Sve o... Uzdizanju

Sve na jednom mjestu: kratki preglednik najuobičajenijih pojmova vezanih za procese dizanja svijesti i planetarnih promjena.

Anđeli: Vrsta duše ili nefizičko biće koje pomaže kod fizičkih utjelovljenja putem prepisivanja višedimenzionalne DNA u fizički oblik i čuvanja nacrta/plana fizičkog oblika; drugim riječima, iscjeljivanje je dio njihove službe. Postoji hijerarhija tih bića, od najvećih anđela do sićušnih deva koje rade sa malim djelovima poput stanice. Aurično polje: Energetsko polje koje okružuje svako živo biće. Kako pojedinac uskrsava/uzlazi, aurično se polje širi i pohranjuje sve više i više energije. Pruža se dalje od tijela od bilo kojeg finog tijela. Inicirana osoba sa 1024 niti DNA ima polje veličine Zemlje. Neuskrsnuti ljudi imaju mnogo manje polje. Chi/či: Životna energija. Kod udisaja, osoba udiše chi iz Zemlje prema gore desnom stranom tijela, a izdiše prema dolje lijevom stranom tijela. Tako, pravilnim disanjem chi se dovodi u svaki dio tijela. Čakra: Cenar energije u eteričnom ili nekom drugom finom tijelu koje pohranjuje informacije i djeluje kao transformator i distributer energije. U neuskrsnutom dijelu ljudskog roda izgledaju poput čunjeva ili vrtlogaobojene energije ukorijenjene u kičmenom stubu. Mijenjaju svoj oblik i broj kako pojedinac uskrsava. Ima sedam glavnih čakri. To su: (1) korijenska ili bazna ili prva čakra, koja se nalazi u trtici – povezana je sa uzemljenjem i fizičkim opstankom: (2) seksualna čakra koja se nalazi u zdjelici iznad pubične kosti – povezana je sa osjećajima i seksualnosti; (3) čakra solarnog pleksusa koja je povezana sa moći; (4) srčana čakra koja se nalazi iznad srca, a povezana je sa ljubavlju i suosjećanjem; (5) grlena ili vratna čakra koja se odnosi na komunikaciju; (6) čeona čakra koja je povezana sa vizijom; i krunska čakra, na vrhu glave (potiljku) koja je povezana sa duhovnim znanjem i vezom sa Dušom. Nakon započetog uskrsnuća, zbog rastuće složenosti polja, čakre mijenjaju svoj oblik i boju, a javlja se i nekoliko novih čakri. DNA/DNK: Na fizičkoj razini, znanstvenici poznaju ovog genetskog nositelja kao deoksi-ribo-nukleinsku kiselinu. Kao što je ranije utvrđeno, to je zapis i nositelj fizičkih, mentalnih i emotivnih karakteristika, trauma i iskustava predaka pojedine osobe zajedno sa karmom i sporazumima. Proces uskrsnuća uključuje čišćenje „materijala“ ili traumi i karme i reaktivaciju / spuštanje iz viših dimenzija drevne nasljedne DNA da bi se omogućio ujedinjeniji način suočavanja sa životom i razvijanje potencijala osobe kao veličanstvenog duhovnog bića. Duša: Nefizička bića koja evoluiraju zajedno sa ljudima (ili drugim fizičkim bićima) sa kojima se udružuju i koja utjelovljuju. Ljudi koji uskrsavaju imaju nekoliko nivoa duše; postoji individualna duša ili JA JESAM Postojanje, zatim grupa od 144 duše zvanih Nadušom, i viša grupa sastavljena od 9 Nadduša zvana Izvor. Ljudima pomažu i druga bića svojim utjelovljenjem, npr. Anđeli – Anđeo Tijela, Čuvar Zapisa, Knjižničar, sve do najmanjih deva zaduženih za stanice ili druge strukture. Tu su također Zmije Jezika Svjetla – bića stvorena za tkanje i zadržavanje na mjestu mreže forme (tijela). Eterično tijelo: Tijelo sastavljeno od fizičke materije finije od plina i mnogo slojeva fine mreže. Osnova je za fizičko tijelo, te raspodjeljuje životnu energiju putem finih kanala - meridijana (poznatih i pod imenom nadi). Genetika: Skupina nasljednih (drevnih) karakteristika koji u konačnici tvore fizičko tijelo i određuju nivo svjesnosti određenog bića. Granica: Ograničenje ili stanje koje je pojedinac postavio putem izrečene namjere, dopuštajući ili definirajući što će biti dozvoljeno ili izbačeno iz pojedinog polja ili iskustva. Granica je podložna pravilima karme. Dakle, ako dođe do povrede karme, granica se neće održati sve dok se karma ne riješi na zadovoljavajući način. Inicijacija: Inicijacija je „početak“. Osoba započinje svoj život na višem nivou mudrosti, neškodljivosti i majstorstva, te taj nivo održava ili ga povisuje. Kako je nivo svijesti i majstorstva pojedinca neraskidivo povezan sa brojem niti DNA koje su očišćene i aktivirane, početnički nivoi se općenito broje „nitima DNA“. Osoba inicirana u Punu Svijest ima 36,000 niti DNA. Postoje određene mjerne točke između tih dviju strana; neuzašlih ljudi i Pune Svijesti. Na primjer, kod 1024 niti DNA, osoba je razvila polje veličine Zemlje i uglavnom je transcendirala vrlo dogmatski stav prema životu. Kod 3000 niti DNA, osoba je velikim dijelom na putu prema vrlo promijenjenom i potencijalno ugodnijem i produktivnijem životu. Osoba sa 6000 niti DNA postaje majstor Milosrđa ili Bodhisattva. Istina: Bazno pojačanje vlastite realnosti koje ovisi o izvornom biološkom nasljeđu osobe. Zato je istina različita kod različitih ljudi, te se širi kako osoba povećava svoju svjesnost i evoluira. Vlastita istina trebala bi odrediti što se događa u svijetu osobe, sve dok tu istinu osoba nije dala nekome drugome, i prihvatila tuđu istinu koja tada prekriva njenu istinu. Jezik Svjetla: Energetsko oruđe koje se sastoji od niza kreativnih energija ili Tonova, vidljivih kao simboli ili boja. Te se simbole može usvojiti i primijeniti kao pomoć pri transformaciji i iscjeljivanju tijela i polja osobe. Karma: (1) Zakon uzroka i posljedice, ili ravnoteža. (2) Bilo koji zapis neravnoteže koji ograničava osobu, a kojeg treba na odgovarajući način obraditi i razriješiti prije no što ga se osoba može osloboditi. Nitko ne može spaliti karmu za drugu osobu, tako da se karma koja je prebačena na drugu osobu mora vratiti pošiljatelju jer nosi njegov energetski potpis. Osoba samo treba namjeravati da je vrati pošiljatelju i to jeste tako. Kundalini: Energetski sustav u ljudskom eteričnom tijelu koji prolazi nagore duž kičme i ima dva kanala postrance duž nogu, torza i ruku. Može se koristiti za energiziranje, iscjeljivanje ili spaljivanje vlastite karme. Ley linije: Energetske linije koje se nalaze u mreži koja okružuje Zemlju, kao i unutar tijela fizičkih bića. Meditacija: Čin u kojem se osoba (najčešće) povezuje sa vlastitim višim bićem i/ili se usredotočuje na neki duhovni cilj, često popraćen prikladnom glazbom, mirisima i možda ritualom. To je sredstvo privremenog povlačenja od vanjskih fizičkih aktivnosti s namjerom da se usredotoči na unutrašnje realnosti. Meridijan: Također poznat kao nadi u tradiciji joge. To je kanal životne energije (chija) u eteričnom tijelu. Misaona forma: Termin koji određuje sve karakteristike pojedinog misaonog obrasca, poput njegovog vibracijskog nivoa, svijesti koja je u njegovoj bazi, njegovo stanje polarnosti ili jedinstva, štetnost ili neškodljivost. Vidovitim osobama njegov eterični oblik, osjećaj i boja odmah otkrivaju mnoge od ovih karakteristika. Mreža: Fina mreža eteričnog materijala ili materijala iz viših dimenzija koji čini bazu (osnovu) (fizičkog) tijela. Ljudi imaju 3 sloja mreže koji su ponajprije vezani za fizičko tijelo – eterična mreža, genetička mreža i mreža uskrsnuća. Čakre i drugi energetski sustavi također imaju vlastitu mrežu. Namjera: Kreativna izjava ili naredba koju pojedinac želi da se ostvari. Započinje riječima „Ja postavljam namjeru...“. To je osnova za vraćanje osobne moći u upravljanju vlastitim životom. Planetarne promjene: Proces putem kojeg planet može izvesti potrebne promjene svoga tijela i populacije da bi završio/ispunio ograničenja i karmu, i uskrsnuo. Kakva je sada situacija (rana 2004. godina) planetarne promjene će uključivati izumiranje svih bića koja zbog nekog razloga ne mogu dovoljno brzo uskrsnuti da bi ušla u aurično polje Velikog Centralnog Sunca (poznatog pod imenom Fotonski pojas). Također će doći do velikih promjena oblika zemljinih masa. Dijelovi svijeta koji su previše gusti u misaonoj formi zbog naseljavanja ljudi, čistiti će se potonućem, dok će se drugi dijelovi Zemlje uzdići. Inicirane osobe koje su na putu uskrsnuća, izbjeći će takve katastrofe slušajući Zemlju, te će biti unaprijed upozorene da se presele negdje drugdje. Psihičke mašine: Eterični konstrukt ili konstrukt viših dimenzija koji je programiran kao mašina da djeluje na neki način u polju osobe i natjera osobu da nešto učini. Postoje milijuni mašina konstruiranih tijekom vremena sa svrhom da mehaniziraju ili programiraju ljude i druge oblike života da čine različite stvari za njihove stvoritelje – većina njih iskorištava nezavisnost osobe. U trenutku kada više nisu potrebni, mora ih se pronaći, raskinuti sporazume koji traže njihovo postojanje, te ih treba raspustiti/rastaviti i zamijeniti svjesnim djelovanjem duše. Mašine su konstruirane i postavljene da više-manje izvršavaju osnovne tjelesne funkcije da bi čovječanstvo preživjelo u trenutku kada se duša sve više povlačila iz utjelovljenja u ljudima zbog degradacije DNA. Ali, ove mašine nisu dovoljno sofisticirane da prate polje koje uskrsava, a koje zahtijeva svjesnu pažnju duše. Realnost: Okolina osobe i „svijet“ kojeg doživljuje. Realnost odražava vjerovanja osobe i onoga što misli da je istinito. Tako, pažljivu osobu može uputiti na stvari koje bi trebala istražiti i promijeniti. San: Uzorak za nešto što pojedinac želi manifestirati u fizičkom iskustvu. Isto tako, to je energetska konstrukcija koja se nalazi iza vrata osobe, u obliku jajeta ili lopte, a koja sadrži plan/nacrt za život pojedine osobe. Snove treba hraniti svojom pažnjom (koja ih opskrbljuje chijem). Također su ranjivi i moguće ih je ukrasti, izmijeniti, zamijeniti nečim drugim ili uništiti – ljudi su veoma vješti u tome! Savjet Uskrsnuća: Bića iz viših dimenzija kojima je dana odgovornost (a koju su prihvatili) nadgledanja ljudskog uskrsnuća na Zemlji u ovom trenutku u povijesti. Oni testiraju inicirane koji dolaze da bi prošli slijedeću inicijaciju u unutarnje Hramove Uskrsnuća i nadgledaju primjenu Istinskog Zakona u vezi sa uskrsnućem. Spaljivanje: Način pomoću kojeg tamna strana sakriva karmu ili sporazum. Ipak, tijelo se ponaša kao da ta karma ili sporazum još uvijek postoje, te moraju ponovo probuditi i obnoviti i dovesti u sadašnjost (pomoću namjere) da bi se mogli otpustiti ili poslati natrag istinskom vlasniku ako je takav slučaj. Sporazum: Sročena izjava koja dopušta ili daje dozvolu da se nešto dogodi ili dopušta prisustvo nekoga u polju osobe, poput karme ili psihičke mašine. Ništa se ne može dogoditi u polju osobe bez sporazuma. Drugim riječima, ako se desi nešto neugodno, negdje unutar bića mora postojati sporazum. Ako želite da nešto prestane djelovati, sporazum se uglavnom mora raskinuti svjesnim izborom. Ako je sporazum sakriven, npr. spaljivanjem, svjesno se mora narediti da se ponovo probudi i obnovi, dovede u sadašnjost i tada raskine. Tada se to čega ste se željeli riješiti može onesposobiti ili otpustiti i neće se odmah vratiti. Ponekad su sporazumi takve vrste u nečijem porijeklu/naslijeđu mnogo generacija, čak i tisuće godina. Suptilna tijela: Četiri tijela koja okružuju fizičko tijelo i načinjena su od finije materije nego što je eterična materija. Omogućavaju nam da opazimo emocije / osjećaje (Emotivno tijelo), omogućavaju nam da mislimo i upotrebljavamo jezik (Mentalno tijelo), omogućavaju nam interakciju sa Duhom (Intuitivno tijelo), te na omogućavaju da stvorimo vlastite kreacije (Kreativno tijelo). Svjetlosno tijelo: Zasebno tijelo, koje je duplikat osobe, a postoji istovremeno kad i fizičko tijelo, ali na razini koja je od fizičke viša za jednu oktavu. Ima vlastiti sustav čakri i finih tijela i nezavisno je biće, osim što se tiče fizičkog uskrsnuća. I fizičko tijelo i svjetlosno tijelo moraju postaviti namjeru za uskrsnućem. Uskrsnuće: Proces putem kojeg biće evoluira u veću duhovnu svijest i veći nivo vibracije. Za ljude uključuje povratak genetskog koda i svijesti jedinstva koju su imali drevni preci toga bića. Uzemljenje: Čin stvaranja energetske veze sa Zemljom i Aurorom. Biti uzemljen znači povezati Dušu, Naddušu i Izvor osobe sa Zemljom. Ako se uzemljenje prekine, Duša se povlači i bića tame i entiteti mogu puno lakše ući u polje osobe i zavladati njime – često čineći stvari ili sklapajući sporazume koje osoba želi da radije nije sklopila. Vibracijski nivo: Jedna od karakteristika sve materije i energije jest vibracija koja se bilježi kao vrsta potpisa, te otkriva svoju prošlost, pripadnost i svrhu, ili potencijal da djeluje na druge vibracijske nivoe sa kojima dolazi u kontakt. Vrijeme sanjanja: (1) Realnosti Zemlje u koje osoba seli svijest dok spava na fizičkoj razini. Noću se dešava veliki dio učenja i iscjeljivanja. (2) Svijet kreativne vizualizacije Zmija: Nefizičko biće čija je zadaća čuvati ley linije ili energetske kanale polja, energetskih sustava i tijela.


NAMJERA: Osnovno sredstvo, alat, za promjene u procesu uskrsnuća je postavljanje namjere

Namjera ne djeluje dok se osoba nalazi u stanju poricanja ili u fantaziji. Namjera djeluje samo onda kada se osoba nalazi u stanju zajedništva, zato što je duša samo onda prisutna. Duša je ta koja uzrokuje da se ispuni namjera koju je osoba postavila. Ako duša nije prisutna, onda u formi ne postoji ništa što nakon postavljanja namjere može poduzeti akciju da se namjera izvrši. Jedini izuzetak ovome je vrijeme prije nego što osoba padne u san ili kada se ujutro probudi, jer se tada nalazi "između svjetova". U tom stanju postoji bolja komunikacija između duše i tijela, i namjere koje osoba tada postavi imaju veću šansu da se čuju. Na taj način, vaše misli zaobilaze potrebu potpuno funkcionalnih suptilnih tijela i sunce ih tada može čuti i onda poslati nazad u fizičko tako da bi mogli doživjeti svoje namjere.

Za sve inicirane osobe u procesu uskrsnuća je važno da postave namjeru da usidre dušu, naddušu i izvor koji su zainteresirani za uskrsnuće i koji će unutar životnog iskustva osobe taj cilj dovesti do ostvarenja. Kada osoba to napravi, onda će njene namjere imati veću vjerojatnost da budu ispunjene u odnosu na njen cilj uskrsnuća. Za bilo koju iniciranu osobu, čin kreiranja ili postavljanja namjere za san se događa kada zamislite određenu viziju sa svojim mislima. Namjera je čin volje. Bilo koja namjera za bilo koju određenu misao ili viziju se prenosi kroz sva četiri suptilna tijela, i doista, sva četiri trebaju biti u funkciji da bi solarno sunce moglo čuti bilo koju vašu namjeru i onda je poslati natrag u fizičko. To se postiže jednostavno pomoću misli "Ja postavljam namjeru da se u mojoj realnosti ostvari to i to".


NAMJERA JE ČIN VOLJE

Kada postavljate namjeru, vaše misli se ujedinjuju kroz centar volje vaše forme, i onda se kroz četiri suptilna tijela šalju do sunca, gdje onda mogu biti odmah poslane natrag u vaš životni izražaj. Stoga, čin namjere ima trenutačan efekt na vaš život, uzrokujući da se životni ples i izražaj koji se tiču vas i svih drugih promijene u skladu sa postavljenom namjerom. Imajte na umu da ako su suptilna tijela oštećena, namjera možda neće raditi. Nadalje, ako vam nedostaje vaša volja, a naročito u trećoj čakri, onda vaša namjera neće imati moć. Tada bi trebali odabrati da postavite namjeru da si vratite sve dijelove suptilnih tijela i sedam centara volje koji vam nedostaju, i ponovo postaviti namjeru za postavljanje svojih granica.

Svrha postavljanja namjera je jednostavna. Vi zapovijedate fizičkom i nefizičkom da izvrši što god da ste postavili namjeru. Ako postavite namjeru za radost, vi onda mijenjate svoju budućnost kako bi vam omogućila da doživite radost. Ako postavite namjeru za zajedništvo, vi onda mijenjate svoju budućnost kako bi vam omogućila da doživite zajedništvo. Ako postavite namjeru za sigurnim putovanjem, vi onda mijenjate svoju budućnost kako bi vam omogućila tu namjeru.

U činu postavljanja namjere, centri volje koji se odnose na svaku čakru se ujedinjuju i šalju namjeru suptilnim tijelima. Ako bilo koji od centara volje nedostaje, onda se iza namjere nalazi manje moći. A naročito, ako vam nedostaju treća i peti centar volje, vaše namjere se neće uopće uspjeti ostvariti. Stoga, ovo je još jedno područje koje treba provjeriti ako postavljate zapovijed no ne uspijevate doživjeti njen rezultat.

Nakon što se postavi, namjera se iz centra volje prvo šalje u mentalno tijelo. Mentalno tijelo onda prevodi tu zapovijed u misaonu formu Jezika Svjetla, jedini jezik kojeg Sunce može primiti za svrhe manifestacije i tkanja sna sa zemlje ili bilo kojeg planeta u solarnom sistemu. Stoga, ako ne obuhvaćate Jezik Svjetla, onda nemate potrebno oruđe za tkanje ili manifestiranje sna u budućnosti. Što se tiče onih u starom konsenzusu koji nisu na putu uskrsnuća, očekuje se da će se ta promjena spustiti u fizičko u 2007, i ona može uzrokovati globalni ekonomski kolaps. Međutim, majka zemlja i Tao rade zajedno prema izmjeni kolektivnog sna čovječanstva kako bi umanjili takav negativan ishod, i to će biti postignuto kroz djecu na putu uskrsnuća koja će biti rođena u narednih pet godina.

Nakon što je promjeni u Jezik Svjetla, mentalno tijelo tu komunikaciju šalje emocionalnom tijelu. Inicirane osobe sa oštećenim mentalnim tijelom, tj. one koje teže biti više emocionalne ili intuitivne, mogu imati poteškoća sa postavljanjem namjera sve dok mentalno tijelo nije popravljeno dovoljno da bi moglo raditi svoj posao. Uglavnom, do vremena kada vaše uskrsnuće dođe do 3000 zavojnica DNA 30% u fizičkom, sva četiri suptilna tijela su dovoljno prisutna da omoguće da se čin postavljanja namjere ostvaruje sa lakoćom.

Kada emocionalno tijelo primi namjeru od mentalnog tijela, emocionalno tijelo ispunjava tu komunikaciju sa osjećajima, što uzrokuje da se Jezik Svjetla počne vrtjeti. Jezik Svjetla je emocionalno zasnovan magnetski oblik komunikacije koji se bazira na zvuku, tonu, boji i pokretu. Emocija je ta koja pokreće energiju na ispravan način tako da bi tu komunikaciju sunce moglo razumjeti. Stoga, inicirane osobe koje teško osjećaju ili koje tek trebaju u potpunosti isplesti svoje emocionalno tijelo, će imati poteškoće u ispunjavanju svojih namjera sa dovoljno emocija da bi ih sunce moglo razumjeti.

Kada se energija počne vrtjeti, emocionalno tijelo šalje komunikaciju intuitivnom tijelu. Intuitivno tijelo je to kroz koje vaša duša i majka zemlja mijenjaju komunikaciju da bude u skladu sa vašim osobnim i globalnim uskrsnućem, te također ispunjavaju vašu namjeru sa snagom neophodnom da ju ostvarite u fizičkom. Oni sa oštećenim intuitivnim tijelima često imaju poteškoća da čuju ili osjete svoje vodstvo. Nadalje, vaše namjere vas mogu skrenuti sa puta ako duša nije uključena u čin njenog postavljanja. Stoga, bilo koja namjera koja pokušava biti postavljena bez funkcionalnog intuitivnog tijela prestaje važiti u ovoj točki, sve dok intuitivno tijelo ne bude popravljeno u dovoljnoj mjeri da može funkcionirati.

Namjera, nakon što je izmijenjena od strane duše, se šalje kreativnom tijelu, koje tu komunikaciju šalje suncu, koje odmah tu namjeru šalje natrag na zemljine razine manifestacije. Ako je to namjera za san kojeg želite isplesti, taj san se počinje odigravati na prvoj od sedam razina koje su potrebne da bi se san mogao spustiti u fizičko (pogledaj "Postajanje Sanjarom i Snom" za više informacija o manifestiranju snova). Ako je ta komunikacija zapovijed ili namjera za postavljanje granica, ona se odmah šalje u fizičko gdje ima trenutačni učinak na vaše trenutačno energetsko polje i životni izražaj.

Ako je kreativno tijelo oštećeno, onda ta komunikacija neće biti poslana suncu i postavljena namjera neće imati nikakav učinak. Uz to, također smo vidjeli kako sile tame zaokrenu kreativno tijelo u dovoljnoj mjeri da vaše namjere završe poslane suprotno od onoga što ste htjeli manifestirati. Stoga, ako otkrijete da se događa suprotno od onoga za što ste postavili namjeru, onda možete provjeriti da li se dogodila takva manipulacija, ispraviti svoje kreativno tijelo tako da više ne bude zaokrenuto, i ponovo postaviti namjeru za ono što želite.

Nadalje, vidjeli smo kako sile tame uzmu iz polja tonove Jezika Svjetla kojima su inicirane osobe ovladale i koje su utjelovile, što vas ostavlja sa nepotpunom ljestvicom tonova kreacije i nepotpunom misaonom formom. To je jednako nepotpunim rečenicama ili zapovijedima poslanim suncu, koje pošalje natrag jednaku konfuziju u vaš životni ples. Ako pronađete da je počinjena takva manipulacija, onda možete postaviti namjeru da si vratite natrag sve svoje izgubljene tonove Jezika Svjetla i otpustite karmu sa počiniteljem, i onda ponovo postavite svoje namjere sa cijelim rečenicama.


RAZLIKA IZMEĐU NAMJERE I MOLITVE

Čin postavljanja namjere se može izjednačiti sa davanjem zapovijedi Bogu Boginji i JA JESAM, Nadduši i Izvoru vaše forme i polja da poduzmu određenu akciju u vezi sa vašim evolucijskim putovanjem kao ljudskog bića. Čin postavljanja namjere je puno drugačiji od čina molitve; u molitvi vi tražite od duše izvan sebe da učini ovo ili ono u vaše ime. Kroz namjeru, vi zapovijedate svojoj vlastitoj duši da poduzme akciju u određenom smjeru. Niti jedna duša osim vaše vlastite ne može poduzeti akciju u vaše ime; vi možete jedino postaviti zapovijed svojoj vlastitoj duši. Stoga, od molitve u stvari nema nikakve koristi u odnosu na biološko uskrsnuće.

Sile tame kradu ljudsku životnu energiju i moć koji su izvorno dizajnirani za razine molitve. Svaki put kada velika grupa ljudi moli, sa tih razina se takvim silama daje puno moći i životne energije. Međutim, zemlja je od nedavno rastavila te razine i stoga će molitva sama po sebi od sada imati veoma mali učinak. Ona je već imala minimalni učinak kada su te razine postojale, zato što bi sile tame samo ponekad u specijalnim slučajevima ispunile zahtjev postavljen u molitvi; uglavnom su one molitve koje su bile ispunjene iznosile manje od 0,5% svih molitvi poslanih na te razine realnosti.

Kroz uskrsnuće, vi dolazite do shvaćanja da se ne trebate moliti drugome ili vanjskom božanstvu; vi dolazite do shvaćanja da se bog boginja nalazi unutar vas i unutar svih drugih uključujući sva kraljevstva, i da ste vi bog boginja u ljudskoj formi. Shvaćajući to, vi možete naučiti da zapovijedate svom vlastitom bogu boginji u vama da ostvari vaš izbor da evoluirate i uskrsnete; kao također i vaš izbor da ispunite misiju svoje duše u ovom životnom vijeku.

Neke grupe koriste zapovijed "JA JESAM" umjesto "JA POSTAVLJAM NAMJERU". Zapovijed "JA JESAM" utječe samo na nefizičko. Uskrsnuće je fizički čin i stoga zahtijeva zapovijed koja uključuje fizičko. Zapovijed JA POSTAVLJAM NAMJERU uključuje i fizičke i nefizičke razine realnosti, i zato predstavlja bolji izbor za inicirane osobe na putu uskrsnuća.Kada se molite, onda svoju moć dajete ne-fizičkom biću. Voljeni, tvoja moć se nalazi unutra. Ti si Bog Boginja u formi. Ti imaš dušu, naddušu i izvor. Tvoj izvor je Bog Boginja tvog bića. Izvor ne želi da se moliš, već da postaviš namjeru za ono što želiš realizirati. Namjera je čin volje. Kada postavljaš namjeru, onda nisi siromašno i nemoćno ljudsko biće koje moli neko biće da mu promjeni sudbinu, već moćan majstor na putu uskrsnuća koji zapovijeda svoju realnost!


Namjere za Iscjeljenje


Ja postavljam namjeru da sa uzemljim u auroru Zemlje.


Ja postavljam namjeru da se sa aurorom povežem iz moje trtice i stopala, kao i da vučem u sebe dugu tonova kroz čitavu formu, koja teče kroz moje polje i formu i prostor u kojoj se nalazim prema dolje u centar zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada dozvoljavam da ova duga tonova Jezika Svjetla ispere iz mog polja i prostora sve energije koje nisu moje vlastite.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem svoju dušu, naddušu i izvor.

Ja postavljam namjeru da sada zatražim da se moja duša jače spusti u moje polje i formu.

Ja postavljam namjeru da zlatni i srebrni tonovi moje duše, nadduše i izvora teku kroz veliko polje aure, svjetlosno tijelo, čakre, suptilna tijela i eterično tijelo, ispunjavajući me do vrha sa dušom.


JA NAMJERAVAM USKRSNUTI.


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA USKRSNUĆE U SVEMU ŠTO ČINIM.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA UZMEM SVOJU MOĆ NATRAG OD LAŽNIH BOGOVA TAKO DA VIŠE NE MOGU ZAPOVIJEDATI LJUDSKI SAN U IZUMIRANJE


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA SVE NE-FIZIČKE SILE KOJE ME OKRUŽUJU PODRŽAVAJU MOJU NAMJERU DA USKRSNEM


Ja postavljam namjeru da sva moja tijela, čakre, meridjani jesu usklađeni međusobno i ukupno.


Ja postavljam namjeru da uklonim sve strane tjelesne svjesnosti, te ih šaljem u kreaciju iz koje potječu.


Ja postavljam namjeru da se svi dijelovi mojih polja, čakri, suptilnih tijela, energetske mreže, i molekula dovedu u sadašnje vrijeme, te čineći tako, sve se usklađuje i može funkcionirati i vrtjeti se kako bi podržalo moju formu i polje u procesu uskrsnuća


Ja postavljam namjeru da energetski tok kroz moja polja fukcionira kroz sintezu sa aurorom Zemlje i tonovima Jezika Svjetla.


Ja postavljam namjeru za otpuštanje električnih i radioaktivnih elemenata iz moje forme i zamijenjujem ih sa magnetskim. Ja postavljam namjeru za otpuštanje električnih i radioaktivnih misaonih formi iz mog tijela.


Ja postavljam namjeru stalne provjere da li su sve stanice koje su trebale oživjeti i uskrsnuti u kristalnu formu postignule taj zadatak. Ja postavljam namjeru odstranjivanja svega što ih sprječava da uskrsnu.


Ja postavljam namjeru za tempom uskrsnuća koji služi temeljitom utjelovljivanju sve kristalne DNA u svim žlijezdama, sistemima i organima u mojoj formi.


Ja postavljam namjeru otvaranja svojih energetskoh meridijane koji su zatvoreni, te čišćenje onih koji su zaglavljeni ili blokirani, kao i ispunjenje usklađenim tokom životne energije.


Ja postavljam namjeru popravka i uklanjanja bola iz pripadajućeg eteričnog područja u tijelu.

Ja postavljam namjeru da uskrsnem trulo ili oštećeno tkivo u zdrave kristalne stanice.

Ja postavljam namjeru za budućnost zdravlja, radosti i kontinuiranog nastavka uskrsnuća.


Ja postavljam namjeru i pozivam natrag dijelove svoje duše koji nedostaju, te da da se otpuste svi obrasci koji se nalaze u mom polju, a koji u prijašnjem dijelu procesa uskrsnuća nisu otpušteni.


Ja postavljam namjeru da zarotiram sve molekule, čakre, i suptilna tijela u istom smjeru.


Ja postavljam namjeru da sada uskladim ritam kretanja mojih molekula i energetskog polja sa rotacijom molekula Zemlje.

Ja postavljam namjeru da se povežem sa morem i planinskim lancem radi ovog usklađivanja.

Ja postavljam namjeru da dođem u potpunosti u sadašnje vrijeme ostavljajući prošlost u prošlosti, i budućnost u budućnosti.


Ja postavljam namjeru da sada provjerim svaki sistem čakri i suptilnih tijela.

Ja postavljam namjeru da kreiram sporedne čakre i suptilna tijela ako nedostaju ili si ih vraćam natrag ako su razbijene ili izgubljene.

Ja postavljam namjeru da si vratim glavne čakre koje mi nedostaju, ili dijelove čakri koje su možda otišle drugome i ponovno ih ispletem.

Ja postavljam namjeru da vratim nazad sve ono iz mojih glavnih čakri što pripada drugome.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag izgubljene dijelove mojih suptilnih tijela i vratim nazad ono što pripada drugome, i ponovno ih ispletem.

Ja postavljam namjeru da sada izbalansiram suptilna tijela tako da u svakom bude jednaka količina životne energije, i da mentalno, emocionalno, intuitivno i kreativno tijelo budu jednako opterećeno kada se vrte oko forme.


Ja postavljam namjeru da otpustim bilo koji dio svoje energetske mreže eteričnog tijela koji nije moj vlastiti, vraćajući ga kome god on pripada, rastvarajući ga u energiju i vraćajući ga pošiljatelju.

Ja postavljam namjeru da si sada vratim natrag sve dijelove moje vlastite energetske mreže koji se nalaze kod drugih, uzimajući samo energiju i ponovno ispletem rupe i praznine u svojoj energetskoj mreži.


Ja postavljam namjeru da sada provjerim genetsku energetsku mrežu, koja se nalazi iznad eterične kože. Ima li praznina u DNA? Vraćam si natrag izgubljenu DNA i ponovno ju isplićem.

Ja postavljam namjeru da sada provjerim da li neka DNA vibrira u tonovima kreacije koji pripadaju drugome. Vraćam tu DNA kome god pripada.


Ja postavljam namjeru da sada provjerim sljedeći sloj energetske mreže koji se nalazi iznad ovoga, a to je energetska mreža uskrsnuća. Ima li praznina? Vraćam si natrag ono što je oduzeto i ponovno ju isplićem.

Ja postavljam namjeru da sada provjerim ima li dijelova energetske mreže sa tuđim energetskim potpisom. Vraćam ono što nije iz mog vlastitog genetskog naslijeđa nazad kome god pripada.


Ja postavljam namjeru da se sada uskladim sa svojim svjetlosnim tijelom.

Ja postavljam namjeru da sada provjerim da li ima rupa, praznina ili vezanosti u mom svjetlosnom tijelu. Vraćam si natrag ono što pripada mom genetskom naslijeđu i ponovno isplićem svoje svjetlosno tijelo.

Ja postavljam namjeru da sada vratim nazad ono što pripada drugome a nalazi se u mom svjetlosnom tijelu.


Ja postavljam namjeru da sada rotiram svjetlosno tijelo u suprotnom smjeru od ostatka polja, zajedno sa centrima volje koji se nalaze unutar svake čakre koja je povezana sa eteričnim tijelom.

Ja postavljam namjeru da sada balansiram mušku i žensku stranu u sebi.

Ja postavljam namjeru da sada balansiram desnu i lijevu stranu polja i forme dajući im jednaku količinu životne energije i težinu.

Ja postavljam namjeru da sada sintetiziram cijelo polje u dugu tonova od najgušćeg do najsvjetlijeg po prirodi.


Ja postavljam namjeru da sada provjerim ima li izgubljenih tonova kreacije. Imali li praznina u mojoj dugi sinteze? Ja postavljam namjeru da sada vratim informacije koje mi nedostaju i zatvorim praznine.

Ja postavljam namjeru da sada povučem svoju tapiseriju genetskog porijekla i otpustim karmu sa svima sa kojima sam izmijenio informacije.

Ja postavljam namjeru da sada stavim svoju vlastitu tapiseriju genetskog porijekla preko svih drugih u mom životnom iskustvu, prošlom i sadašnjem.

Ja postavljam namjeru da sada pokrenem roza vibraciju opraštanja kroz tapiserije dozvoljavajući da se niti i veze vezanosti između mene i drugih otpuste kada se karma očisti.


Ja postavljam namjeru da sada pokrenem svoju seksualnu energiju.

Ja postavljam namjeru da sada očistim sve blokade ili zaglavljene točake u glavnim energetskim kanalima, rastvarajući ih sa onim tonovima Jezika Svjetla koji mogu pomoći.


Ja postavljam namjeru da sada pokrenem drugi energetski sustav Kundalinija, koji se nalazi povrh eterične kože.

Ja postavljam namjeru da sada provjerim da li imam sve svoje informacije koje su mi potrebne u mom uskrsnuću za pokretanje Kundalinija.

Ja postavljam namjeru da si sada vratim natrag ono što nedostaje i otpustim karmu u mojoj tapiseriji genetskog porijekla tako što ću ponovno pokrenuti svjetlo roza vibracije kroz svoju tapiseriju i između svih strana koje su u to uključene.

Ja postavljam namjeru da sada otpustim svu karmu koja uzrokuje da se bojim svojeg seksualnog toka.


Ja postavljam namjeru da rastvorim svu energetsku mrežu u cjelokupnom energetskom toku u mojem polju aure, sistemu čakri, suptilnim tijelima, energetskoj mreži i svjetlosnom tijelu koja nema moj energetski potpis. Ja vraćam takvu energiju kome god ona pripada. Ja vraćam natrag svoju energiju od svih drugih kojima sam dao svoju energetsku mrežu. Ja sada ponovo pletem svoje vlastito polje sa svojom vlastitom energetskom mrežom zasnovanom na mom vlastitom energetskom potpisu. Molim anđele da ispletu novu mrežu.


Ja postavljam namjeru primanja Tao-va emitiranja ljubavi, oživljavanja i uskrsnuća.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve molekule izgubljene tijekom vremena u mom genetskom porijeklu i u mojem sadašnjem životnom iskustvu.

Ja postavljam namjeru da otpustim karmu koja uzrokuje da dajem svoje molekule drugima, i sve obrasce koji uzrokuju da vjerujem da moram spasiti drugoga.

Ja postavljam namjeru da dođem do izvornog uzroka gubitka molekula bilo kojeg dijela moje forme koji je bolestan ili koji bi mogao postati bolestan tijekom vremena u nastavku mog uskrsnuća.


Ja postavljam namjeru da vratim natrag sve molekule prikupljene tijekom vremena u mojem genetskom porijeklu i mojem sadašnjem životnom iskustvu koje pripadaju drugima.

Ja postavljam namjeru da otpustim svu karmu koja uzrokuje da uzimam molekule od drugoga.

Ja postavljam namjeru da dođem do izvornog uzroka prikupljanja molekula u bilo kojem dijelu moje forme, što je uzrokovalo izrasline, prekomjerno dobivanje težine ili deformiranost u mojem genetskom porijeklu, ili bi moglo to uzrokovati u nastavku mog uskrsnuća.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sav genetski materijal koji je izgubljen zbog nuklearne radijacije u cijelom mojem genetskom porijeklu.

Ja postavljam namjeru da otpustim izvorni uzrok toga zašto se moj genetski materijal podrapao. Ja postavljam namjeru da u svakoj točki mog uskrsnuća ponovno izgradim svoj genetski materijal tako da postane kompletan cilindar informacija i kristalan u formi.


Ja postavljam namjeru da vratim natrag vlasnicima svu energetsku mrežu koja nema moj osobni energetski potpis iz eteričnog tijela, genetske energetske mreže, energetske mreže uskrsnuća, suptilnih tijela (mentalnog, emocionalnog, intuitivnog i kreativnog), kao također i iz svjetlosnog tijela, sistema čakri i polja aure.

Ja postavljam namjeru da si vratim natrag svu energetsku mrežu od drugih koji su je uzeli, i zahtijevam od anđeoskih kraljevstava da svaki dio mog polja bude ponovo ispleten kada se moja energetska mreža vrati.


Ja postavljam namjeru da se tijekom sna povežem sa mojim precima na putu uskrsnuća iz svih dijelova svijeta tako da bi mogli međusobno dijeliti hologramske zapise.

Ja postavljam namjeru da se odvojim od mašinerije bolesti u eteričnom najbolje koliko mogu na nivou uskrsnuća na kojem se nalazim.


Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih karmičkih sporazuma za davanje životne energije bilo kojem drugom čovjeku na zemlji ili u bilo kojoj drugoj kreaciji kroz svo vrijeme, prostor i formu.

Ja postavljam namjeru da ponovo ispletem sve dijelove u mom polju gdje se nalaze rupe i zahtijevam to od anđela koji nadgledaju moj hologramski eterični nacrt.


Ja postavljam namjeru da sakupim sve moje pretke koji održavaju ne-fizički zagrobni život, i zahtijevam od njih da se integriraju sa mnom, uzrokujući tako kraj plesa ne-fizičke besmrtnosti, i kraj ciklusa izumiranja koji ga prati.

Ja postavljam namjeru da se sa mnom integriraju samo oni preci koji su povezani sa mojim genetskim nasljeđem, a da se svi drugi pošalju u auroru u centru zemlje.


Ja postavljam namjeru za sintezu, za vraćanje natrag svih čakri ili dijelova čakri koje sam izgubio kao inicirana osoba na putu uskrsnuća ili u mom genetskom porijeklu, te u bilo kojem karmičkom susretu.

Ja postavljam namjeru da se moja energetska mreža kontinuirano provjerava i popravlja od svakog poremećaja.


Ja postavljam namjeru da otvorim sve čakre u svakom meridijanu unutar eteričnog tijela moje forme, kao također i sve čakre u mojem polju i svjetlosnom tijelu. Ja odabirem zavrtiti čakre u sinkroni ritam koji je ujednačen i balansiran. Ja sakupljam sve čakre i dijelove čakri koje sam izgubio tijekom vremena u mom genetskom porijeklu i u sadašnjem životu.

Ja postavljam namjeru da vratim sve dijelove čakri koji pripadaju drugima, i otpuštam svu pripadajuću karmu.


Ja postavljam namjeru da otvorim sve nove meridijane koji su potrebni da mi osiguraju dovoljno životne energije za oživljavanje i uskrsavanje moje forme na svakom nivou uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da ispunim sve meridijane sa dovoljno vatre i životne energije za kontinuirano oživljavanje moje forme u uskrsnuću. Ja povlačim životnu energiju iz majke zemlje kroz moja stopala kako bi energizirao sve meridijane mog eteričnog vozila na kontinuiranoj i stalnoj osnovi, te postavljam namjeru da otpustim svu karmu, obrasce i mašine koji me odvajaju od tog energetskog toka.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag svoju energetsku mrežu uskrsnuća i ponovo ispletem dijelove svoje energetske mreže uskrsnuća gdje se nalaze rupe i napukline, i zapovijedam anđelima da to učine sada.

Ja postavljam namjeru da moja energetska mreža uskrsnuća bude sastavljena samo od genetskih informacija iz mojeg vlastitog genetskog porijekla. Bilo koju energetsku mrežu koja nije moja, ja vraćam natrag pošiljatelju, i otpuštam između nas karmu.


Ja postavljam namjeru da sve genetske loze u mojem genetskom porijeklu pripadaju jedino mojem istinskom genetskom nasljeđu i da se samo DNA iz crvenih genetskih loza koristi u konstruiranju moje energetske mreže uskrsnuća. Bilo koje genetske loze i pripadajuća energetska mreža uskrsnuća koja nije moja vlastita ja vraćam natrag pošiljatelju. Ja si vraćam natrag sve genetske loze i pripadajuću energetsku mrežu uskrsnuća od onih koji su ih uzeli, i otpuštam između nas karmu.


Ja postavljam namjeru da rastavim i obrišem sve mehanizirane dive i anđele koje mogu zamijetiti u svom uskrsnuću do danas, i zamjenjujem ih sa svjesnim anđelima i divama iz moje duše, nadduše i izvora.


Ja postavljam namjeru da odstranim sve genetske materijale koji su povezani sa mojim robovskim genetskim nasljeđem, i zamjenjujem ih sa novim genetskim materijalima koji su kristalni i koji potječu iz mog crvenog genetskog nasljeđa. Ja rekonstruiram ne-svjesne stanice u eteričnom tako da postanu svjesna RNA i DNA koje imaju crveno kristalno porijeklo.


Ja postavljam namjeru da imam funkcionalnog Čuvara Akaških Zapisa koji radi u najboljem interesu mog uskrsnuća. Ako je moj Čuvar Akaških Zapisa nestao ili je postao izmanipuliran, ja ga vraćam mojoj duši, nadduši i izvoru i zahtijevam da na njegovo mjesto bude poslan novi anđeo.

Ja postavljam namjeru da se poništi bilo koja manipulacija koja se dogodila kao rezultat disfunkcionalnog Čuvara Akaških Zapisa.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve tonove Jezika Svjetla koji mi nedostaju, i otpuštam karmu sa onima koji su uzeli moje tonove kreacije.

Ja postavljam namjeru da imam pravi hologram za moje genetsko nasljeđe, i vraćam si ga natrag ako je zamijenjen sa drugim hologramom i izmanipuliran.


Ja postavljam namjeru da imam funkcionalnog Čuvara Bioloških Zapisa koji radi u najboljem interesu mog uskrsnuća. Ako je moj Čuvar Bioloških Zapisa nestao ili je postao izmanipuliran, ja ga vraćam mojoj duši, nadduši i izvoru i zahtijevam da na njegovo mjesto bude poslan novi anđeo.

Ja postavljam namjeru da se poništi bilo koja manipulacija koja se dogodila kao rezultat disfunkcionalnog Čuvara Bioloških Zapisa.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve biološke zapise koji mi nedostaju, i otpuštam karmu sa onima koji su uzeli moje informacije.

Ja postavljam namjeru da uskrsnem samo u moje vlastite biološke informacije iz mojeg pravog crvenog genetskog nasljeđa.


Ja postavljam namjeru da imam funkcionalnog Čuvara Zapisa Genetskog Porijekla koji radi u najboljem interesu mog uskrsnuća. Ako je moj Čuvar Zapisa Genetskog Porijekla nestao ili je postao izmanipuliran, ja ga vraćam mojoj duši, nadduši i izvoru i zahtijevam da na njegovo mjesto bude poslan novi anđeo.

Ja postavljam namjeru da se poništi bilo koja manipulacija koja se dogodila kao rezultat disfunkcionalnog Čuvara Zapisa Genetskog Porijekla.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve genetske loze ili dijelove genetskih loza koje su otišle drugome, i otpuštam svu pripadajuću karmu.

Ja postavljam namjeru da povlačim samo genetske loze iz mojeg pravog genetskog nasljeđa za konstruiranje mog puta uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da vratim iz mojih genetskih loza svu karmu koja nije moja vlastita i vraćam si natrag svu karmu koja je moja vlastita, i opraštam sebi i svima drugima.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve dijelove mojeg mentalnog, emocionalnog, intuitivnog i kreativnog tijela koji mi nedostaju.

Ja postavljam namjeru da vratim nazad dijelove tuđih mentalnih, emocionalnih, intuitivnih i kreativnih tijela njihovim vlasnicima.

Ja sada zapovijedam anđelima da ponovo ispletu moja suptilna tijela, i da ih zarotiraju većom brzinom tako da uđem u stanje bezvremenosti ako je moguće.

Ja otpuštam svu karmu sa drugima koji su manipulirali mojim suptilnim tijelima tijekom vremena u mojem cijelom genetskom porijeklu i u ovom životu.


Ja postavljam namjeru da se moja suptilna tijela budu balansirana međusobno i sa istom količinom energije svako.


Ja postavljam namjeru da vratim nazad vlasnicima sve dijelove mog svjetlosnog tijela koji nisu moji.

Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve dijelove mog svjetlosnog tijela koji se nalaze kod drugoga i otpuštam pripadajući karmu.

Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sva svjetlosna tijela koja mi nedostaju a koja su mi uzeta zbog energetske mreže, povezano sa bivšim razinama Mahatme. Ja razgrađujem sva vraćena svjetlosna tijela i njihove pripadajuće srebrne vrpce koje su zakačene za moj solarni pleksus ili drugdje na tijelu.


Ja postavljam namjeru da zarotiram moje svjetlosno tijelo i veliko polje aure na dovoljno veliku brzinu i ritam kako bi osigurali balansirano polje tako da bi mogao nastaviti uskrsavati.


Ja postavljam namjeru da se odvojim od razina izumiranja koje su konstruirane od strane tajnog ne-fizičkog vodstva zemlje.

Ja postavljam namjeru da otpustim sve hologramske sporazume za sudjelovanje u plesu izumiranja.

Ja postavljam namjeru da izbacim van sve otrovne zmije iz mog eteričnog tijela, suptilnih tijela, sistema čakri, svjetlosnog tijela i velikog polja aure koje se mogu zamijetiti u mom uskrsnuću do danas. Ja ih zamjenjujem sa novim zmijama koje su bazirane na Jeziku Svjetla i koje dolaze od moje duše, nadduše i izvora. Ja otpuštam svu karmu za to kako je svaki set otrovnih zmija došao u moje polje u ovom životu i u mom genetskom porijeklu.


Ja postavljam namjeru da si vratim natrag sve otrovne zmije koje sam nesvjesno i ne znajući poslao u polja drugih, i šaljem ih u auroru da se tamo razgrade.

Ja postavljam namjeru da izađem iz plesa otrova i bolesti.


Ja postavljam namjeru da otpustim sve sporazume da trujem drugoga do smrti, koji su bili napravljeni u mojem cijelom genetskom porijeklu. Ja si vraćam natrag sve otrovne zmije i sav otrov koje sam ja ili moji preci ubacio u polja drugih tijekom vremena i šaljem ih u auroru na razgradnju.

Ja postavljam namjeru da otpustim sve sporazume da me drugi truju do smrti, koji su bili napravljeni u mojem cijelom genetskom porijeklu i koji se mogu spoznati u mom uskrsnuću do danas.


Ja postavljam namjeru da izbacim sve otrovne zmije iz mojeg cijelog polja i forme koje su sa tim povezane, i zamjenjujem ih sa zmijama koje drže tonove kreacije Jezika Svjetla.


Ja postavljam namjeru da zamijenim sve anđele, dive, DNA i duše koje drže otrovne zmije na mjestu, i zamjenjujem ih sa novim informacijama iz mog crvenog genetskog porijekla i sa novim anđelima i divama koji dolaze od moje duše, nadduše i izvora.


Ja otpuštam svu karmu za nuklearno uništenje u mom genetskom porijeklu.

Ja postavljam namjeru da otpustim svu karmu za ratovanje i izgradnju nuklearnog oružja.

Ja postavljam namjeru da izbacim van sve radioaktivne zmije iz mojeg cijelog polja i forme koje su sa tim povezane i koje se mogu zamijetiti u mom uskrsnuću do danas, i zamjenjujem ih sa zmijama koje drže tonove kreacije Jezika Svjetla.

Ja postavljam namjeru da zamijenim sve anđele, dive, DNA i duše koje drže radioaktivne zmije na mjestu, i zamjenjujem ih sa novim informacijama iz mojeg crvenog genetskog porijekla i sa novim anđelima i divama koji dolaze od moje duše, nadduše i izvora.

Ja postavljam namjeru da se odvojim od sve mašinerije bolesti koja je sa tim povezana.


Ja postavljam namjeru da pokrećem detoksifikacijske tonove kreacije koji su srebrne, svijetlo plavo i svijetlo zelene boje svakodnevno kroz moj kundalini.

Ja postavljam namjeru da učinim sve što je potrebno da podržim moju formu u uskrsnuću, uključujući i redovito obavljanje svakodnevnih detoksifikacijskih rituala koji su neophodni da se osigura ne-uskrsnuće u bolest.

Ja postavljam namjeru da dovršim svoju karmu sa gradovima i predgrađima u kojima živim i da se preselim u mjesto koje je manje toksično i koje kreira laganiji životni ritam koji bolje podržava moj izbor uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da otkrijem izvorni uzrok svakog obrasca koji je uzrokovao da moja forma postane bolesna, ili bi mogao uzrokovati da moja forma postane bolesna u mojem budućem uskrsnuću.

Ja postavljam namjeru da podržim svoju formu u izboru da ostanem slobodan od bolesti ili da uskrsnem iz bolesti tako što ću redovno obavljati svoje svakodnevne detoksifikacijske rituale.


Ja postavljam namjeru da se čistim od parazita jednom godišnje sve dok moje vozilo ne bude moglo držati dovoljno visoku temperaturu da ubije parazite po mojoj vlastitoj volji.


Ja postavljam namjeru za otpuštanje električnih i radioaktivnih elemenata u mojoj formi te ih zamijenjujem sa magnetskim. Otpuštam električnu i radioaktivnu misaonu formu iz tijela.


Ja postavljam namjeru da mi okolina učini dostupnim sve hranjive tvari koje su potrebne da bi se podržalo moje kontinuirano uskrsnuće.


Ja postavljam namjeru za radost, zajedništvo, štovanje, mir i bezuvjetnu ljubav u svom životnom plesu.


NAMJERE ZA KARMU

Ja postavljam namjeru da sa uzemljim u auroru Zemlje.

Ja postavljam namjeru da se sa aurorom povežem iz moje trtice i stopala, kao i da vučem u sebe dugu tonova kroz čitavu formu, koja teče kroz moje polje i formu i prostor u kojoj se nalazim prema dolje u centar zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada dozvoljavam da ova duga tonova Jezika Svjetla ispere iz mog polja i prostora sve energije koje nisu moje vlastite.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem svoju dušu, naddušu i izvor.

Ja postavljam namjeru da sada zatražim da se moja duša jače spusti u moje polje i formu.

Ja postavljam namjeru da zlatni i srebrni tonovi moje duše, nadduše i izvora teku kroz veliko polje aure, svjetlosno tijelo, čakre, suptilna tijela i eterično tijelo, ispunjavajući me do vrha sa dušom.


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA USKRSNUĆE U SVEMU ŠTO ČINIM.


Ja postavljam namjeru za dovršenjem karme sa svim ljudima koji ne funkcioniraju u zajedništvu u ovo vrijeme.


Ja postavljam namjeru za dovršenjem karme, čišćenja karme i oslobađanje sa svima koje srećem.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme koja se tiče uvjetovanog davanja i primanja.


Ja postavljam namjeru otpuštanja karme za lažna uskrsnuća koja su povezana sa mojim genetskim porijeklom.


Ja postavljam namjeru otpuštanja karme za sljedbenike koji su podržavali lažne uskrsavajuće majstore i kao rezultat umrli.


Ja postavljam namjeru otpuštanja sva karma koja blokira moju namjeru od manifestiranja.


Ja postavljam namjeru da vratim karmu koja pripada drugome opozivajući je i poništavajući je ako to nije moj vlastiti naslijeđeni uzrok.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU U MOJEM GENETSKOM NASLIJEĐU DO ONOG STUPNJA DO KOJEG MOGU USKRSNUTI, OSIGURAVAJUĆI TAKO POTPUNO USKRSNUĆE U OVOM ŽIVOTNOM VIJEKU.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OPROSTIM, UČEĆI DUHOVNE LEKCIJE KOJE SE NALAZE IZA MOG ŽIVOTNOG PLESA, RADIJE NEGO DA KREIRAM I DOŽIVIM NESREĆU.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA DOVRŠIM KARMU I DA IZBACIM IZ SVOG POLJA BILO KOJE DUŠE ILI GRUPE DUŠA KOJE NE PODRŽAVAJU MOJ PUT USKRSNUĆA


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU ZA TO KAKO JE DUŠA KORISTILA MOJE SADAŠNJE POLJE I FORMU ZA ŠKODLJIVOST PREMA UNUTRA ILI PREMA VAN U OVOM ŽIVOTU


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU ZA TO KAKO JE MOJE GENETSKO PORIJEKLO BILO KORIŠTENO OD DUHA ILI DUŠE DA NESVJESNO NAŠKODI DRUGIMA ILI SEBI ILI ZEMLJI U VRIJEME NJIHOVE INKARNACIJE


Ja otpuštam svu karmu sa svakim i sa svim što ne podržava moj cilj uskrsnuća. Ja nalažem svim takvim entitetima da odmah napuste moje polje. Bilo koji novi entiteti koji dolaze u moje polje moraju podržavati moj cilj ili nisu dobrodošli.


Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih sporazuma za preuzimanje karme, da se nakon toga karma vrati svom vlasniku. Ja postavljam namjeru za integriranje svih razlomljenih dijelova duše u moje polje.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svojom porodicom.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, entiteta, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za potpuno balansiranje karmičke vage.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svojim bračnim partnerom, bivšim bračnim partnerom, ili sadašnjim partnerom (partnerima), ili bivšim partnerom (partnerima).

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, entiteta, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za potpuno balansiranje karmičke vage.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim prijateljima, prošlim i sadašnjim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim poslodavcima i radnicima, prošlim i sadašnjim. Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim stanodavcima, prošlim i sadašnjim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim bankovnim sistemima koje koristim, prošlim i sadašnjim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim trgovcima i trgovinama koje koristim, prošlim i sadašnjim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa nacijom u kojoj sam rođen, i nacijom u kojoj trenutačno živim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa svim učiteljima, prošlim i sadašnjim.

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


Ja postavljam namjeru za dovršenje karme sa (bilo kim ili bilo čim).

Ja postavljam namjeru za otpuštanje svih mašina, misaonih formi i obrazaca koji su sa tim povezani i namjeru za balansiranje karmičke vage između nas.


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA KRAJ KRUSIFIKACIJE NOSITELJA ISTINE


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA SE KOLEKTIVNA KARMA ZA KRUSIFIKACIJU VOĐA KOJI NOSE ISTINU U POTPUNOSTI OTPUSTI


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA KRUSIFIKACIJU


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA BACANJE TOKSIČNOG OTPADA NA ZEMLJU


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA ZLOSTAVLJANJE ŽIVOTINJA


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA RAZVOJ I UPOTREBU NE-ORGANSKIH POLJOPRIVREDNIH POSTUPAKA


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA LOŠ TRETMAN PREMA MOJOJ BRAĆI I SESTRAMA LJUDIMA


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA TROVANJE ZEMLJE


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU I KARMU SVOG GENETSKOG PORIJEKLA ZA SIROMAŠTVO I POHLEPU, BESKUĆNIŠTVO I EKSTREMNO BOGAĆENJE


JA NAMJERAVAM OTPUSTITI SVOJU OSOBNU KARMU ZA ONE VOĐE U MOJEM GENETSKOM PORIJEKLU KOJI SU NAMJERNO VODILI DRUGE U VEĆE NE -JEDINSTVO I RAT


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU ZA RATOVANJE UNUTAR MOJEG GENETSKOG PORIJEKLA.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU ZA BOLEST U MOJEM GENETSKOM PORIJEKLU.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM GDJE SE KARMA BOLESTI I RATOVANJA KRIŽAJU KAO IZVORNI UZROK.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM SVU KARMU ZA NUKLEARNO TROVANJE I RADIJACIJU.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTKRIJEM SVU KARMU SA SVIMA KOJE SUSREĆEM


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA DOVRŠIM SVU KARMU SA SA SVIMA KOJE SUSREĆEM


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA SE MEĐU NAMA POJAVI NOVI PLES ZAJEDNIŠTVA I RADOSTI


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA JASNO UOČIM ŠTO OVA INDIVIDUA I OKOLNOST ZRCALE MENI O MENI


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA ONO ŠTO MI SE ZRCALI U POTPUNOSTI PREVLADAM NA SVIM RAZINAMA REALNOSTI, SVJESNIM, PODSVJESNIM I NESVJESNIM


JA POSTAVLJAM NAMJERU OTPUSTIM KARMU ZA LICEMJERJE IZ CIJELOG MOG GENETSKOG PORIJEKLA.


JA VRAĆAM SVU SIRIJSKU, PLEJADSKU, REPTILSKU I SIVU KARMU RATOVANJA NATRAG NJIHOVIM VLASTITIM KREACIJAMA.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA NE ŽELIM ODIGRATI KARMU IZ DRUGIH KREACIJA, NITI DOZVOLJAVAM DA SE TAKVA KARMA ODIGRA U KOLEKTIVNOM LJUDSKOM PLESU.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA OTPUSTIM KARMU U MOJEM GENETSKOM PORIJEKLU ZA MNOGE RATOVE KOJI SU SE DOGODILI U LJUDSKOJ FORMI NA ZEMLJI.


JA OPRAŠTAM MOJEM GENETSKOM PORIJEKLU ZA SUDJELOVANJE U PLESU RATOVANJA.


Ja postavljam namjeru za radost, zajedništvo, štovanje, mir i bezuvjetnu ljubav u svom životnom plesu.


NAMJERE: OBILJE

Ja postavljam namjeru da sa uzemljim u auroru Zemlje.

Ja postavljam namjeru da se sa aurorom povežem iz moje trtice i stopala, kao i da vučem u sebe dugu tonova kroz čitavu formu, koja teče kroz moje polje i formu i prostor u kojoj se nalazim prema dolje u centar zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada dozvoljavam da ova duga tonova Jezika Svjetla ispere iz mog polja i prostora sve energije koje nisu moje vlastite.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem svoju dušu, naddušu i izvor.

Ja postavljam namjeru da sada zatražim da se moja duša jače spusti u moje polje i formu.

Ja postavljam namjeru da zlatni i srebrni tonovi moje duše, nadduše i izvora teku kroz veliko polje aure, svjetlosno tijelo, čakre, suptilna tijela i eterično tijelo, ispunjavajući me do vrha sa dušom.


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA USKRSNUĆE U SVEMU ŠTO ČINIM.


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA BLAGOSLOVIM SVE OKO SEBE ZAJEDNO SA SVIM KRALJEVSTVIMA I TLOM


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA UKLONIM IZ MOG POLJA SVE DUŠE KOJE ŽELE OSUĐIVATI ILI MRZITI MENE ILI DRUGE


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA ZAMIJENIM TAKVE DUŠE SA DUŠAMA KOJE VOLE


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA OBILJE U MOM ŽIVOTNOM IZRAŽAJU I ISKUSTVU


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA IMAM DOVOLJNO DA PLATIM SVOJE RAČUNE I DA SI OMOGUĆIM PUTOVANJA I PROMJENU KOJE USKRSNUĆE ZAHTJEVA


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA SI PRUŽIM ONO ŠTO MI JE POTREBNO DA BI SE OSJEĆAO ISPUNJENO I NAHRANJENO IZNUTRA


JA POSTAVLJAM NAMJERU DA PUSTIM SVE ZA ŠTO SAM VEZAN, A ŠTO STOJI NA PUTU OBILJU U MOM ŽIVOTNOM ISKUSTVU


Ja postavljam namjeru da imam dovoljno da ispunim svoje potrebe i potrebe fizičke razine u ovoj godini.


Ja postavljam namjeru da se ispred mene razvije vrijeme obilja.


Ja postavljam namjeru da otpuštam one obrasce, misaone forme, entitete ili mašine koji se drže za nestašicu, patnju ili bijedu, tako da bi moglo biti obuhvaćeno pravo stanje obilja.


Ja postavljam namjeru za kraj plesa gladi, siromaštva, beskućništva, gladovanja i oskudice, u mom životu i životima drugih.


Ja postavljam namjeru za obilje za sve.


Ja postavljam namjeru da se proširim i blagoslovim sve one sa paralelnim genetskim naslijeđem poput mojeg koji mogu uskrsnuti.


Ja postavljam namjeru da sintetiziram svoje polje u dugu tonova jezika Svjetla.


Ja postavljam namjeru da usidrim svoju dušu u područje svog srca.


Ja postavljam namjeru da se otvorim da bi primio blagoslove od duše i ulio ljubav u svaku stanicu unutar svojeg utjelovljenja.

Ja postavljam namjeru da otpustim zapise traume koji su pohranjeni u dijelovima tijela u kojima osjećam bol.


Ja postavljam namjeru da proširim blagoslove prema svim drugim ljudima koje sam poznavao ili poznajem danas.

Ja postavljam namjeru da ti blagoslovi posluže da bi potaknuli buđenje onih koji drže genetske loze za uskrsnuće, i da omoguće otpuštanje karme između svih genetskih loza.

Ja postavljam namjeru da blagoslove prime samo oni koji ih mogu primiti, dozvoljavajući svakome njihov slobodan izbor u plesu života.


Ja postavljam namjeru da proširim blagoslove u područja svog života u kojima postoje zastoji toka energije tako da bi se mogla početi rješavati i iscjeljivati.

Ja postavljam namjeru da otpustim svu pripadajuću karmu sve do dovršenja.

Ja postavljam namjeru da moji budući potomci neće morati iskusiti iste poteškoće, jer će karma već biti dovršena.

Ja postavljam namjeru da pozovem naprijed one pretke koji imaju karmu za tu okolnost, i molim ih da ju dovrše kroz opraštanje.

Ja postavljam namjeru za opraštanje između svih uključenih strana.

Ja postavljam namjeru širenju blagoslova u svaku životnu okolnost koja je teška.


Ja postavljam namjeru da sada proširim blagoslove svoje duše prema svima onima u okolnostima koje funkcioniraju u mom sadašnjem životnom plesu. Zahvaljujem se svakome za sudjelovanje u mojim duhovnim životnim lekcijama. Odajem poštovanje onima koji su moji prijatelji, voljeni, obitelj ili obitelj duša, i djeca. Ja postavljam namjeru da potaknem uskrsnuće onih koji drže genetske loze za to.


Ja postavljam namjeru da sada proširim blagoslove svima u radijusu od 160 km od mjesta gdje živim.

Ja postavljam namjeru da sada proširim blagoslove svima koji su voljni primiti te blagoslove.

Ja postavljam namjeru da se povežem sa drugima koji se nalaze u novom konsenzusu za uskrsnuće unutar tog radijusa od 160 km, i kroz kolektivna polja onih koji uskrsavaju, blagoslivljam sav život unutar tog područja.

Ja postavljam namjeru da svi koji mogu uskrsnuti budu aktivirani u ovom trenutku kako bi započeli svoj evolucijski proces.


Ja postavljam namjeru da sada proširim blagoslove prema tlu i vodenim tokovima, parkovima, planinama, jezerima, rijekama, potocima, moru i svim kraljevstvima u njima unutar radijusa od 160 km koji okružuje mjesto gdje živim.


Ja postavljam namjeru da blagoslovim izvore hrane koje sam konzumirao u ovom životu i današnjem danu.


Ja postavljam namjeru da blagoslovim kraljevstva životinja, ptica i riba koja su osiguravale hranu za mene i moje pretke kada ni jedan drugi izvor hrane nije bio dostupan nakon nuklearnih uništenja u ljudskoj povijesti. Ja postavljam namjeru da živim u poštovanju sa svim kraljevstvima od ove točke nadalje i da ih prestanete ubijati na bilo koji način.

Ja postavljam namjeru da od ove točke nadalje blagoslovim svaki obrok koji konzumiram poštujući svako kraljevstvo koje mi osigurava hranu.


Ja postavljam namjeru da blagoslovim sve proizvođače koje uzgajaju hranu koju konzumirate.


Ja postavljam namjeru da sada blagoslovim moj dom, Majku Zemlju.


Ja postavljam namjeru da sada ispunim svoju staničnu strukturu, eterično tijelo, sistem čakri, suptilna tijela, svjetlosno tijelo i veće polje aure sa ljubavlju od Zemlje. Dozvoljavam da bilo kakva krivnja koju osjećam zbog nanošenja škodljivosti Zemlji bude rastopljena u opraštanje i ljubav.


Ja postavljam namjeru za radost, zajedništvo, štovanje, mir i bezuvjetnu ljubav u svom životnom plesu.


NAMJERE 4 ELEMENTA

Ja postavljam namjeru da sa uzemljim u auroru Zemlje.


Ja postavljam namjeru da se sa aurorom povežem iz moje trtice i stopala, kao i da vučem u sebe dugu tonova kroz čitavu formu, koja teče kroz moje polje i formu i prostor u kojoj se nalazim prema dolje u centar zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada dozvoljavam da ova duga tonova Jezika Svjetla ispere iz mog polja i prostora sve energije koje nisu moje vlastite.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem svoju dušu, naddušu i izvor.

Ja postavljam namjeru da sada zatražim da se moja duša jače spusti u moje polje i formu.

​Ja postavljam namjeru da zlatni i srebrni tonovi moje duše, nadduše i izvora teku kroz veliko polje aure, svjetlosno tijelo, čakre, suptilna tijela i eterično tijelo, ispunjavajući me do vrha sa dušom.


JA POSTAVLJAM NAMJERU ZA USKRSNUĆE U SVEMU ŠTO ČINIM.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element zraka, i tražim da čakre ispod mojih stopala kao također i čakre u stopalima, koljenima, kukovima, te prva, druga i treća čakra postanu golema oluja.

Dozvoljavam da element zraka otpuše van što je potrebno otpustiti iz mog polja, da odstrani entitete i duše koji više ne rezoniraju sa mojom sadašnjom razinom uskrsnuća, šaljući ih u auroru zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada ponovno ispletem energetske sklopove u mojoj nutrini, spajajući muško i žensko, desno i lijevo, prednje i stražnje u krug dovršenja.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element vatre, i tražim da donje čakre buknu u ogromnu vatrenu kuglu koja obuhvaća cijelu donju polovicu mojeg globalnog polja.

Ja postavljam namjeru da sada prizovem pravu magnetsku vatru. Dozvoljavam da vatra spali svu karmu, entitete, obrasce, misaone forme, i mašine koje se nalaze unutar donje polovice mojeg polja, a koji mi više ne služe na mojoj sadašnjoj razini uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da sada spalim sve niti vezanosti u donjoj polovici forme sa svim osobama, mjestima i pripadajućim objektima i predmetima.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element vode, i tražim da donje čakre postanu golemi vodopad. Dozvoljavam da element magnetske vode ispere ono što zrak nije mogao otpuhati, a vatra spaliti, da očisti bol, bijes i strah, energiju i nesklad iz prošlosti.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element zemlje, i tražim da se donje čakre konektiraju i stope sa globalnim tijelom Majke Zemlje. Dozvoljavam joj da apsorbira ono što je preveliko za moje polje da preradi sa svojom vlastitom voljom.


Ja postavljam namjeru da sada izbalansiram sva četiri elementa, sa jednakim udjelom zraka, vatre, vode i zemlje u svakoj čakri, maloj i velikoj, sintetizirajući elemente zajedno sa dugom tonova.

Ja postavljam namjeru da sada očistim svoju karmu sa elementima tako da bi sva četiri elementa mogla biti prisutna.

Ja postavljam namjeru da sada pokrenem tonove kreacije opraštanja kroz svoju tapiseriju genetskog porijekla i sve druge koje poznajete ili sam poznavao.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element zraka kroz moje gornje čakre, koje uključuju područje od četvrte do sedme ili dvanaeste čakre, zajedno sa čakrama iznad glave koje me konektiraju sa mojim izvorom, i većim čakrama u mom proširenom polju aure, dozvoljavajući da gornje čakre postanu golema oluja.

Dozvoljavam magnetskom zraku da otpuše bilo koju dušu ili entitet koji više ne služe mom nastavku uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da sada ponovno ispletem svoje energetske sklopove u svojoj nutrini, povezujući muško i žensko, desno i lijevo, prednje i stražnje u krug dovršenja.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element vatre u svojim gornjim čakrama. Dozvoljavam da magnetska vatra spali sve obrasce, misaone forme, entitete i mašine koji više ne rezoniraju sa mojom sadašnjom razinom uskrsnuća.

Ja postavljam namjeru da sada spalim sve niti vezanosti u gornjoj polovici forme sa svim osobama, mjestima i pripadajućim objektima i predmetima.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element vode kroz gornje čakre, dozvoljavajući im da postanu golem vodopad. Dozvoljavam magnetskoj vodi da ispere bol, bijes ili strah koji se možda nalaze u gornjem dijelu mog polja.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem element zemlje kroz gornje čakre i polje. U konekciji sa magnetskom Zemljom, dozvoljavam joj da apsorbira ono što je previše veliko da bi mogli otpustiti mojom vlastitom voljom u mom uskrsnuću do danas.


Ja postavljam namjeru da sada izbalansiram sva četiri elementa u gornjem energetskom polju, sa jednakim omjerima zraka, vatre, vode i zemlje.

Ja postavljam namjeru da sada otpuštam karme koju moram otpustiti sa elementima.


Ja postavljam namjeru da sada prizovem svoju dušu, naddušu i izvor.

Ja postavljam namjeru da sada zatražim da se moja duša jače spusti u moje polje i formu.

Ja postavljam namjeru da zlatni i srebrni tonovi moje duše, nadduše i izvora teku kroz veliko polje aure, svjetlosno tijelo, čakre, suptilna tijela i eterično tijelo, ispunjavajući me do vrha sa dušom.

Ja postavljam namjeru da se sada povežem sa svojom dušom, i pitam je koji su moji sljedeći koraci u nastavku mojeg puta uskrsnuća.


Ja postavljam namjeru za radost, zajedništvo, štovanje, mir i bezuvjetnu ljubav u svom životnom plesu.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram