Tonovi Svjetla

Integriranje svjetlosnih nota - bilo gledanjem oko sebe, otvorenim očima, unutarnjim vidom na svom mentalnom "ekranu" ili disanjem navedenih frekvencija, podižu se Svijest&Duša

LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD OPRAŠTANJEM Utjelovljavanjem tona opraštanja roza boje u svome uskrsnuću, vi učite lekcije opraštanja. Vi učite otpustiti zamjeranja i osuđivanja iz prošlosti u većem shvaćanju da je vaše genetsko porijeklo počinilo isti ples tame kao i onaj kome opraštate. Kada oprostite, dugovi iz prošlosti su u potpunosti obrisani i slobodni ste od karmičkih veza koje su vas držale zarobljenim u određenom plesu sa drugim, ili grupom drugih. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva nad opraštanjem je taj da se želite držati za zamjeranja iz prošlosti. Drugi znak je osoba koja ne može otpustiti karmu; jer, svo karmičko otpuštanje je zasnovano na sposobnosti da se oprosti. Ako ne možete oprostiti, onda karma ne može biti otpuštena i svi ostali pokušaji da prevladate neće uspjeti u uskrsnuću. Stoga, može se reći da lekcija opraštanja predstavlja temelj uskrsnuća.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD STRUKTUROM Utjelovljavanjem tona strukture boje lavande, vi obuhvaćate novi energetski tok koji je rotacioni po prirodi. Umjesto da bušite drugoga sa strijelama pravocrtnog električnog toka, vi učite rotirati svoje polje okolo drugoga i tako ga obuhvatiti. Vi učite postići nad tim majstorstvo u asocijaciji sa kretanjem seksualne energije kada je ton strukture utjelovljen u vašem uskrsnuću. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva je onaj koji želi "posjedovati" svoje prijatelje ili druge osobe ili svoju djecu i govoriti im kako da se ponašaju, što da rade i što je njihova istina. Vlasništvo je oblik vezanosti koja se počinje preobražavati pomoću ovog novog rotacionog energetskog toka kada je nad ovim tonom postignuto majstorstvo u vašem uskrsnuću. Drugi znak može biti nesposobnost da se otpusti odnos nakon što je karma dovršena. Ako ne možete otpustiti odnos, posao ili objekt kojeg posjedujete nakon što je karma dovršena, onda ćete kreirati karmu na drugoj strani tog plesa koju će vaši budući preci morati očistiti. Može se reći da je majstorstvo nad tonom strukture temelj sa kojeg počinjete otpuštati vezanosti prema svima drugima.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD MOĆI Utjelovljavanjem tona moći boje breskve, vi dolazite do shvaćanja da se vaša moć nalazi u nutrini; i da svaki put kada se osjećate nemoćni, bespomoćni ili očajni, da ste tada dali svoju moć drugima. U odabiru da si vratite natrag svoju vlastitu moć, vi onda možete stajati u svojoj vlastitoj istini u bilo kojem plesu sa drugim ili grupom drugih. Vi također odustajete od plesa zlostavljačke moći u kojem kontrolirate ili manipulirate drugoga kako bi dominirali; ili, sa druge strane, prestajete biti manipulirani ili kontrolirani u plesu života. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva je onaj koji preuzima na sebe zlostavljanje drugih i postaje bespomoćna žrtva; drugi je onaj koji mora emocionalno zlostavljati drugoga kako bi zadržao kontrolu. Vi učite izaći iz igara kontrole-okrivljavanja-posramljivanja-žrtve kada obuhvatite ton moći Jezika Svjetla. Može se reći da je moć temelj sa kojeg možete stajati u svojoj istini kao biće na putu uskrsnuća.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD SAMILOSTI Utjelovljavanjem tirkiznog tona samilosti, vi se počinjete odnositi prema drugima iz samilosti. Samilost vas uči da prihvatite sve druge kao svoju braću i sestre ljude koji imaju slične obrasce koje je imalo i vaše genetsko porijeklo, bez obzira na to koliko škodljivi mogu biti. Samilost međutim ne znači da se morate rasprostrijeti na pod kao otirač i trpjeti udarce ili zlostavljanje drugoga, čak i u obliku nesvjesne škodljivosti; vi čak možete i razmrskati škodljivost drugoga u svom vlastitom polju; međutim, vi shvaćate da su svi ljudi dio jedne vrste i da stoga trebaju biti prihvaćeni. Prihvaćanje drugoga se može dogoditi sa daljine ako drugi koji su škodljivi to ne mogu prevladati i nastavljaju zlostavljati; i vi možete odabrati da ih volite sa daljine. To je samilost u djelovanju. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva je onaj koji ne uspijeva imati samilost za problematične individue koje je prizvao u svoj životni ples kako bi sa njima podmirio karmu. U konačnici kada je karma gotova, vi morate doći u stanje samilosti za takve individue. Neuspijevanje postizanja majstorstva bi uzrokovalo da se držite za svoje zle želje ili osuđujuće misli prema onima sa kojima ste dovršili karmu. Ponekad samilost ne može biti obuhvaćena sve dok karma nije dovršena, i dok se ne udaljite od bolnog plesa u dovoljnoj mjeri da bi mogli prihvatiti drugoga kao svog brata ili sestru čovjeka. Međutim, svi ljudi bez obzira na ulogu moraju biti prihvaćeni u samilosti da bi nad ovim tonom bilo zaista postignuto majstorstvo.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD DAHOM ŽIVOTA Utjelovljavanjem zlatnog tona daha života, vi učite otvarati i izražavati svoju istinu na fizičkoj razini. Vi učite da možete privući bilo koji interes koji vam donosi radost i kreirati san koji omogućuje da taj interes bude izražen u fizičkom. Vi također učite da ne trebate davati svoje snove drugima, što vodi do neispunjenja ili razočaranja u plesu života. Utjelovljavanje ovog tona omogućuje kreativno samo-izražavanje u svakodnevnom fizičkom životu inicirane osobe. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva nad ovim tonom je onaj koji ima poteškoće u pronalaženju koji bi mu izražaj mogao donijeti radost u fizičkom. Često takve individue daju sve svoje snove drugima, što vodi do dosade ili ponavljanja prošlosti u sadašnjem vremenu. Drugi znak je onaj kojemu su svi snovi ostvarivi, što je zaista rezultat uzimanja snova drugih za sebe. Svrha ovog tona je da se nauči postići majstorstvo nad tkanjem sna; što ne uključuje bilo koji oblik manipulacije snovima. Postizanjem majstorstva nad tkanjem sna, vi pletete svoj vlastiti san i onda ga nadzirete sve dok se manifestira na fizičkoj razini.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD BEZUVJETNOM LJUBAVI Utjelovljavanjem srebrnog tona bezuvjetne ljubavi, vi profinjujete energetsko kretanje tona strukture i prestajete se odnositi prema drugima iz stanja vezanosti. Vezanost se zasniva na vlasništvu; vlasništvo želi posjedovati ili dominirati, ili odbaciti ono što više nije od koristi. Bezuvjetna ljubav teži obuhvatiti one koji iskreno vole u razmjeni energija između srčanih čakri; ili teži postaviti granice prema onima koji ne vole iskreno, zato što oni možda tek trebaju otvoriti svoje srčane čakre u dovoljnoj mjeri kroz uskrsnuće da bi omogućili takvu razmjenu. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva nad bezuvjetnom ljubavi je potreba da odbacujete druge koji su vam se zamjerili, bez samilosti ili razumijevanja. Postoji mnogo nivoa evolucije u ljudskom plesu, i neće svi biti sposobni voljeti u ovo vrijeme ili u ovom životu; vi ne trebate biti ljuti prema onima koji ne mogu voljeti. Vi možete međutim odabrati da s vremenom odstranite takve individue iz svog života, ako je vam je neugodno biti okružen sa ljudima koji ne vole. Međutim, vi ćete odabrati da to učinite samo onda kada je karma dovršena, jer ćete inače samo privući drugoga "iste" vrste u svoj ples kako bi podmirili karmu. Vidjeli smo mnoge bivše članove SSOA koji su odbacili svoju porodicu puno prije nego je karma bila dovršena; na taj način oni su samo privukli druge sa kojima je možda bilo čak i teže plesati kako bi se podmirila karma.


LEKCIJE SLOBODE Utjelovljavanjem žutog tona slobode, vi se učite osloboditi od vezanosti prema prošlosti tako da bi mogli kreirati novu budućnost koja neće biti ponavljanje prijašnjeg životnog plesa. Obuhvaćanjem tona slobode, mnoge inicirane osobe će napraviti mnoge životne promjene u svom životnom plesu u utjelovljavanju 3000 zavojnica; jer, za obuhvaćanje 3000 zavojnica su potrebne dvije velike životne promjene; ili ćete napustiti posao kojeg ste radili dugo vremena; ili ćete napustiti porodicu; ili ćete napustiti područje u kojem ste živjeli neko vrijeme; ili ćete napustiti bračnog partnera ili drugu važnu osobu; ili ćete napustiti duhovnu organizaciju sa kojom ste bili udruženi neko vrijeme. Sve takve promjene zahtijevaju ton slobode kako bi se otpustile vezanosti koje bi uzrokovale da nastavite plesati u određenom plesu dugo nakon što je karma dovršena. Jedan od znakova ne uspijevanja postizanja majstorstva nad ovim tonom je nesposobnost da se ostvare promjene koje karmičko dovršenje nudi skroz do fizičke razine. Ponekad ljudi postanu vezani i komforni, i puno im je lakše ostati u istom plesu nego napraviti promjenu. Ponekad takve inicirane osobe onda odbace ton slobode, zato što se boje promjene. Svrha ovog tona je da se nauči postići majstorstvo nad karmičkim dovršenjem; promjena je uvjet za dovršenje. Ako ne uspijete napraviti dovršenje skroz do fizičke razine, onda samo kreirate više karme na drugom kraju i produžujete taj ples još jedan ciklus.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD BOŽANSKIM JEDINSTVOM Utjelovljavanjem tona božanskog jedinstva boje svijetle lavande, vi postižete majstorstvo nad usidravanjem duše unutar svoje forme, kao također i nad čvrstim uzemljenjem u auroru Zemlje. Za ovo je potrebno da inicirane osobe nauče pokretati ispravne tonove kreacije bazirane na svom spolu; tj. ako ste žensko onda pokrećete ženske tonove kreacije zato što to uzemljuje dušu u formu; ako ste muško, onda pokrećete muške vibracije zato što to također uzemljuje dušu u formu. Vi također učite biti u stanju jedinstva sa Zemljom i sa dušom radi iskustva božanskog jedinstva, što vodi do života kojim upravlja duša. Neuspjeh da se obuhvati božansko jedinstvo vodi do života kojim upravljaju lažni bogovi. Oni koji ne mogu otpustiti potrebu da se oslanjaju na napuhanu tjelesnu svjesnost i umjesto toga obuhvate vodstvo od duše, prirode i Zemlje su primjeri onih koji ne uspijevaju postići majstorstvo nad ovom lekcijom u uskrsnuću do 3000. To se prevodi u potrebu da se otpusti staro vodstvo ako je takvo vodstvo u obliku lažnih bogova, i umjesto toga prihvati Zemlju, prirodu i svoju dušu za vodstvo.


LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD ZAJEDNIŠTVOM Utjelovljavanjem tona zajedništva svijetlo roza boje, vi učite plesati u zajedništvu u grupnim odnosima. Zajedništvo omogućuje svakome njegovo mjesto unutar cjeline grupe; nitko se ne smatra većim ili manjim od drugoga; svatko doprinosi nešto cjelini; i svatko se poštuje za njegov određeni doprinos. Svatko daje i prima u balansu tako da cjelina grupe nije energetski iscrpljena i da može održavati kretanje grupnog energetskog toka. Kada obuhvatite lekcije zajedništva, vi onda možete ući u novi konsenzus ljudi na putu uskrsnuća i sudjelovati u novom energetskom toku između sudionika koji se unutra nalaze. Neuspjeh da se obuhvati ton zajedništva vodi do grupne dinamike koja nije neophodno podržavajuća za novi konsenzus. Neke inicirane osobe vole uzimati svu životnu energiju, snove i moć grupe za svoja vlastita nastojanja. Takve inicirane osobe se izbacuju iz novog konsenzusa zato što osujećuju ljudski pokret uskrsnuća tako što iscrpljuju i pljačkaju one koji evoluiraju. Vi morate otpustiti potrebu da uzimate snove, moć ili životnu energiju od grupa da bi mogli postići majstorstvo nad plesom zajedništva u uskrsnuću.

LEKCIJE POSTIZANJA MAJSTORSTVA NAD BEZUVJETNIM VLADANJEM Utjelovljavanjem svijetlo žutog tona bezuvjetnog vladanja, vi učite usmjeravati svoj život na novi način koji je zasnovan na zajedništvu. Također možete prihvatiti usmjeravanje i vodstvo drugih koji su osnovali organizaciju baziranu na zajedništvu. Vodstvo bazirano na zajedništvu je drugačije od starih modaliteta vladanja zato što se ne oslanjate na zlostavljačke ili kontrolirajuće i manipulativne taktike da bi zadržali svoju moć. Umjesto toga, vi zadržavate moć bazirano na duhovnom majstorstvu i evoluciji polja. Što dalje postignete majstorstvo, to konstruirate moćnije polje; no, ono je moćno u sposobnosti da upravlja energijom za svrhe zajedništva a ne škodljivosti. Vi počinjete prelaziti u vodstvo bazirano na zajedništvu kada obuhvatite ovaj ton kreacije. Neuspjeh da se obuhvati ovaj ton će uzrokovati da se odnosite prema vodstvu baziranom na zajedništvu u natjecanju radije nego u jednakosti i zajedništvu. To natjecanje može težiti tome da sruši vođu kroz nesvjesnu škodljivost. Vi stoga morate rastaviti natjecateljsku misaonu formu da bi mogli postići majstorstvo nad 10-tim tonom Jezika Svjetla. Natjecateljska misaona forma dolazi u mnogim obrascima za koje vam može trebati cijeli život da ih rastavite na 3000 zavojnica. Međutim, oni koji to postignu će na taj način očistiti svu karmu iz svoje tapiserije genetskog porijekla, zato što natjecanje predstavlja temelj karme za ljudsku vrstu.COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram