Sretni Snovi...

2.10.2012

autor:

Snovi su moćan medij komunikacije i kreacije s Božanskim/Sebstvom: stoga donosimo afirmacije koje osvještavaju i pokreću budnost u snovima, s ozbirom da se većina aktivacija DNK i naše svijesti događa upravo u njima.

 

Afirmacije za osvještenje razina sanjanja:

 

* Ja razumijem kakav je to osjećaj lucidno sanjati.
* Ja znam kakav je to osjećaj lucidno sanjati. Ja znam kako lucidno sanjati.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i lucidno sanjati.
* Ja znam da je moguće lucidno sanjati. Ja jesam vrijedan lucidno sanjati.
* Ja zaslužujem lucidno sanjati. Ja znam sada lucidno sanjati.
* Ja lucidno sanjam. Ja razumijem kakav je to osjećaj razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja znam kakav je to osjećaj razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja znam kako razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja znam da je moguće razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja jesam vrijedan razvijati vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja zaslužujem razvijati vještinu lucidnog sanjanja. 
* Ja znam sada razvijati vještinu lucidnog sanjanja. Ja razvijam vještinu lucidnog sanjanja.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti svjestan da sanjam.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti svjestan da sanjam. Ja znam kako biti svjestan da sanjam.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti svjestan da sanjam.
* Ja znam da je moguće biti svjestan da sanjam.
* Ja jesam vrijedan biti svjestan da sanjam. Ja zaslužujem biti svjestan da sanjam.
* Ja znam sada biti svjestan da sanjam. Ja jesam svjestan da sanjam.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja znam kakav je to osjećaj svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja znam kako svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja znam da je moguće svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja jesam vrijedan svjesno utjecati na događaje u snu. 
* Ja zaslužujem svjesno utjecati na događaje u snu.

* Ja znam sada svjesno utjecati na događaje u snu. Ja svjesno utječem na događaje u snu. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj s lakoćom se sjećati snova.
* Ja znam kakav je to osjećaj s lakoćom se sjećati snova.
* Ja znam kako se s lakoćom sjećati snova.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i s lakoćom se sjećati snova.
* Ja znam da je moguće s lakoćom se sjećati snova.
* Ja jesam vrijedan s lakoćom se sjećati snova. Ja se s lakoćom sjećam snova.
* Ja zaslužujem s lakoćom se sjećati snova. Ja znam sada s lakoćom se sjećati snova.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj u potpunosti pamtiti snove.
* Ja znam kakav je to osjećaj u potpunosti pamtiti snove.
* Ja znam kako u potpunosti pamtiti snove.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i u potpunosti pamtiti snove.
* Ja znam da je moguće u potpunosti pamtiti snove.
* Ja jesam vrijedan u potpunosti pamtiti snove. Ja u potpunosti pamtim snove.
* Ja zaslužujem u potpunosti pamtiti snove. Ja znam sada u potpunosti pamtiti snove.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja znam kakav je to osjećaj u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja znam kako u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja znam da je moguće u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja jesam vrijedan u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja zaslužujem u snu prepoznati znakove da sanjam.
* Ja znam sada u snu prepoznati znakove da sanjam. Ja u snu prepoznajem znakove da sanjam.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj u snu stvarati realnosti koje želim.
* Ja znam kakav je to osjećaj u snu stvarati realnosti koje želim.
* Ja znam kako u snu stvarati realnosti koje želim.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i u snu stvarati realnosti koje želim.

* Ja znam da je moguće u snu stvarati realnosti koje želim.
* Ja jesam vrijedan u snu stvarati realnosti koje želim.
* Ja zaslužujem u snu stvarati realnosti koje želim. 
* Ja znam sada u snu stvarati realnosti koje želim. Ja u snu stvaram realnosti koje želim.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kakav je to osjećaj stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kako stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam da je moguće stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja jesam vrijedan stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja zaslužujem stvarati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam sada stvarati snove obilja i blagostanja. Ja stvaram snove obilja i blagostanja. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kakav je to osjećaj materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kako materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam da je moguće materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja jesam vrijedan materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja zaslužujem materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja znam sada materijalizirati snove obilja i blagostanja. 
* Ja materijaliziram snove obilja i blagostanja. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja znam kako otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja znam da je moguće otpustiti snove zasnovane na strahu.

* Ja jesam vrijedan otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja zaslužujem otpustiti snove zasnovane na strahu.
* Ja znam sada otpustiti snove zasnovane na strahu. Ja otpuštam snove zasnovane na strahu.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja znam kakav je to osjećaj usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja znam kako usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja znam da je moguće usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja jesam vrijedan usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja zaslužujem usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja znam sada usvojiti i sanjati snove zasnovane na ljubavi.
* Ja usvajam i sanjam snove zasnovane na ljubavi.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja znam kako otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja znam da je moguće otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja jesam vrijedan otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja zaslužujem otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja znam sada otpustiti potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja otpuštam potrebu da drugi uzimaju i koriste moje snove.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja znam kako otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja znam da je moguće otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja jesam vrijedan otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.

* Ja zaslužujem otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja znam sada otpustiti potrebu da sanjam tuđe snove. Ja otpuštam potrebu da sanjam tuđe snove.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj vratiti drugima njihove snove.
* Ja znam kakav je to osjećaj vratiti drugima njihove snove.
* Ja znam kako otpustiti vratiti drugima njihove snove.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i vratiti drugima njihove snove.
* Ja znam da je moguće vratiti drugima njihove snove.
* Ja jesam vrijedan vratiti drugima njihove snove. Ja zaslužujem vratiti drugima njihove snove.
* Ja znam sada vratiti drugima njihove snove. Ja vraćam drugima njihove snove.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja znam kakav je to osjećaj vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja znam kako otpustiti vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja znam da je moguće vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja jesam vrijedan vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja zaslužujem vratiti sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja znam sada sebi svoje snove oduzete od drugih. 
* Ja vraćam sebi svoje snove oduzete od drugih.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja znam kako biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja znam da je moguće biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja jesam vrijedan biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja zaslužujem biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja znam sada biti u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjati ljubav i radost.
* Ja jesam u jedinstvu sa svime oko sebe i sanjam ljubav i radost.

* Ja razumijem kakav je to osjećaj sanjati i živjeti svoju istinu.
* Ja znam kakav je to osjećaj sanjati i živjeti svoju istinu. Ja znam kako sanjati i živjeti svoju istinu.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život, te sanjati i živjeti svoju istinu.
* Ja znam da je moguće sanjati i živjeti svoju istinu. Ja jesam vrijedan sanjati i živjeti svoju istinu.
* Ja zaslužujem sanjati i živjeti svoju istinu. Ja znam sada sanjati i živjeti svoju istinu.
* Ja sanjam i živim svoju istinu.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja znam kako biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja znam da je moguće biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja jesam vrijedan biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja zaslužujem biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja znam sada biti otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja jesam otvoren prema praznini iz koje nastaju moji snovi.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja znam kakav je to osjećaj biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja znam kako biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja znam da je moguće biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja jesam vrijedan biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja zaslužujem biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja znam sada biti otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja jesam otvoren prema razinama snova koje me okružuju. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja znam kakav je to osjećaj biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja znam kako biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja znam da je moguće biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja jesam vrijedan biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja zaslužujem biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja znam sada biti otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja jesam otvoren za manifestiranje snova koji me raduju. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja znam kakav je to osjećaj sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja znam kako se sjetiti svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja znam da je moguće sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja jesam vrijedan sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja zaslužujem sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja znam sada sjetiti se svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja se sjećam svojih putovanja i susreta koje sam imao u snu. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam kakav je to osjećaj iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam kako iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam da je moguće iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja jesam vrijedan iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja zaslužujem iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam sada iscijeliti sebe u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja iscijeljujem sebe u snu i prenosim to u budnu realnost.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.

* Ja znam kakav je to osjećaj osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam kako osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam da je moguće osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja jesam vrijedan osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja zaslužujem osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja znam sada osvijestiti želje moje duše u snu i prenijeti to u budnu realnost.
* Ja osviještavam želje moje duše u snu i prenosim to u budnu realnost.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja znam kako biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja znam da je moguće biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja jesam vrijedan biti svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja zaslužujem biti svjestan razina sna koje me okružuju. 
* Ja znam sada biti svjestan razina sna koje me okružuju. 
* Ja jesam svjestan razina sna koje me okružuju.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kakav je to osjećaj vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kako vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja znam da je moguće vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja jesam vrijedan vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja zaslužujem vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja znam sada vratiti sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja vraćam sebi znanja o svjesnom tkanju snova.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kakav je to osjećaj kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kako kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja znam da je moguće kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja jesam vrijedan kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja zaslužujem kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja znam sada kontaktirati pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja kontaktiram pretke koji mi pomažu u svjesnom tkanju snova.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja znam kako biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja znam da je moguće biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja jesam vrijedan biti majstor svjesnog tkanja snova. Ja jesam majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja zaslužujem biti majstor svjesnog tkanja snova. Ja znam sada biti majstor svjesnog tkanja snova.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja znam kako biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja znam da je moguće biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja jesam vrijedan biti majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja zaslužujem biti majstor potpune svjesnosti i sna. 
* Ja znam sada biti majstor potpune svjesnosti i sna.Ja jesam majstor potpune svjesnosti i sna.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja znam kakav je to osjećaj tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja znam kako tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i tkati san usklađen s potrebama moje duše.

* Ja znam da je moguće tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja jesam vrijedan tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja zaslužujem tkati san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja znam sada tkati san usklađen s potrebama moje duše. 
* Ja tkam san usklađen s potrebama moje duše.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja znam kakav je to osjećaj tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja znam kako tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja znam da je moguće tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja jesam vrijedan tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja zaslužujem tkati san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja znam sada tkati san usklađen s Božanskim Planom. Ja tkam san usklađen s Božanskim Planom.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja znam kakav je to osjećaj da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja znam kako da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja znam da je moguće da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja jesam vrijedan da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja zaslužujem da se sada moja vizija i san manifestiraju. 
* Ja znam sada da se moja vizija i san manifestiraju. Ja sada manifestiram moju viziju i san. 
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja znam kako biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja znam da je moguće biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja jesam vrijedan biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja zaslužujem biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja znam sada biti potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja jesam potpuno svjestan u stanju snova i sanjanja.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kakav je to osjećaj biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kako biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam da je moguće biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja jesam vrijedan biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja zaslužujem biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam sada biti svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja jesam svjestan da je san realnost nekog drugog postojanja.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kakav je to osjećaj potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kako potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam da je moguće potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja jesam vrijedan potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja zaslužujem potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja znam sada potpuno prihvatiti san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja potpuno prihvaćam san kao realnost nekog drugog postojanja.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja znam kako otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja znam da je moguće otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.

* Ja jesam vrijedan otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja zaslužujem otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja znam sada otpustiti svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja otpuštam svaku manipulaciju snovima od matrice.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kako otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam da je moguće otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja jesam vrijedan otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja zaslužujem otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam sada otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja otpuštam svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja razumijem kakav je to osjećaj otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kakav je to osjećaj otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kako otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam kako živjeti svoj svakodnevni život i otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam da je moguće otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja jesam vrijedan otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja zaslužujem otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja znam sada otpustiti svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.
* Ja otpuštam svako značenje snova i sanjanja stvoreno od matrice.

 

* Što vam govore vaši snovi doznajte kroz Ki Tarot Divinaciju Snova (dogovor na devidas.dea@gmail.com i dea.devidas@mail.com)

 

 

 

Please reload

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram