Slobodne ruke

Ruke su najistaknutiji znak naše moći – njima stvaramo, prevodeći ideje u djelo, dodirujemo, iskazujući ljubav i prisnost... Energija u njima govori koliko smo dobro.

Kada sam, nakon četiri mjeseca, vidjela svoju klijenticu pijanisticu, uočila sam čudnu stvar – njene ruke, preciznije šake, koje su inače prštale zdravljem i energijom, odjednom su visile, padale kao polumrtve. Ona je i došla jer se, po završetku mučnog odnosa, osjećala iscrpljenom i praznom, bez volje za stvaranjem i životom, pa su joj i cijelo tijelo te aura bili nekako „ispuhani“. No, ruke posebno. Čak i nakon tretmana, gdje se sve vratilo u normalu i sistem opet nekako napunio energijom, šake su ostajale čudno padati... ledile bi se brzo nakon zagrijavanja kroz stimulaciju meridijana i masažu te ponovo vraćale u svoj polumrtvi položaj, skroz oslabljenog zračenja... Ovo je bilo čudno jer je riječ o inače fizički vrlo zdravoj osobi, zdravih kostiju, koja s rukama radi (svira) od svoje pete godine. Gledajući te tužno viseće šake, ukazao mi se prizor. Vidjela sam nju i bivšeg partnera u seksualnom odnosu gdje je ona vezana za šake. Prva slika je uvijek točna, kao i naš prvi dojam, a vizija je - osim rezonancije kojom je odzvanjala u meni - imala i svoju logiku. Seksualni odnos je, naime, najjači čin predaje. Fizičke, a i duhovne. Orgazam je najmoćnije iskustvo ujedinjenja (s)polova u tijelu, fizički doživljaj pretapanja, spajanja, prožimanja... Kao takav, najdublji čin razmjene. Uz to, seksualna energija je najmoćnija sila iscjeljenja i stvaranja: svaka ideja nahranjena tom energijom, materijalizirat će se u nekom stupnju prije i jače, nego pokrenuta nekako drugačije. Stoga je seksualna energija i najjača osnova svake magije. Prijenos između partnera koji se događa kroz seks ima najsnažniji učinak na tijelo i psihu oba bića. Stoga sam osjećala da je trag dobar, da imamo ključ u rukama: dovoljno je da su se seksali tako da su joj u nekom trenu šake bile vezane, pa se pritom uključio nečiji nesvjesni obrazac sile ili silovanja (što, zapravo, svezane ruke automatski i podrazumijevaju) i puf – energija učini svoje, „odreže“ ruke, energetski. Uz to, sam čin vezanja jest već čin onemoćenja sebe, ali da sad ne ulazimo u ukuse i tko u čemu uživa. Jer, u suštini, sve je igra, razmjena uloga i učenja. Uglavnom, sve sam joj ovo objasnila, da otkrijemo korijenski uzrok pada energije šaka,i pitala je pritom o samoj viziji. Rekla je:


- Znaš, nikad nismo divlje vodili ljubav. Uvijek je bio nježan. Ali, istina jest da sam ja uz njega mašatala... o tome kako me veže... S njim su se u meni probudile najmračnije fantazije, čak me plašile, ali se s njim nisam bojala, sve je djelovalo kao eksperiment, sloboda, igra... A i često sam sanjala da divljamo, s noževima, vezani... u nekoj zapravo bolesnoj priči koja me plašila na javi, pa nisam o njoj htjela ni misliti – ispričala je. Pozadinu je potvrdio i Tarot. Povezivala ih je, među ostalima, karma Vraga (više o mehanizmu ovdje). Imali su niz inkarnacija – od Atlantide, gdje je jedva pobjegla od njega, preko Egipta gdje su u procesu mumifikacije nešto zeznuli s transponiranjem seksualne energije iz bubrega, zatim kroz Japan gdje su se, kao majstori borilačkih vještina grubo razveli ranjavajući se i fizički rezanjem ruke te, zaključno, u Velikoj Britaniji, gdje su sudjelovali u crnomagijskim seksualnim ceremonijama s noževima i vezivanjima. Dijelove ovoga ona je viđala kroz mučne snove koje nije znala objasniti. No, u fizičkoj stvarnosti se događalo da je imala potrebu davati mu prednost, davati mu za pravo čak i kad je osjećala da to što govori nije sasvim točno. A kako je njemu davala slobodne ruke da radi što hoće tj. ponaša se psihički tiranski - njene su ruke sve više umirale... Što je više moći puštala iz svojih ruku, predajući ih tom muškarcu, to su njene više ostajale prazne. Moć je puštala jer se nije htjela suprotstavljati. - On ima jak intelekt, nasilan intelekt, pa se nisam htjela raspravljati s njim. To bi me dodatno umaralo. Zato sam puštala da bude po njegovom, da se ne svađamo – objašnjavala je zašto se nije postavljala.


Zanimljivo, intelekt u Tarotu predstavljaju mačevi, inače karte koju su uglavnom opisivale njihov odnos. U kojem ju je on uglavnom kritizirao (intelekt = metaforički rečeno „napadao svojim mačevima“) da nije uzemljena, tj. da treba više raditi rukama. Ona je objašnjavala da svira i da je to dovoljan rad rukama, no on je govorio da je potrebno više praktičnog djelovanja, poput izrade predmeta rukama. Da, ruke simboliziraju manifestaciju i djelovanje, moć opredmećenja svojih ideja: no, kako je bivala s tim čovjekom, tako je njeno stvaranje padalo. Gubila je volju za vježbanjem, za sviranjem. Odražavalo se i na dodir: sve manje su se mazili, sve više svađali. Nije ga mogla dodirnuti, a kada bi to i učinila, on bi počeo vrištati da je „previše“ i da je gruba... Uz to, niz projekata koje su mislili zajedno materijalizirati, nikako se nisu pokretali. Iz dana u dan, padala je snaga. Znanstveno, znamo slike svetaca kojima blješti svjetlost iz šaka, dlanova. Tome je tako jer su dlanovi najveći provodnici energije. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, na centru dlana je točka osrčja (perikardiuma, ovojnice srca koja prima i metabolizira sve emotivne udarce, ali i provodi ljubav). Meridijan osrčja zovu meridijanom zaljubljenosti, no najjača mu je funkcija upravo što provodi najčišću energiju srca. U slučaju moje klijentice, ta energija je tekla prva dva mjeseca dok se kroz zaljubljenost i strast događalo karmičko povezivanje, ali je poslije nestala. - To me prepalo. Završila sam nekoliko tečajeva rukopolaganja i rada s energijom preko dlanova, ali u jednom trenu toga odnosa, energija nije tekla. Mislila sam da je od umora, ovoga, onoga... Ali, brinulo me da više ništa ne osjećam, da ne mogu staviti ruke na nekoga i prenijeti mu ono što sam mogla nekada – povjerila je. Ne čudi, kako je svoje srce dala, dala je dio moći. Tome nije uvijek tako, u svakom odnosu, no u ovom je bilo zbog karmičkog spoja koji se oslobađao. Srećom, kada se oslobodio – a kako živimo u vremenu gdje se i ovakve, najteže karme, koje bi inače čovjek „peglao“ godinama, riješe za svega nekoliko mjeseci – počela se mojoj klijentici vraćati njena snaga. Kroz niz spoznaja koje je donio ovaj odnos ropstva, među kojima su glavni zaključci: da uzde svog života više neće predavati muškarcu kojeg voli, koliko god ga voljela, nego će ih držati u svojim RUKAMA te da svoje stvaranje i inspriraciju neće vezati uz druge, nego uz sebe jer je sama kovač svoje sreće (kuje se rukama).


Simbolika RukeRuka izražava djelatnost, moć i dominaciju. U jezicima Dalekog Istoka izrazi poput „staviti ruku“ znače započinjanje, odnosno dovršavanje nekog posla. Taoistički spisi joj pak daju alkemijsko značenje koagulacije i otapanja i to tako da prva faza odgovara naporu djuhovne koncentracije, a druga neuplitanju, slobodnom razvijanju unutarnjeg iskustva u mikrokozmu koji nije prostorno-vremenski uvjetovan. Riječ manifestacija ima isti korijen kao i ruka: manifestirano je ono što može biti zahvaćeno rukama. Ruka je kraljevski znak, oruđe vlasti i oznaka dominacije. U hebrejskom riječ iad znači i ruku i moć. Lijeva ruka božanskog tradicionalno se povezuje s pravdom, desna s milosrđem, što prema Kabali odgovara ruci strogosti i desnoj ruci Shekinae. Desna ruka je ruka koja blagoslivlja, znak svećeničke vlasti, kao što je ruka pravde znak kraljevske moći. Premda nije riječ o apsolutno konstantnom načelu, desna u Kini više odgovara dijelatnosti, a lijeva nedjelovanju, mudrosti. Prema budističkom kanonu, zatvorena ruka je simbol dvoličnosti, tajne, ezoterije. Buddhina ruka nije zatvorena, to jest ne taji ništa od učenja. Simbolika ruke u Kelta obuhvaća cijelu ruku, jer je nemoguće potpuno odvojiti šaku od ruke. Ruka, napokon, služi i za molitvu: bretonska kraljica Boudicca moli božicu rata Andraste pružajući ruku prema nebu, a druidi s otoko Mona (Anglesey) mole i upućuju kletve ili uroke protiv rimljana također podizanjem prsta prema nebu. Otvorena ruka, prsti pruženi sa često podignutim palcem često se prikazuje u gliptici Srednje Amerike pretkolumbovskog doba. Njezino prvo značenje je 5 jer je simbol boga petog dana, a taj bog je ktonski te stoga ruka u meksičkoj umjetnosti postaje simbol smrti: na jeziku Yucatec žrtveni se nož zove božja ruka, a žad, simbol krvi, u gliptici Maya se prikazuje upravo rukom. U biblijskoj i kršćanskoj tradiciji ruka je simbol vlasti i nadmoći. Biti uhvaćen božjim rukama znači dobiti potvrdu o svome duhu. Dati ruke drugome znači odreći se slobode, ili točnije, odustati od nje, povjeravajući je drugome. To znači odricanje od svoje moći. Polaganje ruku znači prijenos snage ili moći.


COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram