Vladar Uma

​Umijeće komunikacije je, zapravo, umijeće održavanja kontakta sa Sobom – slušanja i prepoznavanja onih unutarnjih glasova, i tišine, koji govore, upućuju...

Umijeće Uma da prepozna, čuje, prevede i iskaže. Svoje uvide, svoje istine, svoje sumnje... Kada ih iskaže sa sobom, može i s drugima, pa tako govorimo o vještini komunikacije. Astrološki predstavljenoj Merkurom, označiteljem našeg uma i načina na koji komuniciramo. Svi imamo negdje u sebi svog Merkura – neki naš način poimanja svijeta i sebe, te iskazivanja istoga. Silu koja nas gura u promišljanje, spoznavanje, učenje i komuniciranje – razmjenjivanje, pa tako i primanje novih ideja i nove inspiracije. Poput te brze planete koja stalno kruži oko Sunca, tako merkurijansku eneriju izražava Mag Tarot, sila u nama koja čini da ideju provedemo u djelo. A upravo to je magija – primjenjena svijest. Kada je sila Maga (Merkura/Hermesa) u nama aktivna i osvještena, uviđamo svoj potencijal, načine na koje realiziramo svoje mogućnosti te svoje talente primjenjujemo u praksi. Djelujemo i govorimo svjesno, znajući koju moć imaju riječi, pogotovo tako izrečene. Velik je blagoslov Merkura u nama što nas gura - informacijama, idejama, uvidima i svim „slučajno“ primljenima – da razumijemo sebe, svoja djela i motive u pozadini. Da spoznamo iskonsku motivaciju svog bića, što nam omogućava da razumijemo svakog ostalog. To je onaj dio našeg kritičkog uma koji ispituje poznatu situaciju, okreće je, obrće i gledajući iz različitih perspektiva prima različite uvide, a time znanja... Nosi spoznaju koja čini da primjenimo sve svoje snage u skladu sa svojom voljom, fokusirani na cilj i vitalno usmjereni u stvaranje svojih čuda. Upravo je energija Merkura/Hermesa/MAGA u nama ona sila unutarnjeg Čarobnjaka s kojom presuđujemo, donoseći svjesne odluke: birajući svoje izbore i pitajući se je li ono što nam se nudi nešto što stvarno trebamo ili želimo? I upravo nas ti izbori vode dalje, u povezivanje s drugima, uspostavljanje novih veza, traženje jednote kroz ujedinjenje suprotnosti života (više o tome kako je energija djelovala tijekom 2013. Koju su obilježili Ljubavnici Tarota, Magova „djeca“ ovdje). Da, takvu magiju pomirenja yina i yanga zna samo Merkur u nama: on je taj koji će učiniti da zagrlimo svoju Sjenu, jer će nam pomoći da je razumijemo; on je taj koji će ekstrahirati snage naših mana i vrlina u pravo čudesan i praktičan omjer uspjeha; on je taj koji će kroz naša usta izgovoriti čaroliju – učiniti da riječi budu magične i utječu na druge, jer dolaze iz dubine svijesti.

Sve to ga čini bitnim dijelom našeg Sebstva. Silom koju je dobro poznavati i poštovati jer nas upravo Hermes u nama tjera na razvoj: da uspostavimo osobna uvjerenja nakon što smo preispitali postojeća mišljenja i norme, da osvijetimo vlastite stavove i ostanemo dosljedni sebi te postavimo svoju filozofiju življenja. Što je, u tijelu na zemlji, jedina istinska čarolija. Da, zagrljaj yina i yanga je sretan-zen-kraj, ali put do njega traje: biva posut izazovima, suočavanjem s etičkim izborima, promišljanjem stvari i unutarnjim borbama. Komunikacijama s onim dijelovima sebe koje volimo i ne volimo, ali ih trebamo dodirnuti ljubavi i mirom da bismo se s njima s prijateljili. E upravo ustrajnost i vještinu, spretnost u tim pregovorima sa svim svojim licima i konačnu samospoznaju nosi Merkur. Taj proces je kod nekoga brz, kod nekoga traje – ovisno o tome kakav je njegov „osobni Merkur“: vatreni Hermes, recimo, bude nagao i brz, zemljani malo zaštekan, tj. treba više vremena i tako, ali u suštini, prije ili kasnije, taj dio nas biva probuđen izražen (ok, ne uvijek, bez garancija: ima, primjerice, situacija kada je blokiran, pa se oslobađa radom, no dobra je stvar kod njega što i tako blokiran vrišti iznutra „oslobodi me, oslobodi me“ pa čovjeka nekako pokrene na promjene). Najpoznatija strana prirode Maga/Merkura je ona ekstrovertirana – usmjerenost na van, u iznošenje informacija, povezivanje ljudi, događaja i činjenica... No, mudrost mu daje njegova mistična strana, onaj dio usmjeren u traganje – stalno traženje dubljeg razumijevanja i želja za istinom pod svaku cijenu. Tada se povlači u najsvetiju komunikaciju – onu sa sobom – i u miru svog osobnog svijeta otkriva vlastitu istinu. Sve to ga čini Majstorom Znanja, a nas – s Merkurom tako osviještenim i aktiviranim – Čarobnjacima vlastitog života.


* Na slici, namijenjena aktivaciji sile Merkura u svijesti, CrystalSoul ogrlica HERMES (Merkur) satkana od zelenog i žutoga žada koji imaju najjači utjecaj na um i mentalno polje aure te tirkiza koji podržava grleni centar za samoosvještenje dubinskih potreba i ciljeva bića te njihov izražaj i izvođenje u praksi, te gorskog kristala.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram