Svjetlo=Mudrost

Uvijek kad prorok ili utemeljitelj religije govori o svjetlu i time hoće ukazati na mudrost to ne čini stoga što to smatra genijalnom slikom, nego fizikalnom istinom.

Da bismo to prepoznali, okrenimo se čovjekovom biću. Astralno je tijelo treći čovjekov dio. Ono je nositelj radosti i tuge te o njemu ovise čovjekova unutarnja duševna iskustva. Biljka nema astralno tijelo i zato ne može iskusiti radost i tugu kao što to mogu čovjek i životinja. Ako danas prirodoznanstvenik, baveći se ispitivanjem prirode, govori o osjećajima biljki tada ono što govori počiva na sasvim pogrešnom shvaćanju prirode osjećaja. Do ispravne predodžbe astralnog tijela doći ćemo samo ako slijedimo razvoj kroz koji je ono prošlo tijekom vremena. Znamo da je čovjekovo fizičko tijelo najstariji i najkompliciraniji član njegova bića, njegovo je etersko tijelo nešto mlade, a njegovo je astralno tijelo najmlađe. No, najmlađe od svega je njegovo Ja. Fizičko je tijelo prošlo kroz dugotrajan razvoj, koji se događao tijekom četiriju planetnih utjelovljenja. Na početku ovog razvoja naša je Zemlja bila u prvobitnom utjelovljenju zvanom stanje Saturna. U ono vrijeme čovjek još nije postojao u svojem sadašnjem obliku. Na Saturnu je postojala samo prva klica fizičkog tijela, a nedostajala su mu sva ostala tijela — etersko tijelo, astralno tijelo i Ja. Etersko mu je tijelo pridruženo tek za drugog utjelovljenja Zemlje, na Suncu. U ono je doba čovjekvo etersko tijelonesumnjivo imalo oblik pentagrama, ali je poslije donekle bilo preinačeno jer se u trećem utjelovljenju našeg planeta, na Mjesecu, s njim sjedinilo astralno tijelo. Potom se Mjesec preobrazio u Zemlju, a trima već oblikovanim čovjekovim tijelima pridružilo se Ja. Gdje su, dakle, bila ova tijela prije nego što su se utjelovila u ljudskom biću? Gdje je, primjerice, bilo etersko tijelo prije nego što se na Suncu uvuklo u fizičko tijelo? Gdje je ono bilo za razdoblja Saturna? Okruživalo je Saturn kao što sada zrak okružuje Zemlju. Isto je bilo s astralnim tijelom tijekom razdoblja Sunca. Ono je ušlo u čovjekovo biće tek za razdoblja Mjeseca. Sve što je ušlo poslije — prije je bilo u okolini. Pokušajte si zamisliti da se Staro Sunce nije sastojalo od kamenja, biljki i životinja kao što je to danas na Zemlji, nego od bića koja su bili ljudi, a koja su bila razvijena samo do stadija čovjeka-biljke. Tada je također postojala neka vrsta minerala. Ova su dva prirodna carstva bila prisutna na Starom Suncu.

Staro Sunce ne smijete brkati sa sadašnjim. Staro je Sunce bilo okruženo svojim moćnim astralnim ovojem koji je svijetlio. Sunce je okruživala neka vrsta zračnog ovoja, ali je zračni ovoj istodobno bio astralni i svjetleći. Danas čovjek ima fizičko tijelo, etersko tijelo, astralno tijelo i Ja. Kad Ja djeluje na astralno tijelo oplemenjujući ga intelektualno, moralno i duhovno tada astralno tijelo postaje duh-sam ili manas (Tri viša čovjekova člana koja je on već počeo razvijati, a koja će se do kraja razviti tek u budućnosti. Kad čovjek snagama svojeg Ja preradi astralno tijelo nastaje duh-sam ili manas koji će se potpuno razviti kad Zemlja bude u planetnom stanju Jupitera, kad preradi etersko tijelo nastati će životni duh ili budhi koji će se razviti na Veneri te kad preradi fizičko tijelo nastati će duhovni čovjek ili atma koji će se razviti za planetnog stanja Vulkana). Za sada je to u samom početku, ali kad u budućnosti bude dovršeno te čovjek preobrazi svoje cijelo astralno tijelo tada će ono fizički svijetliti. Kao što sjeme u sebi sadrži cijelu biljku tako astralno tijelo u sebi sadrži sjeme svjetla. Time što čovjek sve više pročišćava i oplemenjuje svoje astralno tijelo ono će iz sebe u svemirski prostor istrujavati svoj razvoj i neprestano oblikovanje. Naša će se Zemlja preobraziti u druge planete. Danas je ona tamna. Kad bismo je promatrali iz svemira vidjeli bismo da svijetli samo u odrazu Sunčeva svjetla. Jednog će dana, međutim, postati svjetlećom zbog činjenice što su ljudska bića preobrazila svoja cijela astralna tijela. Sveukupnost astralnih tijela isijavat će svjetlo u svemirski prostor kao što je to bilo za Starog Sunca koje je imalo viša bića na stupnju čovječštva, a ona su imala svjetleća astralna tijela. Biblija ih sasvim ispravno naziva Duhovima svjetla ili Elohim. Što čovjek ulaže u svoje astralno tijelo? Ulaže ono što zovemo dobrotom i zdravim razumom. Promatrate li divljaka još na stupnju ljudoždera, koji slijepo slijedi svoje strasti, morat ćete reći da je niži od životinje jer one ipak ne razumiju svoja djela i nisu ih svjesne. Čovjek, međutim, čak i najniži već ima svoje Ja. Obrazovanijeg čovjeka možemo razlikovati od divljaka po tomu što već radi na svojem astralnom tijelu. On je već toliko shvatio određene strasti da si govori: "Ovu mogu slijediti, a ovu ne mogu slijediti." Određene nagone i strasti preoblikovao je u profinjenije strukture koje zove svojim idealima. On oblikuje moralne pojmove. Sve su to transformacije njegova astralnog tijela. Divljak se ne može služiti aritmetikom ni prosuđivati. Vlast nad time čovjek je stekao radeći na svojem astralnom tijelu iz inkarnacije u inkarnaciju. Što se razvija dok čovjek postupno oplemenjuje svoj sadašnji nesavršeni oblik da bi postao bićem svjetla o kojem govorimo? To se zove usvajanje mudrosti. Što više mudrosti sadrži astralno tijelo tim će više svijetliti. Elohim, bića koja su prebivala na Suncu, bila su cijela prožeta mudrošću. Kao što se naše duše odnose prema našim tijelima tako se sama mudrost odnosi prema svjetlu koje istrujava u svemirski prostor. Vidite da odnos između svjetla i mudrosti nije neka izmišljena predodžba, već je utemeljena na činjenici. Ona je istinita. Tako se trebaju tumačiti religiozni dokumenti koji govore o svjetlu kao simbolu mudrosti. Za učenika koji hoće razviti svoje vidovite sposobnosti, za vidovitost, vrlo je važno da radi slijedeće vježbe: Najprije treba zamisliti sasvim mračan prostor, tako da isključi sva svjetla, bilo za noćne tame ili zatvarajući oči. Potom treba postupno svojim unutarnjim snagama prodrijeti do predodžbe svjetla. Izvodi li ovu vježbu na ispravan način, predodžba se može izgraditi sve do potpuno osvijetljenog prostora. Unutarnjim snagama može se proizvesti svjetlo. No, to nije fizičko svjetlo, nego preteča onog što poslije neće postati vidljivo fizičkom oku, nego finijim organima opažanja. Ovo unutarnje svjetlo, u kojem se pojavljuje kreativna mudrost, još se naziva astralnim svjetlom. Kad učenik meditacijom stvori svjetlo ono će za njega uistinu postati haljina duhovnih bića koja su stvarno prisutna poput Elohima. Ova bića svjetla, kakva će ljudska bića također jednom postati, čak su i sada uvijek prisutna. To je put kojim su prošli svi ljudi, koji poznaju duhovni svijet iz vlastitog iskustva.


COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram