo. Traži radost, u tome je tajna!"


Glavna prepreka u ostvarenju toga je vezanost. Ako se vežemo za negativne emocije, nikad nećemo biti sretni. To ne znači da se treba kloniti onoga što se naziva negativnom emocijom. Ne bismo bili ljudi ukoliko nikad ne bismo doživeli napetost ili potištenost, ako se nikada ne bismo rastužili zbog nekog gubitka. Negativne emocije su nešto sasvim prirodno. Ono što je neprirodno, što ne valja, je vezanje za ove emocije.


U zen-budizmu postoji izuzetna duhovna vežba pod nazivom koan. Najčešće je to pitanje koje učitelj postavlja učeniku, pitanje na koje nema racionalnog odgovora. Na primer: „Kako zvuči pljesak jedne ruke?" ili: „Kakav si oblik imao prije svog začeća?" Zato, postavite sebi koan: pitajte se „Što će se dogoditi ako se odvojim od svojih negativnih emocija, od svog osjećaja krivnje, svojih razočaranja, svoje zavisti?" Nastavite si postavljati ovo pitanje, usprkos strahu i drugim osjećajima koje može izazvati... Pitajte se, i pitajte - sve dok ne otkrijete veliko otkriće.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram