Biti Ljubav

​Afirmacije su pozitivne izjave svijesti - današnja tema je Biti Ljubav.

Ja razumijem kakav je to osjećaj da su sada moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja znam kakav je to osjećaj da su sada moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja znam kako da su moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i da su moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja znam da je moguće da su moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja jesam vrijedan da su moje misli i emocije ugođene na ljubav. Ja zaslužujem da su moje misli i emocije ugođene na ljubav. Moje su misli i emocije ugođene na ljubav. Ja znam kakav je to osjećaj s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja znam sada se s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja znam kako se s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja znam da je moguće s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja jesam vrijedan s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja zaslužujem s osjećajima ljubavi ugađati se na prirodu i postati sama priroda. Ja se s osjećajima ljubavi ugađam na prirodu i postajem sama priroda. Ja znam kakav je to osjećaj biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja znam sada biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja znam kako biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja znam da je moguće biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja jesam vrijedan biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja zaslužujem biti ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi. Ja jesam ispunjen energijom bezuvjetne ljubavi.

Ja znam kakav je to osjećaj zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja znam sada zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja znam kako zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja znam da je moguće zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja jesam vrijedan zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja zaslužujem zračiti energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja zračim energije, vibracije i frekvencije ljubavi za najviše dobro cjelokupnog života. Ja razumijem da kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja znam kakav je to osjećaj da kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja znam kada kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja znam kako kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i da kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja znam da je moguće da kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja jesam vrijedan da kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Kroz mene teče ljubav koja je temelj života i svemira. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti vrijednim Božje ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti vrijednim Božje ljubavi. Ja znam sada biti vrijednim Božje ljubavi. Ja znam kako biti vrijednim Božje ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti vrijednim Božje ljubavi. Ja znam da je moguće biti vrijednim Božje ljubavi. Ja zaslužujem biti vrijednim Božje ljubavi. Ja jesam vrijedan Božje ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja znam kako biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja znam da je moguće biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja zaslužujem biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja znam sada biti vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja jesam vrijedan bezuvjetne ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti u ljubavi. Ja znam kako biti u ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti u ljubavi. Ja znam da je moguće biti u ljubavi. Ja zaslužujem biti u ljubavi. Ja znam kako biti u ljubavi. Ja znam sada biti u ljubavi. Ja jesam u ljubavi. Ja jesam ljubav. Ja znam što je ljubav. Ljubav to sam ja. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život s ljubavlju. Ja znam perspektivu ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest. Ja razumijem što to znači biti u ljubavi i još uvijek voljeti Stvoritelja svega što jest. Ja razumijem kakav je to osjećaj kada me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam kakav je to osjećaj kada me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam kako da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam da je moguće da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja zaslužujem da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam kako da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Ja znam sada da me Stvoritelj svega što jest voli bezuvjetno. Stvoritelj svega što jest me voli bezuvjetno. Ja znam kako osjećati Stvoriteljevu ljubav. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i osjećati Stvoriteljevu ljubav. Ja znam da je moguće osjećati Stvoriteljevu ljubav. Ja zaslužujem osjećati Stvoriteljevu ljubav. Ja znam sada osjećati Stvoriteljevu ljubav. Ja osjećam Stvoriteljevu ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti voljen. Ja znam kakav je to osjećaj biti voljen. Ja znam kako biti voljen. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti voljen.

Ja znam da je moguće biti voljen. Ja zaslužujem biti voljen. Ja znam sada biti voljen. Ja jesam voljen. Ja razumijem kakav je to osjećaj da zaslužujem ljubav Stvoritelja svega što jest. Ja znam da zaslužujem ljubav Stvoritelja svega što jest. Ja razumijem definiciju ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest iz Sedmog nivoa. Ja razumijem kakav je to osjećaj ljubiti svog bližnjeg. Ja znam kako ljubiti svog bližnjeg. Ja znam perspektivu ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest. Ja znam da je moguće ljubiti svog bližnjeg. Ja razumijem definiciju majčinske Ijubavi kroz Stvoritelja svega što jest iz Sedmog nivoa. Ja razumijem kakav je to osjećaj imati majčinsku ljubav. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život s majčinskom ljubavlju. Ja znam perspektivu majčinske ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest. Ja znam da je moguće primiti majčinsku ljubav. Ja primam majčinsku ljubav. Ja razumijem definiciju očinske ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest iz Sedmog nivoa. Ja razumijem kakav je to osjećaj imati očinsku ljubav. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život s očinskom ljubavlju. Ja znam perspektivu očinske ljubavi kroz Stvoritelja svega što jest. Ja znam da je moguće primiti očinsku ljubav. Ja primam očinsku ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj voljeti sebe. Ja znam kakav je to osjećaj voljeti sebe. Ja znam kako voljeti sebe. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i voljeti sebe. Ja znam da je moguće voljeti sebe. Ja zaslužujem voljeti sebe. Ja znam sada voljeti sebe. Ja volim sebe. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti uravnotežen u ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti uravnotežen u ljubavi. Ja znam kako biti uravnotežen u ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti uravnotežen u ljubavi. Ja znam da je moguće biti uravnotežen u ljubavi. Ja zaslužujem biti uravnotežen u ljubavi. Ja znam sada biti uravnotežen u ljubavi. Ja jesam uravnotežen u ljubavi. Ja jesam ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti siguran u ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti siguran u ljubavi. Ja znam kako biti siguran u ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti siguran u ljubavi. Ja znam da je moguće biti siguran u ljubavi. Ja zaslužujem biti siguran u ljubavi. Ja znam sada biti siguran u ljubavi. Ja jesam siguran u ljubavi. Sigurno je biti voljen. Ja razumijem kakav je to osjećaj voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja znam kakav je to osjećaj voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja znam kako voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja znam da je moguće voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja zaslužujem voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja znam sada voljeti Stvoritelja i da Stvoritelj voli mene. Ja volim Stvoritelja i Stvoritelj voli mene. Ja razumijem Stvoriteljevu definiciju ljubavi. Ja razumijem Stvoriteljevu definiciju ljubavi prema svom tijelu. Ja razumijem kakav je to osjećaj dopustiti nekomu da me voli. Ja znam kakav je to osjećaj dopustiti nekomu da me voli. Ja znam kako dopustiti nekomu da me voli. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i dopustiti nekomu da me voli. Ja znam da je moguće dopustiti nekomu da me voli. Ja zaslužujem dopustiti nekomu da me voli. Ja znam sada dopustiti nekomu da me voli. Ja dopuštam nekomu da me voli. Ja razumijem kakav je to osjećaj imati rasuđivanje i ljubav. Ja mogu primiti ljubav od druge osobe. Ja primam ljubav od drugih. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest.

Ja znam kakav je to osjećaj biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja znam kako biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja znam da je moguće biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja zaslužujem biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja znam sada biti vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja jesam vrijedan ljubavi Stvoritelja svega što jest. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja znam kakav je to osjećaj biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja znam kako biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja znam da je moguće biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja zaslužujem biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja znam sada biti ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja jesam ispunjen bezuvjetnom ljubavlju za sebe i sve oko sebe. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja znam kako biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja znam da je moguće biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja zaslužujem biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja znam sada biti okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja jesam okružen i zaštićen svjetlom ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja znam kakav je to osjećaj zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja znam kako osjećati zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i osjećati zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja znam da je moguće osjećati zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja zaslužujem osjećati zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja znam sada osjećati zahvalnosti i ljubavi prema svim oblicima života. Ja osjećam veliku zahvalnost i ljubav prema svim oblicima života. Ja razumijem kakav je to osjećaj davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja znam kakav je to osjećaj davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja znam kako davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja znam da je moguće davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja zaslužujem davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja znam sada davati ljubav i da se ona višestruko vraća natrag. Ja dajem ljubav i ona se višestruko vraća natrag. Ja razumijem kakav je to osjećaj otvoriti svoje srce ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj otvoriti svoje srce ljubavi. Ja znam kako otvoriti svoje srce ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otvoriti svoje srce ljubavi. Ja znam da je moguće otvoriti svoje srce ljubavi. Ja zaslužujem otvoriti svoje srce ljubavi. Ja znam sada otvoriti svoje srce ljubavi. Ja otvaram svoje srce ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja znam kakav je to osjećaj imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja znam kako imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja znam da je moguće imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja zaslužujem imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja znam sada imati sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju. Ja imam sve odnose ispunjene harmonijom i ljubavlju.

Ja razumijem kakav je to osjećaj biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja znam kako biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja znam da je moguće biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja zaslužujem biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja znam sada biti izvanredna osoba puna ljubavi. Ja jesam izvanredna osoba puna ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj slobodno davati i primati ljubav. Ja znam kakav je to osjećaj slobodno davati i primati ljubav. Ja znam kako slobodno davati i primati ljubav. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i slobodno davati i primati ljubav. Ja znam da je moguće slobodno davati i primati ljubav. Ja zaslužujem slobodno davati i primati ljubav. Ja znam sada slobodno davati i primati ljubav. Ja sada slobodno dajem i primam ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja znam kako biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja znam da je moguće biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja zaslužujem biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja znam sada biti svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja jesam svoj vlastiti izvor ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja znam kako biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja znam da je moguće biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja zaslužujem biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja znam sada biti čisti izraz božanske prirode i pun ljubavi. Ja jesam čisti izraz božanske prirode i pun sam ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja znam kakav je to osjećaj imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja znam kako imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja znam da je moguće imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja zaslužujem imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja znam sada imati stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja imam stanice tijela ispunjene ljubavlju i svjetlom. Ja razumijem kakav je to osjećaj s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja znam kakav je to osjećaj s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja znam kako s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja znam da je moguće s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja zaslužujem s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja znam sada s ljubavlju se oslobađati prošlosti. Ja se s ljubavlju se oslobađam prošlosti. Potpuno i s ljubavlju oslobađam se prošlosti. Ja razumijem kakav je to osjećaj da me ljubav okružuje i štiti. Ja znam kakav je to osjećaj da me ljubav okružuje i štiti. Ja znam kako da me ljubav okružuje i štiti. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i da me ljubav okružuje i štiti. Ja znam da je moguće da me ljubav okružuje i štiti. Ja zaslužujem da me ljubav okružuje i štiti. Ja znam sada da me ljubav okružuje i štiti. Ljubav me okružuje i štiti. Ja razumijem kakav je to osjećaj oslobađati se svega što nije ljubav. Ja znam kakav je to osjećaj oslobađati se svega što nije ljubav. Ja znam kako se oslobađati svega što nije ljubav.

Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i oslobađati se svega što nije ljubav. Ja znam da je moguće oslobađati se svega što nije ljubav. Ja zaslužujem oslobađati se svega što nije ljubav. Ja znam sada oslobađati se svega što nije ljubav. Oslobađam se svega što nije ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja znam kakav je to osjećaj pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja znam kako pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja znam da je moguće pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja zaslužujem pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja znam sada pronalaziti ljubav svuda oko sebe. Ja pronalazim ljubav svuda oko sebe. Ja razumijem kakav je to osjećaj komunicirati s ljubavlju. Ja znam kakav je to osjećaj komunicirati s ljubavlju. Ja znam kako komunicirati s ljubavlju. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i komunicirati s ljubavlju. Ja znam da je moguće komunicirati s ljubavlju. Ja zaslužujem komunicirati s ljubavlju. Ja znam sada komunicirati s ljubavlju. Ja komuniciram s ljubavlju. Ja komuniciram ljubav. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti središte ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti središte ljubavi. Ja znam kako biti središte ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti središte ljubavi. Ja znam da je moguće biti središte ljubavi. Ja zaslužujem biti središte ljubavi. Ja znam sada biti središte ljubavi. Ja jesam središte ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj dijeliti ljubav s drugima. Ja znam kakav je to osjećaj dijeliti ljubav s drugima. Ja znam kako dijeliti ljubav s drugima. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i dijeliti ljubav s drugima. Ja znam da je moguće dijeliti ljubav s drugima. Ja zaslužujem dijeliti ljubav s drugima. Ja znam sada dijeliti ljubav s drugima. Ja dijelim ljubav s drugima. Ja dijelim svoju ljubav i osjećaje s drugima. Ja razumijem kakav je to osjećaj biti svjestan Božje ljubavi. Ja znam kakav je to osjećaj biti svjestan Božje ljubavi. Ja znam kako biti svjestan Božje ljubavi. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti svjestan Božje ljubavi. Ja znam da je moguće biti svjestan Božje ljubavi. Ja zaslužujem biti svjestan Božje ljubavi. Ja znam sada biti svjestan Božje ljubavi. Ja jesam svjestan Božje ljubavi. Ja razumijem kakav je to osjećaj ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja znam kakav je to osjećaj ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja znam kako ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja znam da je moguće ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja zaslužujem ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja znam sada ljubavlju prema sebi iscjeljivati svoj život. Ja ljubavlju prema sebi iscjeljujem svoj život. Svaki trenutak je spontan i savršen, pun božanske ljubavi. Ja volim život. Pun sam života. Ja jesam život. Volim svaki trenutak svog čarobnog života. Znam, da zaslužujem ljubav, i sada ju potpuno i radosno prihvaćam. Radujem se ljubavi, koju susrećem svaki dan. Ja sam bezgranično voljen i prihvaćam tu ljubav. Što više volim sebe, to više imam ljubavi za druge. Božanska ljubav se sada izražava kroz mene da bi sve ovo stvorila. Beskrajna ljubav u meni sada stvara čuda u mom životu. Koncentriram se na ljubav zahvaljujući joj u svemu. Prošlost blagoslivljam ljubavlju i sa zahvalnošću promatram mjesto na koje me je dovela. Ja volim samog sebe. Ja jesam ispunjen ljubavlju. Ja Milan volim sebe. Ja sam pun ljubavi. Volim sebe, dakle volim druge. Volim sebe, dakle drugi vole mene. Volim druge, dakle drugi vole mene. Volim druge, dakle drugi vole sebe. Što više volim sebe, drugi više vole sebe.

Ja sam sposoban i ispun¬jen ljubavlju. Ja zaslužujem ljubav, bio uspješan ili ne. Ja zaslužujem ljubav i uspjeh. S ljubavlju vodim računa o sebi. Ljubav prema sebi iscjeljuje moj život. Sada dajem i primam ljubav u svemu i kroz sve što radim. Sa zahvalnošću i ljubavlju primam svaku promjenu u svom životu. Sada prihvaćam da ljubav dolazi iz mene, da sam ja ljubav. Ja sada svim stanicama svoga tijela šaljem poruku sreće, radosti, zahvalnosti i ljubavi, te da je njihova sredina sigurna i da podržava život. Ja sam božanski izraz ljubavi. Ja živim i udišem radost života okružen ljubavlju. Ispunjen sam ljubavlju. Sada odabirem ljubav i prihvaćam sebe. Druge gledam s ljubavlju. Život gledam s ljubavlju. Ja sam potpuni izraz ljubavi i ljepote života. Ljubav me oslobađa svega što mi ne priliči. S ljubavlju postavljam svoje tijelo i um u ravnotežu. Ja sam ljubav. Iskazujem samo ljubav i radost. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Ljubav iz mog srca liječi sve što pogledam. Ljubav iscjeljuje moj život. Potpuno sam usmjeren na ljubav i radost zbog toga što sam živ. S ljubavlju upravljam svojim umom. Okružuje me samo ljubav. Moje srce kuca u ritmu ljubavi. Izražavam samo ljubav prema svemu. S ljubavlju slušam svoj unutarnji glas. Odgovaram na ljubav u svima. S ljubavlju i radošću prihvaćam svoju seksualnost i sve njene izraze. Nalazim se u središtu ljubavi i potpuno sam povezan s ljubavlju. Odašiljem samo ljubav i dobro iz sebe. Otvaram svoje srce i stvaram samo komunikacije ispunjene ljubavlju. Volim i prihvaćam sebe takvog kakav jesam. Ja sam voljen i volim. Život voli mene i ja volim život. Svaka moja misao je ljubav. Svaka moja riječ je ljubav. S osmjehom ljubavi otvaram sva srca. Kad u drugima gledam ljubav ja istovremeno osjećam ljubav. Kad osjećam ljubav ispunjen sam.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram