Om Namah Shivaya

MANTRA "Sve dolazi iz uma i sve je stvoreno iz uma. Kontrola uma je najviša praksa." Čovjek mora naučiti ne stvarati maštarije o budućnosti i zaboraviti prošle i stare navike. On mora učiti kako koncentrirati um isključivo na Božansko, ovdje i sada.

Najučinkovitiji način usmjeravanja uma ka Bogu stalno je ponavljanje Njegova Imena u obliku mantre. Um se može pročistiti samo putem jape (ponavljanja mantre). To je jedini lijek za bolest uma. Osoba koja okreće svoj um prema Bogu, ponavljanjem mantre zaustaviti će ili smanjiti težnju uma da bude stalno zabrinut, planira, sanjari ili da bude u sličnim stanjima neučinkovite i nemirne aktivnosti. Kad je um stalno usredotočen na Boga, sve potrebno dolazi spontano, a važni zadaci brzo se i lako riješavaju. MAHAMANTRA (vrhovna mantra) dana čovječanstvu od Boga, glasi OM NAMAHA SHIVAYA. "Želim da sve riječi nestanu iz ovog svijeta osim ove tri - OM NAMAHA SHIVAYA. Kada se pojavila Shakti (Iskonska Energija), prva mantra koju su izgovorila njezina sveta usta bila je OM NAMAHA SHIVAYA." Ona se može dati svima (za razliku od drugih mantri, koje se daju učenicima individualno od strane gurua, kada guru smatra da je učenik spreman za posebnu mantru). Njezina djelotvornost je neograničena. Ona ispunjava sve zemaljske zahtjeve i može pružiti najveću moguću sreću (Shiva Purana). Slova i slogovi mantre u skladu su s kozmičkim silama, kao i s tjelesnim organima. Izgovaranjem (tih) riječi usmjeruju se vibracije, što se odražava na ove sile i organe. Ukoliko mantra sadrži Božansko Ime, kao što je slučaj kod mantre OM NAMAHA SHIVAYA, snaga ovog Bića se aktivira. Shiva u Kailasha Samhiti kaže: "Ja sam Gospod iznad svega... Ja sam Shiva koji je u svemu, a koji se također nalazi u jednom jedinom slogu, u mantri OM, koja je zvuk ovog svemira." Postoje mnogi prijevodi mantre OM NAMAHA SHIVAYA. Neki od njih glase: "Predajem se Bogu," "Pokoravam se Bogu," "Uzimam utočište u Bogu." Shri Babaji je rekao da je Ime Gospoda poput nektara, te ga stoga treba stalno ponavljati. Snaga ove mantre je neograničena - veća od nuklearnog oružja.PJEVANJE je još jedan način ponavljanja mantri i to u obliku pjesama koje ih sadrže. Pjevanje pročišćava atmosferu.


ZNAČENJE MANTRE OM NAMAH ŠIVAYA

Da li znate značenje mantre Om namah Šivaya? Slog po slog – na, ma, ši, va, ya – ovdje će mo objasniti.U prvom slogu mi vidimo “na”, “nada”, ili “zvuk”.A pod “zvukom” se ne podrazumijevaju samo obični zvukovi.Ovo uključuje sve zvukove, ne samo zvukove na ovoj Zemlji, nego i zvukovi vode, zvukovi vode mora, zvukovi vjetra, zvukovi ptica i zvukovi svih jezika u svijetu.To također uključuje zvukove okretanja planete Zemlje, devet planeta i cijele galaksije.Kada planete kruže, neki se zvukovi proizvode.Cijela nada (zvuk) od svih planeta je sadržana u “na-kari” ili ”n-zvuku” namah Šivaya mantre.To je zvuk univerzuma: Nadam na-karam.Sljedeći je slog “ma” koji upućuje na zvukove ili vibracije svih mantri, uključujući sve mantre u četiri Vede i njihovu mantra šakti.Sve ovo je sadržano u bijakšari “ma”.Onda sve stotre su sadržane u slogu “ši”.Pod stotrom se misli na Lalita Sahasranamu, Šivine mantre i ostale.Ptice također pjevaju stotre, a isto tako i vjetar.Mali zvukovi koji dolaze iz cvjetova koji cvjetaju, također su stotre.Pčelin zvuk ”hmmm”, “zmmm”,”aimmm” u rano jutro je također stotra.Tokom jutarnjeg izlaska sunca, sva priroda pjeva u slavu Boga.Tako, ”na” predstavlja sve zvukove, “ma” predstavlja sve mantre, a “ši” predstavlja sve stotrame.Konačno, “va” predstavlja sve Vede, dok “ya” uključuje sve yagye ili svete vatre žrtvenice.Tako da samim mantranjem riječi namah Šivaya, mi vokaliziramo sve kosmičke zvukove, sve mantre, sve stotre, sve Vede i izvodimo sve vedske yagye – vatre.Ako znamo ovo značenje, onda možemo istinski uživati cijelo vrijeme u mantri Om namah Šivaya. Drugo značenje namah Šivaya mantre je sljedeće:”na-kara” predstavlja Sarasvati.Druga bijakšara “ma” ili “ma-kara” stoji za mantru.”Ši-kara” je kombinacija Gospoda Šive i Boginje Parvati u sahasrara čakri.”Va” je ”duhovna želja”, a “ya” upućuje na home. Om namah Šivaya mantra ima dodatno značenje.Prije svega, Om je sjemena mantra za sve mantre.Osvjetljavanje trećeg oka se zove “na-kara” ili naina tejas.”Ma-kara” je ”manonišćaya”, što znači ”odlučnost ili riješenost” ili “jaku moć volje”.”Ši-kara” je “švasa caranam” i upućuje na disanje koje izvodimo kao pranayamu.Kada je naše disanje kontrolisano i onda prestaje, onda će mo biti u samadhiju.”Va” u namah Šivaya znači “vancitartha”, ili “neimanje ni jedne druge želje osim želje za spoznajom Boga”.U tom stanju uma, sve naše misli su fokusirane jedino na dostizanje Boga i postizanje Samorealizacije.Tako, svi su ovi slogovi “kare”, ili oblici zvukova.Postoji bezbroj značenja mantre Om namah Šivaya.Kada neko mantra ovu mantru, sagorijeva sve želje.


* preneseno s prijateljskog portala http://www.freewebs.com/shivayoga/sivamahamantra.htm

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram