KaBala... kratke osnove

Brzi prijelaz preko Stabla Života, sefirota i staza

Sve grane zapadnog hermetizma (astrologija, hiromantija, talismani, magija, geomantija) potječu iz KaBale. Ona govori o svemu: kako je Bog stvorio svijet, kako su svijet i čovjek organizirani, kako duša evoluira i sve ostale tajne svemira. Bog je, kaže KaBala jedan, kao i energija, ali su vidovi njezinog očitovanja različiti. Da bi bila kreativna i dinamična, Božanska sila Jednote se mora izražavati kroz suprotnosti tj. yin i yang, tj. mušku i žensku (aktivnu i pasivnu) sferu.Prema KaBali postoje četiri nivoa kozmičke egzistencije, četiri vida/svijeta, načina očitovanja božanskog i četiri elementa: to učenje izražava formula Tetragramatona.

Riječ Tetragramaton doslovno znači četverostruko ime i sastoji se od četiri hebrejska slova JHVH. Najjednostavnije rečeno – božansko u svoja četiri aspekta, razine, bazne različitosti u stupnjevima i načine.... Tetragramaton predstavlja očitovanu božansku energiju, kreaciju na svim nivoima postojanja. Makrokozmikčki, ukazuje na postojanje četiri plana kozmičke egzistencije ili četiri svijeta, a Mikrokozmički određuje čovjekove božanske, duhovne, psihičke i fizičke potencijale. Vidovi očitovanja božanske energije se tumače pomoću ELEMENATA koji govore o tome kako se jedinstvena božanska sila preobražava iz jednog oblika u drugi. Prvo slovo, J, Jod, element vatre, je aktivni pokretač, inicijator, pozitivan, dinamičan koji oslkava moć, snagu, kretanje, toplinu i svjetlost. Predstavlja oca kao aktivnog začetnika porodice, psihološki označava volju, akciju i intuiciju, u Tarotu o njoj govore štapovi te kraljevi kao dvorani jer kod njih dominira aktivnost i volja. Potom H, He, je oblik kroz koji će se primarna sila izraziti, element vode, pasivan i negativan princip. Predstavlja žensku silu, univerzalnu maternicu, plodnos, primarnu materiju, Majku u terminima obitelji, emocije psihološki, Pehare Tarota i Kraljice među Dvoranima zbog njihove funkcije staiblnosti, oblikovanja i održavanja. Treće slovo Tetragramatona, tj. V, VAV, predstavlja element zraka. Sjedinjavanjem Oca i Majke, energije i oblika, akcije i reakcije, nastaje treći vid očitovanja energije koji obuhvaća osobine prethodnika, ali ih po svojima nadilazi i čini totalno novu kvalitetu, pa je po prirodi neutralan. Vezan je uz životvornost, duh i pokretljivost, kao sin koji nasljeđuje osobine svojih roditelja, ali i razvija svoju osobnost. Vau predstavlja mentalne prcese, intelekt i um, Mačeve tarota te prinčeve među dvoranima. I konačno zadnje slovo, H, He, predstavlja zemlju, što oslikava sva tri navedena vida očitovanja božanske energije u jedinstvu. Osobine su tvrdoća, gustoća i plodnost, psihološki osjetila i fizičko tijelo (svijest o njemu), diskove Tarota i Princeze među Dvoranima.

DRVO ŽIVOTA je reljef koji predstavlja mapu univerzuma, glif; složeni simbol koji predstavlja kozmos u njegovoj potpunosti i dušu čovjeka koja je povezana s njim.Prikazuje proces očitovanja božanske sile kroz energiju i oblik. Forma je energija organizirana u neki oblik. Sastoji se od sefirota ili sefira koji se razvijaju jedan iz drugog. Svaka sefira predstavlja fazu u evoluciji, a rabini su ih nazivali deset svetih emanacija. Staze među njima su faze subjektivne svijesti pomoću kojih duša razvija svoje razumijevanje kozmosa. Sefiroti su objektivni, Staze subjektivne. Za Sefirote se može reći da su makrokozmički, a staze mirkokozmičke. Staze predstavljaju uzastupne stupnjeve širenja kozmičkog ostvarenja u ljudskoj svijesti, a sefiroti oličavaju postupne Božanske emanacije koje tvore kreativnu evolucije. Sefira je ta koja po sebi oličava prirodne sile. Staze su stanja svijesti. Sefiroti su objektivni, Staze subjektivne. To znači da kroz Sefirote, odnosno stanja evolucije prolazi sve – cijela kreacija i svaka duša, ali kojim načinima i putevima tj. Stazama, je individualan izbor, i/ili datost.


1. Keter: KRUNA: Prva sefira nastaje iz bezgranične svjetlosti, pa tako je i nije dio našeg svemira. Predstavlja prvi pokretač. Prema suvremenim autorima Pluton najjasnije očituje utjecaje i karakteristike ove sefire. Budući da je skrivne, čovjek teško može spoznati njegove osobitosti. Pripisuju mu se pojmovi početka, novog, neotkrivenog, budućnosti.. U odnosu na pojedinačnog čovjeka, to su sva ona iskustva koja se događaju prvi puta, nova su, otkrića su. U Tarotu su to sve jedinice.

2. Hokmah: MUDROST: Nastaje iz Ketera i predstavlja dinamičan nalet kozmičke energije. To je božanski otac i označava mušk,u, dinamičnu, aktivnu, pozitivnu silu. Prema tradiciji, on je zodijački krug sa zvijezdama stajaćicama, stvoreni univerzum i nekad ga povezuju s Neptunom. On je arhetip muškosti i aktivnog, muškog izražavanja energije, pa tako svi očinski simboli autoriteta izražavaju njegov utjecaj. U Tarotu dvojke bilo kog elementa su pod utjecajem Hokmaha, kao i Kraljevi među Dvoranima.


3. Binah: RAZUMIJEVANJE: nastaje izlijevanjem iz Hokmaha i predstavlja ženski arhetip univerzuma. Ona silovitu, aktivnu energiju Hokmaha zatvara u oblik kako bi se kreacija mogla nastaviti. To je velika majka sveg život, utroba iz kojue sve nastaje i u koju će se sve vratiti. Ona božanskom biću daje oblik kroz koji će se sve razvijati, ali i mjeru, dakle vibraciju smrti. Stoga je Saturn pridodan njoj, a ona odražava principe odgovornosti, oblikovanja, ograničenja te svih materinskih i ženskih simbola. Tu su trojke Tarota i Kraljice među dvoranima.


4. Hesed: MILOST: Princip ljubavi i milosrđa: to je otac dobročinitelj i zaštitnik, kralj koji vlada zemljom ostvarujući napredak, obilje i blagostanje. Energija Jupitera te ideje razvoja, napretka, ekspanzije, izgradnje, kozmičke ljubavi, dobročinstva, duhovnog i materijalnog bogatstva. Tu su četvorke Tarota.

5. Geburah: STROGOST: Uloga ove sefire da da ukloni svaki višak i neumjerenost koji su prijetnja skladnom razvoju božanske sile. Predstavlja je planeta Mars, kao Kralj Ratnilk koji brani svoju zemlju od neprijatelja i bori se za uspostavljanje pravde i ravnoteže. Za nju se vežu pojmovi energije, sile, promjene, discipline, seksualne energije, tjelense vitalnosti, razgradnje i destrukcije. Psihološki, ona se povezuje i sa čovjekovim superegom, odnosno moralnim principima, a u Tarotu su to sve petice Tarota.

6. Tifaret: LJEPOTA: Područje svijesti o vremenskim dimenzijama, prošlosti, sadašnjosti i budućnosti... Simbol harmonije, ljepote, blagosti i povezuje se s takvim idejama kao što su živt, zdravlje, prosvjetljenje, kreativnost i mentalna sposobnost. Psihloški, čovjekov Ego, svijest oslobođena od konflikata i potisnutih sadržaja. U Tarotu, sve šestice i prinčevi.

7. Necah: POBJEDA: Predstavlja ljudske instinkte i osjećaje, planetu Veneru, područja međuljudskih odnosa, umjetničkih dostignuća, ljubavi prema određenim pojavama, bogatstvo, luksuz i duhovna dostignuća ograničena Egom i materijalnim motivima, sedmice Tarota.

8. Hod: SJAJ: odnosi se na intelektualne moći čovjeka i njegov um, planetu Merkur, područja znanja, obrazovanja, škole, književnosti, trgovine, magije te osmice Tarota.

9. Jesod: TEMELJ: prva svijest o biću, osjetila, instinkti, intuicija i nesvjesni aspekti osobe. Sefira Mjeseca, dakle fluktuacije, promjena i raspoloženja te devetki Tarota.

10. Malkut: KRALJEVSTVO: predstavlja materijalni svijet ili površinu zemlje, dosezanje krajnje točke transformacije jednog vida božanske energije kao i trenutak koji prethodi njegovu preobražaju u novi vid. Tu su desetke i Princeze Tarota.

STAZE Predstavljaju prolaze božanskog uticaja, ravnotežu dva sefirota koja povezuje. One povezuju sefire i predstavljaju svojevrsne energetske kanale u kojima se mijašaju i spajaju energije sefirota.KaBala smatra da se različite manifestacije razvijaju jedna iz druge, kao da je svaka Sefira izvor koji se, kada je ispunjen, pretače u niži izvor. Zato svaka Sefira sadrži skrivene mogućnosti svega što slijedi iza nje na skali manifestacije silaznog toka. Ali, u svakoj Sefiri je obznanjen samo jedan aspekt manifetacije. Oni aspekti koji slijede nakon obznanjenih su latentni, dok se prethodni primaju putem refleksije. Svaka je sefira, dakle, čista forma postojanja po svojoj suštini.


Četverostruka priroda Staze, zbog četiri svijeta, četiri ravni kroz koje se odvija manifestacija:


AZILUT, Arhetipski svijet ili Svijet Emanacija, Božanski svijet – Svijet Čistog Duha. On je najviša manifestacija postojanja i sadrži prve arhetipove svega što će nastati iz njega. MANIFESTACIJA Deset Svetih Božjih imena: velika Nemanifestiranost obznanjuje se u manifestaciji kao deset različitih aspekata koji su predstavljeni različitim imenima što se koriste za označavanje Božanstva u židovskim Svetim Spisima. Svijet koja je prirodna sfera sefirota, svijet emanacije gdje ovdje Božansko djeluje neposredno. Ovdje je dano deset oblika Božanskih imena.


BRIAH, Svijet stvaranja, Kreativni svijet gdje se oblikuju arhetipske ideje – psihološki, područje duhovnosti i višeg Ja. Tu se božanske emanacije manifestiraju kroz deset moćnih Arhanđela jer ovdje božansko djeluje posredstvom arhanđela.


YETZIRAH, Svijet Uobličavanja i Anđela. Formativni svijet tj. područje gdje djeluje normalna svijest i podsvjesne razine osobe. Tu se božanske emanacije manifestiraju kroz različite tipove bića, rojeve anđela - Božansko djeluje posredstvom anđela.


ASSIAH, Svijet Akcije, Materije – Fizički svijet. Predstavlja niže astralne i eterske ravni koje tvore zaleđe materije.


Na fizičkom planu se božanske emanacije odražavaju kroz ono što se može nazvati deset svjetovnih čakri koje povezuju središta manifestacije sa središtima koja postoje u ljudskom tijelu. Te čakre su primarni vrtlozi, Sfera Zodijaka, Sedam planeta i Elementi. Božansko djeluje preko planeta, elemenata i zodijačkih znakova.Dakle, svaka se sefira sastoji od svoje svjetovne čakre, zatim jednog roja anđeoskih bića (Devas ili Archons, Kneževina ili Moći, ovisno o terminologiji koju koristimo), zatim od jedne arhanđeoske svijesti ili prijestolja te konačno, posebnog aspekta Božanstva, Boga po Sebi. Svaka sefira postoji u svim navedenim svijetovima, gledano njezinu prirodu, a gledano linearni izričaj Azilutu pripada Keter, Brijahu Hokmah i Binah, Jesirahu Hesed, Geburah, Tifaret, Necah, Hod i Jesod, a Asiahu Malkut.


* sažeto iz knjiga Dione Fortune "Mistična Kabala" te Maje Mandić "Ključevi Arkana", osnova, prvi razred za nekoga tko se želi kvalitetno baviti Tarotom

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram