Rezonancije & Manipulacije

Dobro je znati: većinu čudnih stanja i promjena koje osjećamo nisu uvijek neki naši osobni procesi.

Pošteno je od nas to što uvijek krećemo od sebe – pitajući se zašto se ne osjećamo dobro, uslijed čega nas preplavljuju tuge, čudna stanja i istražujući tragom njih Sebe (karmičke obrasce i/ili programe uma koji se čiste, aktiviraju, prazne...). No, dobro je znati da cijeli proces nije „izoliran“, odnosno vrlo je često induciran uplitanjima vibracijske i telepatske tehnologije. Vibracijsko i telepatski utjecanje na um ide kroz svaku antenu, svaku mrežu – nekad je posrijedi bila samo televizija sa subliminalnim porukama za um te vibracijskom transmisijom energetskih paketa, no danas su i mobiteli, društvene mreže, mailovi.. Svaka antena je potencijalni prijenosnik. Jasno, ne možemo sad strgati sve žice i antene po kući, ali je znatno lakše razumjeti što se događa, ako znamo mehanizam djelovanja.

Točno osjetite kada je „nešto čudno“ u zraku, i vjerujte tome. Najjednostvnije rečeno, tehnologijom se ili gađaju ciljane grupe, ili grupa koja trenutno nije „na udaru“ osjeća zbivanje u polju, svojevrstan drastičan pomak ravnoteže. I to osjeća kroz sebe. To najjače „kači“ grupu ljudi „čistača“, odnosno održavatelja Ravnoteže – to su jake duše koje se opetovano inkarniraju u prijelaznim i radikalnim vremenima baš zato što imaju snage i znanja za održati ili vratiti ravnotežu, održati polje. Kroz mnogo zemaljskih inkarnacija i treninga su stjecali snagu i znanja kako se održati u balansu i najžešćim situacijama, transformirajući cjelokupnu energiju kroz sebe i svoje polje. U tom smislu su „čistači“ – jer je jedna od uloga koju rade kao dobrovoljci na Zemlji povezana s onim dijelom posla koji obuhvaća čišćenje planete kroz čišćenje sebe i svih s kojima ste ikad došli u kontakt.

Zato nemojte da vas ovo vrijeme plaši, da pomišljate kako niste ništa ostvarili sa sobom jer vas „peru“ tko zna kakvi novi/stari strahovi. Istina je da ste, dolaskom na planetu, preuzeli velik zadatak, a taj je čišćenje. Počeli ste ga obavljati čišćenjem sebe, činjenjem sebe dovoljno energetski protočnim da možete jasnije suosjećati sa svim živim. A pojačano suosjećanje/empatija čine da možete više osjetiti, spoznati, dobiti uvid i time drugima pomoći. Ali, još važnije, čim se ovako uključite s bilo kim, na sebe „preuzimate“dijelove njihovih tereta – one dijelove koje oni, kao duše, nemaju trenutno snage ili znanja (kakvog vi imate) da se rasterete. A zaslužuju Milost, pa ste im poslani na put.

U tom smislu proces, koliko god kolektivan, je osoban jer ga svatko provodi za sve, ali to samo znači da imate snage i svijesti kojom možete na taj način uravnotežavati stvari. Zato ste u ovom vremenu inkarnirani. S jedne strane, kao duhovna bića, na ovaj način tijekom ekstremnih stanja otvaranja portala i jačih dizanja svijesti i bića, radite mnogo na višim ravnima: koliko god se osjećali slabi, onemoćali i čudni... procesuirate i radite, na višim razinama, mnogo šire nego možete zamisliti. Propuštate kroz sebe – jer ste postigli tu protočnost svijesti i tijela – materijale svoje, tuđe, od planete: u skladu sa stavkom „Sve za Jedno, Jedno za sve“. Zato si čestitajte. Ne onako umišljeno ili prepotentno, nego sa zahvalnošću što imate priliku raditi svoj zadatak i što vam ide – a ide vam jer se rezultati vide. Sasvim praktično: sve više ljudi je dotaknuto vašim svjetlom, sve više njih razumije energetsku i duhovnu pozadinu sebe i svijeta...S druge strane – jer novčić uvijek ima dva lica – ovo stanje je podložno pojačanom osjećanju svega što se zbiva u Polju, pa tako i manipulacija umom te energijom. Znamo da yin i yang imaju svoje materijalne iskaze, a jedan do njih su „dobri momci, loši momci“. Uglavnom, u vremenu u kojem živimo svijet se ne pokorava primarno bombama nego vibracijskom i telepatskom tehnologijom. Za njenu upotrebu se koriste i prirodne sile – kao kad je lijep vjetar za jedrenje tako, primjerice, kada su određene zvjezdane i kozmičke vibracije pogodne – koriste se nerijetko za energetske transmisije. One mogu činiti da se savršeno sređen i psihički zdrav čovjek bez vidnog razloga osjeća loše, lančano sanja/biva prebačen u parelelne stvarnosti gdje nije ugodno, gdje se ili bori, ili nešto navlači – uglavnom oblačna aura napora i muke obavija mnoga stanja psihe, u snu i na javi. Ljudi razvijene svijesti percipiraju te informacije nemira i nemoći jer su to trenutne informacije iz kolektivnog polja o priči svijeta, a ne njihove osobne. No, često uđu u rezonanciju s njima, a osobni um to prevodi kroz svoje tj. poznate okvire tako da se čovjek zakači u kovitlac kopanja po sebi. Ne bi takav poticaj ni bio loš da ponekad ne izgleda kao zamarajuće tumaranje po labirintu.

Elem, kada prepoznate takva čudna stanja, važno je da se sjetite nekoliko stvari: prva je da čim ih percepirate, zahvalite na njima jer to znači da možete percipirati. Također, energija zahvalnosti će vas vratiti u energiju ljubavi, čime će se ukloniti prateći strah, vibracija s kojom se pokorava, manipulira i osvaja svijet. Osvajajući nečiju svijest, osvaja se njegov svijet – zato neka nam svijest bude povezana s Duhom, s Izvorom, Božanskim, kao stalni trening. Iz razloga što vibracijska tehnologija može utjecati na dušu, mentalno i emotivno polje, te tijelo (putem čestica u hrani koje su također daljinski upravljane), ali ne i na duh. Stoga je mudro trenirati konstantnu povezanost s Izvorom – mentalno molitvom, ali jače energetski: tako da udahnete blistavobijelu svjetlost koja svjetluca zlatno, upijete je u tjeme i zavrtite u smjeru kazaljke na satu gledano s neba i tako onoliko puta koliko treba, dok ne osjetite kakko se na vašem tjemenu, od bijele svjetlosti formirala kruna. I tu krunu od bijele svjetlosti nosite cijelo vrijeme, ali cijelo – naizgled jednostavan trening, ali traži stalnu svijest: hodajući, budite svjesni bijele krune, spavajući, i stalno je obnavljajte novom energijom.

Na razini duha i duhovnog razvoja – da, sve ovo je velika faza čišćenja zemlje i društva. No u manifestaciji ove faze igra yina i yanga više djeluje kao njihov klinč, nego zagrljaj. U smislu konflikta – novog svijeta slobode i slobodnih resursa kojeg žele prirodno svjesni pojedinci i starih mehanizama manipulacije i zlouporabe resursa života (prirodnih i humanih). Svijet kruga, u kojem dijelimo ravnopravno prema se uravnotežuje na novim postavkama – na novim, recimo to tako, ugovornim postavkama - sa svijetom piramide, gdje stvari idu hijerarhijski. Konačni sklad je opisan kao zlatno doba koje je počelo u jednoj razini, ali... manifestacija u fizisu može trajate. Kao što dan ne počinje u podne, nego u ponoć – u tamnom dijelu faze – tako i mi sad, negdje u najcrnjoj ponoći znamo da će doći tamo neko podne kad tad, ali treba do tada proći...

I tu nam je spas u svijesti duha, svijesti Božanske ljubavi. Nije je uvijek lako održati, baš zbog spomenutih žestokih utjecaja, i samih prirodnih sila i njihove zlouporabe od strane onih koji još uvijek samoglavo vladaju resursima. Ali možemo, čim imamo svijest o tome. To je zapravo jedini zadatak kojeg imamo. Naravno, i provoditi ga u fizičkoj stvarnosti koliko možemo. Biti u tom stanju Ljubavi je jedina pobjeda: ljubav nikad ne ratuje, jer uvijek pobjeđuje. Da nije tako, ne bi bilo svemira. Neki kažu da je fizički u svemiru više mračne materije nego svijetle – no to samo znači da je mrvica svijetle jača od sto mrvica tamne, čim tako supostoje u ravnoteži. Zato je značajna svaka naša mrvica ljubavi. To nije ona „glupa“ ljubavna zanesenost i naivnost: nego svjesna i mudra koja rješava mirom, i razumijevanjem, ali svjesna trenutnih okolnosti. Ona Ljubav u nama koja zna da i iza najtežih oblaka sija sunce, ali u slučaju kiše uzima kišobran. Praktična ljubav.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram