Biti Budala

Nema efikasnijeg hladitelja ega i osloboditelja uma od ideje „ja sam budala“.

Ego se ne voli smatrati budalom: više će uživati u etiketi „zločinca, manijaka“ (jer implicira neku moći), ili pak onima „pametan sposoban“ nego u ideji da je – blesav. Da je ništa. To ga beskrajno iritira, uzima mu moć kojom se hrani. Baš zato je, tu i tamo, bitno podsjetiti se da smo, u životu, zapravo lude, budale. Pa i kad smo najpametniji i „sve znamo“ – često djelujemo kao budale. Nije li baš u tome ljepota postojanja? Skakanja u nepoznato, življenja prema blesavom instinktu djeteta... No, naš „odrasli, pametni“ um se voli kititi značkama: svojim etiketama, postignućima, mislima. A upravo nas one onemogućuju u razvoju, u doživljaju sebe kao čistog Sebstva, ponekad blesavog, ponekad mudrog, uvijek tajanstvenog i promjenjivog. Kad smo "budale, lude, blesani" sve možemo; kad smo "pametni", impliciramo nesvjesno da su neke stvari prigodne - da ne kažemo pristojne i odgovarajuće - a druge ne. Tu si u startu ograničimo iskustva i razvoj. Da, tek kad si kažemo da smo „luda, blesan, budala“, otvorimo svoju svijest većem znanju i slobodi da se iskažemo. Da pogriješimo. Ono što nas sprečava od uspjeha i iskustva razvoja je ideja (ega, naravno, čije druga) da moramo biti savršeni, da ne smijemo pogriješiti. Poprilično bahat stav, razmislimo li jer božansko je savršeno u svom izričaju, kakav god on bio. Stoga je mudro reći „ja sam budala“ puštajući se time Providnosti da vodi i pustiti da se duh slobodno izrazi. Pa i ako napravimo neki cirkus, možemo se nasmijati mirno, jer smo - budale, lude i blesani. Od svih luksuza života, najslobodniji je onaj što nam daje pravo ispadnemo – budala pred svima, usred bijela dana. Što je najzdraviji stav prema pogrešci: vidjeti je, i ne osjećati krivnju, nego osvijestiti što treba učiniti sljedeći put drugačije i – ići dalje. To u miru i lakoći samo za rukom budali polazi. Dakle, „ja jesam budala“ je kreativan stav, onaj otvorenog uma: tek u njemu možemo prihvatiti novo, pustiti staro i istinski se igrati sa životom.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram