Iscjeljenje: Sve je Moguće

Iscjeljenje je uvijek – iscjeljenje Svijesti. Ponekad se, misleći na svijesti, govori o iscjeljenju uma. Ili duše. Ali taj opis nije precizan. Jednostavno zato što je Svijest „viša“ – od duše ili uma.

Duša, predstavlja instancu u biću (i izvan fizičkih granica njegova oblika) koja se „proteže“ kroz niz razina Postojanja. To znači da – tako „protegnuta“ – postoji na svim tim razinama istovremeno. Mnogi su autori o ovome govorili, s raznolikom terminologijom. U suštini, jednostavan prikaz govori o najvišoj razini duše (onoj u samom centru Izvora Božanskoga, gdje egzistira kao samostalno božanskog istovremeno povezano sa Svime što jest) te njezinom protezanju na „slojeve“/nivoe ispod – to su pojmovi kao izvorna duša, iz koje „izlazi“ nadduša, pa iz nje daljnje ekstenzije u nižim slojevima, sve do ovog postojanja u materijalnom tijelu. Prikaz je linearan i pojednostavljen, ali samo zbog okvirne slike. Dakle, duša se u svom Postojanju proteže kroz, uobičajeno percipiranih 12 razina: od izvorne božanske gdje je i sama bog-stvoritelj, do ove koju poznajemo kao inkarniranu u tijelu. U svim svojim razinama postojanja – duša ima Svijest. Ponekad je djelić duše inkarniran na nižim razinama izgubi; primjerice u slučajevima naglih smrti ili opsjednuća, ili svih onih iskustava u kojima je sama Izvorna duša, sa svojim ekstenzijama u nematerijalnim svjetovima odlučila iskusiti iskustvo privremenog gubitka svijesti. No ono, u konačnici, nikad nije vječno, jer se prije ili kasnije duša sjeti svog svjetlosnog koda te vrati svom Izvornom obliku. S druge strane, jedno od najintenzivnijih iskustava za dušu jest samo utjelovljenje (onog njezinog dijela koji se inkarnira) zato što je sila materije toliko jaka i privlačna da duša, po defaultu, na tren zaboravi svoju istinsku duhovno-svjetlosnu prirodu. U tom su smislu meditacije i većina tehnika za rad sa Sobom/Sviješću dizajnirane kako bi podsjetile dušu na ono što jest. U tom smislu, mogli bismo reći da duša, sama po sebi, ima Svijest = jest Svijest (u nekom obliku). Zato, kad govorimo o iscjeljenju duše, zapravo govorimo o sjećanju duše na ono što jest, a u sklopu toga o osvještavanju iskustava koja je u pojedinim svjetovima (unutar cijelog Kozmosa, na svim planovima i ostalim planetama) te inkarnacijama odabrala doživjeti u nekom životu, obavljajući pojedine zadatke iučeći/osvještavajući pojedine uvide (tzv. lekcije). Kako duša, u plesu Postojanja, ima mnogo inkarnacija – uputno je, za njezino oCjelovljenje – osvijestiti barem ona ključna iskustva i lekcije (inicijalnih dvanaest) kako bi bila Iscjeljena. To ne znači nužno sjetiti se svih scenarija iz svih inkarnacija, jer same priče nisu ni važne – više su kreirane kao set-up u sklopu kojeg se odvija učenje. Bitnije su lekcije, odluke i pouke. Tek kad je integrirana većina tih Osobnosti Duša iz njenog multiPostojanja – može se reći da je duša ponovo Cjelovita, tj. iscjeljena. Integrirana znači okupljena, osviještena i smještena natrag u veliku puzzlu: to znači da su i ugodna i neugodna iskustva pročišćena, te shvaćena, s njihovom dubokom svrhom za razvoj duše. Mehanizam koji Duši omogućava ovakvu integraciju Svijesti jest – Um. Um se često brka s razUmom, ali to nije isto. Razum je onaj logični, intelektualni dio uma koji spretno i matematički precizno odlučuje, temeljeći se na racionalnoj prosudbi i logici. A sam Um, u stvari, osim razumskog ima i emocionalni dio – to je onaj transotični, uzneseni i tzv. iracionalni dio koji jednostavno prima uvide i slavi ekstazu postojanja (ili pada u depresiju, kada je zamračen raznim iskustvima – također odabranim zbog učenja i razvoja). Uglavnom, um se sastoji od ta dva temeljna aspekta, a most između svijesti duše i uma jest intuicija: zbog toga se njezin glas u percepciji pojedinca uvijek javlja kao nedefiniran OSJEĆAJ, ali se može izraziti kao matematička jednadžba (kao kod Einsteina) ili glazbena harmonija (kao kod Mozarta). Za svoje učenje u, primjerice, obliku čovjeka na zemlji – duša bira/stvara Um s točno određenim osobinama, tj. onima koje će joj omogućiti najbolje moguće življenje/doživljavanje/iskustvo Sebe u datom obliku. Kao svojevrstan alat, najprikladniji za odabran posao. Zbog toga, značajan dio iscjeljenja obuhvaća i iscjeljenje uma. Jer se duša, dijelom, manifestira kroz njega. Stoga je svaki osobni um jedinstven, i neponovljiv, no svi umovi dijele i istosti (opet, individualno razvijene u različitom omjeru), što stvara polje kolektivnog uma. Zato kolektivne promjene Svijesti utječu na individualna bića i obrnuto – skup svjesnih individualaca može, umreženjem svoje svijesti i energije, djelovati na kolektivni um. S obzirom na svoje porijeklo, i um je nositelj svijesti: zbog toga se kaže da iscjeljenje počinje iscjeljenjem uma. Kao i s dušom, mehanizam oCjelovljenja je isti – podrazumijeva integraciju (obuhvaćanje) različitih niti uma, u njegovim mnogih postojanjima i oblicima. To se može prepoznati kroz raznolike, čak suprotne tendencije uma u različitim fazama osobnog zreljenja i razvoja: primjerice, osoba inače vrlo ljubopitljive i suosjećanje prirode, može imati fazu u kojoj osjeća da mrzi svijet (ovo je vrlo karikiran i pojednostavljen prikaz, ali samo radi ilustracije). U toj fazi se može raditi o tome da osoba integrira iskustvo brutalnosti koju je doživjela u nekom od svojih postojanja – bilo da je zloupotrebljena na neki način, pa se kroz mržnju čisti njezina potreba za osvetom, ili je zloupotrebljavala pa se oslobađa tako nakupljene karme (energesko-psihičkog materijala), a u pravilu i jedno i drugo jer duša često ima suprotna iskustva da bi ih, u stadiju kada je spremna, mogla uravnotežiti. Tako se um iscjeljuje također osvještenjem spomenutih obrazaca (multidimenzionalnih i reinkarnacijskih), a oni se uglavnom detektiraju kroz misli i emocije – tehnike usmjeravanja svijesti i njenog energetskog „pogonjenja“ dahom, sa svrhom ovladavanja mislima (poput afirmacija i vizualizacija) te čišćenja emocija (vježba disanja i meditacije) iscjeljujući su u ovom procesu. Sve ovo nas dovodi do tijela – fizičkog, i nefizičkog (aure). U auri su pohranjeni zapisi tj. sve informacije koje, ako se ignorira, alarmiraju kroz fizičko tijelo – od umora do konkretnijih bolesti. Za njih se kaže da su posljedica nedostatka energije u tijelu, ili poremećenog energetskog toka, a energija je, u stvari Svijest: tamo gdje je Svijest budna i pristuna, energija teče. Zbog jednostavnog zakona fizike prema kojem energija slijedi pažnju. U tom smislu, sve tehnike koje podučavaju obraćanju pažnje na neki od dijelova tijela i kontakt s njima evociraju svijest u našem materijalnom vozilu (tijelu). Integracija svega ovog je iscjeljenje, tj. oCjelovljenje=iscjeljenje. Nije nužno obuhvatiti sva svoja postojanja jer ih je nezamislivio mnogo. No, nije ni važno: bitno je ocjeloviti KLJUČNA, a ona su u mnogo čemu slična. Bez obzira na različitu razinu gustoće na kojoj ih je duša stekla, iskustva dijele istost – zato se kroz um detektiraju kroz njegova uvjerenja, kroz tijelo u njegovim „zatezanjima“ ili drugim fizičkim senzacijama, a kroz psihu u cijelom spektru osjećanja pojedinca. Temeljnih razina je dvanaest, i dovoljna je integracija uvjerenja i osjećanja (uma) te lekcija i zadataka (duše) kroz te razine. Vrijeme u kojem jesmo jest IDEALNO za ovaj proces. Prvenstveno stoga što se novi energetski val spušta na Geu/Zemlju i „pere“ čisti sve: kao da kroz cijev, zaprljanu ovim i onim, naglo propustite veliki mlaz vode. Ona čisti sve pred sobom i isplivavaju smeća za koja niste ni znali da ih nosite, ali evo, izlazte. To se događa sada ne zemlji. Zato je intenzivno. Zato je moguće da ste jedan dan slomljeni, bezvoljni i obuzeti mrklim mrakom te nervozom (čiste se „smeća“), a drugi euforično ushićeni i sve vam je kristalno jasno (očišćena svijest blista energijom). Za što ugodniji prolazak kroz ovaj proces (koji će u prvom valu trajati do spomenutog 21.12.2012., a zatim u drugom valu do 2017., te u trećem do 2030. godine) zapamtite slijedeće stvari: stvarate svoj svemir svojom slobodnom voljom. Stoga, usmjerite li svoju slobodnu volju u odluku da će vam Svijest prolaziti kroz sva iskustva s LAKOĆOM, tako će i biti. Jednostavno, odlučite, POSTAVITE NAMJERU DA UZDIZANJE VAŠEG BIĆA PROLAZI U SVJETLOSTI I RADOSTI. Jer BUDNA SVIJEST ČINI DA JE SVE MOGUĆE. Tako ćete se i čišćenjima smijati i reći „ugodno, neugodno, pa šta, ja sam duša koja bez osuda SVJEDOČI S RAZUMIJEVANJEM I LJUBAVI. A, kada budete očišćeni lakše ćete drugima pomagati da dosegnu isto stanje svijesti. Suosjećanje i služenje su, u fazi Postojanja u kojoj jesmo do daljnjeg, instrukcije Ljubavi.


COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram