9: Nova Razina

Kada vam se neki broj i simbol ponavljaju, obično imaju poruku za vas. Stoga je mudro poznavati njihova arhetipska obliježja: predstavljamo 9, broj zaokruženja.

1. U Homerovim djelima, broj devet ima ritualnu vrijednost. Demetra je, tražeći svoju kćerku Perzefonu, obišla svijet za devet dana; Leta trpi porođajne boli devet dana i devet noći. Zeus je stvorio devet muza u devet ljubavnih noći. Devet je, dakle, mjera dozrijevanja, plodnosnih istraživanja i simbolizira uspjeh pothvata, dovršenje djela. 2. Prema Pseudo-Dioniziju Aeropagitu, anđeli su raspoređeni u devet zborova, ili tri trijade: savršenstvo savršenstva, red u redu, jedinstvo u jedinstvu. 3. Simbol svakog svijeta jest trokut, trojnost: nebo, zemlja, pakao. Devet je cjelina koja se sastoji od tih triju svjetova. 4. Devet je jedan od brojeva nebeskih sfera i broj njima simetričnih krugova pakla. Zbog toga i taoistički bambus ima devet čvorova, a sibirska aksijalna breza devet ureza. Budući da je mikrokozmos stvoren na sliku neba, kinesko carsko prijestolje ima devet stepenica, a od vanjsog je svijeta odvojeno devetorim vratima. Devetorim nebesima suprotstavlja devet izvora u kojima prebivaju mrtvi. Budističkih neba također ima devet, a prema Nuai Han Ziju, kinesko nebo ima 9 ravnica i 000 uglova. Većina taoističkih obreda u doba dinastije Han se temelji na broju devet. To je broj punine, yanga. 5. Devet je u Dantea broj nebesa, a i broj Betrice koja je simbol ljubavi 6. U islamskom ezoterizmu, sići niz devet stepenica i pritom ne pasti znači svladati devet osjetila. Devet je i broj otvora na čovjekovom tijelu, broj putova kojima čovjek saobraća sa svijetom. 7. U Azteka je kralj Tecoco, Nezahualcoyotl, sagradio hram na devet katova, kao devet nebasa ili devet etapa koje dša mora proći da bi se zauvijek smirila. Devet je i broj božice mjeseca. U većini indijanskih kozmogonija postoji devet podzemnih svjetova. Za Maye je taj broj povoljan i osobito značajan u magiji i vračanju. Božanstvo devetog dana jest zmija. 8. Prema Reneu Allendyju, broj devet se pojavljuje kao cjelovit broj potpunue analizce. Simbol je mnogostrukosti koja se vraća jedinstvu i, u širem smislu, simbol kozmičke uzajamnosti i iskupljenja. Svaki je broj, kaže Avicena, broj devet ili njegov umnožak uz jedan broj više, jer znakova za brojeve i njihove vrijednosti ima devet uz ništicu. 9. Egipćani su broj devet nazivali Planinom Sunca: veliku devetnicu čine evolucije u trima svjetovima, božanskom, prirodnom i razumskom, arhetipsko trojstvo Oziris-Izida-Hor koje predočuje Bit, Supstanciju i Život. 10. U učenju najstarije filozofijske sekte u Indiji, Vaišešike, nalazimo devet sveopćih principa, prvi je obuhvaćao Noć, Nebo, Vrijeme, drugi Eter, Svjetlost, Zvijezde, treći Sunce, Mjesec, Prirodu. Ti su principi sačinjavali devet simboličkih aspekata svijeta. 11. Obredno značenje devet jest dovršenje, punina vremena. Broj devet, kaže Parmenid, odnosi se na dovršenje stvari. 12. Devet muza predočuje cjelokupnu ljudsku spoznaju znanosti i umjetnosti. 13. Dok je broj tri tvorac novoga, njegov kvadrat predočuje cjelinu. Značajno je da se u mnogim pripovijetkama, vrlo različita podrijetla, beskonačnost i prekobrojnost izražavaju ponavljanjem broja devet: tako je 999.999 Fravašija starih Iranaca čuvalo sjeme Zaratustrino iz kojeg su imali nastati proroci. 14. Urobor, zmija koja sama sebi grize rep, slika je vraćanja mnogostrukog u Jedno, dakle slika prvotne i konačne Jednosti, grafički je vrlo slična broju devet u mnogim pismima: tibetskom, perzijskom, hijeratskom, armenskom, egipatskom. Takvo značenje broja devet približuje ga mističnom Haku Sufija, najvišoj etapi puta, blaženstvu što vodi do poništenja pojedinca u iznova pronađenoj sveukupnosti. Ili, do gubitka osobnosti u sveopćoj ljubavi. Indijska predaja točnije određuje to iskupiteljsko značanje simbola devet, s devet uzastopnih inkarnacija Višnua, koji se svaki put žrtvuje za spas ljudi. 15. Isus je, prema evanđeljima, razapet trećeg sata, njegova agonija počinje šestog sata (suton), a izdahnuo je devetog sata. 16. Broj devet često se spominje u opisu slike svijeta Hezidove Teogonije: devet dana i devet noći mjera su vremena što dijeli nebo od zemlje i zemlju od pakla. Devet, kao posljednji u nizu brojeva, istodobno najavljuje kraj i početak tj. prijelaz na novu razinu. On sadrži ideju ponovnog rođenja i klijanja, kao i ideju smrti: kao posljednji broj pojavnog svijeta, devet otvrara fazu transmutacija. On označuje kraj ciklusa, završetak puta, stezanje petlje.


* Odabrano iz "Rječnik simbola", J. Chevalier, A. Gheerbrant

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram