Trans...

Svijest može putovati astralom na mnogo različitih načina. »Astralna projekcija« koju opisuju mnogi okultisti znači odvajanje astralnoga tijela od njegova fizičkog pandana, ostavljajući kao povezanost samo uže eteričke energije.

Drugim riječima, stvaranje potpunog, živog, čulnog metaforičnog stanja kroz koje se mogu shvatiti sve percepcije. Astralno se tijelo može kretati fizičkim svijetom, premda teško. Najčešće ostaje u području energije i misaonih oblika koje je astral. Također je moguće projicirati samu svijest, bez konstrukcije »tijela«. Fizička »senzacija« je oslabljena, a da bi se postigla jasnoća i naučile tumačiti percepcije potrebna je znatna praksa, no ova metoda manje uzima vitalnost i manje je opasna. Astralno se tijelo u projekciji hrani životnom energijom i praksa može devitalizirati ako se radi previše često. Uobičajeno je nakon povratka biti krajnje hladan ili iznimno gladan. Kad učite ulaziti u stanja transa važno je zaštititi zdravlje fizičkoga tijela dobro jedući, dostatno spavajući i redovno vježbajući. Trans bilo koje vrste treba raditi samo u sigurnom, privatnom prostoru, gdje vas neće uznemiravati. Kako trans privremeno smanjuje percepcije vanjskoga svijeta i njegovih opasnosti, gradski parkovi, javne plaže, ulice i autobusi gdje vas mogu orobiti, oplijeniti ili napasti nisu dobre lokacije. Uspostavite zaštitni krug oko svojeg tijela prije no što ga napustite, bilo ritualom bilo jednostavnom vizualizacijom. Ovo će stvoriti energetsku barijeru, osiguravajući sigurnost na astralu. Transna stanja nude mnoge mogućnosti osim astralne projekcije. Trans otključava izraziti potencijal urođen nekorištenoj svijesti. Možemo povećati senzitivnost, rast i kreativnost. U transu smo sugestibilniji – činjenica koja je u pozadini većine uobičajenih uporaba hipnoze. Sugestibilnost se može činiti strašnom ako je vidimo kao otvaranje prema kontroli i eksploataciji drugih ljudi. No jastvo odbacuje sve sugestije koje su u kontradikciji s duboko urođenim moralnim i etičkim načelima ili osobnim željama. Sugestija neće poštenu osobu učiniti lopovom, niti nekoga ubojicom. Kako razvijamo svijest o funkcioniranju sugestije i učimo je svjesno koristiti, sugestibilnost spram drugih izgleda pada. Nesvjesno više nije odsječeno, nego je u stalnoj komunikaciji sa svjesnim umom i ne može se lako programirati bez svjesnog pristanka. Svoju sugestibilnost možemo upotrijebiti za fizičko i emotivno iscjeljenje. Um i tijelo su povezani, a naša emotivna stanja pridonose bolesti, i fizičkoj i psihosomatskoj. Sugestija može pomoći u učenju, povećanju koncentracije i kreativnosti. Također može otvoriti nove oblike svijesti i probuditi psihička čula. Trans stimulira viziju i imaginaciju i otvara nove izvore kreativnosti. Kad se barijera između nesvjesnoga i svjesnoga prebrodi, slobodno se javljaju ideje, slike, planovi i rješenja problema. Kad se holistička vizija desne hemsifere probudi, ona postaje bogati izvor uvida, novih i originalnih pristupa situacijama. Tijekom transa rastu i psihičke moći. Svi smo mi nesvjesno duhovni. Mlađe je jastvo svjesno tijekova energije, komunicira bez riječi, osjeća struje budućnosti i zna kako kanalizirati moć. U transu možemo postati svjesni Svijesti i percipirati i oblikovati struje koje pokreću naš život. Naposlijetku u transu dobivamo objave. Doživljavamo jedinstvo, ekstazu, otvorenost. Granice naših percepcija, fiksacija na jednu notu pjesme, razlažu se: ne samo da čujemo muziku, nego plešemo vrtložni, veseli, spiralni ples postojanja. Trans može biti opasan iz istoga razloga zbog kojega je vrijedan – jer otvara vrata prema nesvjesnom umu. Da bi prošli kroz njih moramo se suočiti s onim što okultisti nazivaju Čuvarem, ili Sjenkom na Ulazu: utjelovljenjem svih impulsa i kvaliteta koje smo gurnuli u podsvijest jer ih je svjesni um ocijenio neprihvatljivima. Sve ono što jesmo i osjećamo da ne bi trebali biti – seksualni, ljuti, neprijateljski, ranjivi, mazohistični, krivi, puni mržnje prema sebi i čak možda snažni ili kreativni – čuči na ulazu između Mlađega jastva i Jastva koje govori, odbijajući nam prolaz sve dok ga ne pogledamo u lice i spoznamo našu esencijalnu ljudskost. Niti jedan strah nije jači od našega straha od vlastite Sjenke i ništa nije destruktivnije od obrana kojima izbjegavamo konfrontaciju. Prave opasnosti magije nisu Čuvar, Sjenka niti izvanjski entiteti i sile. One potječu od naših obrambenih strategija koje se mogu pojačati i učvrstiti transom i magijom kao i drogama i fanatizmom. Magija može pomoći razložiti te strategije, suočiti se s Čuvarem – proces koji nikad nije tako zastrašujući u stvarnosti kao što je u mašti – i čisto pobijediti. No sve dok ljudi nisu spremni suočiti se sa strahom i sukobiti se sa svojim negativnim značajkama, porazit će ih ono što je Yaqui mag Don Juan nazvao »prvi od njihovih prirodnih neprijatelja: Strah! Strašan neprijatelj – podmukao i težak za nadići. Ostaje skriven na svakom zavoju, šunja se i čeka.«
COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram