Okriviti krivnju

​Pa šta ako nismo efektivni, radosni, ovakvi ili onakvi koliko bismo mogli? Zašto se, uz sve to – energetske kuršluse na planeti, u društvu i eteru – kriviti uraganom u sebi?

Krivnja je naš najteži tamničar. Glavni krivac za gubitak našeg optimizma. Izaziva samokažnjavanje. Čini da se manje cijenimo, ili čak preziremo. Da sami sebe kritiziramo, ili nekritički prihvaćamo tuđu kritiku. Što vodi u novu samoosudu, pa time ili dublju paralizu u djelovanju, ili ishitrene i ekstremne korake. A, zapravo, krivnja ne postoji: ono što se servira kao grižnja savjesti je mentalni konstrukt ispod kojeg se kriju dvije emocije, a to su tuga i/ili bijes. Znači, možemo se osjećati tužnima jer smo nešto učinili (ili nismo) ili bijesnima zbog toga. Što je u redu. Onda je dobro te emocije osloboditi na neki način, fizički trčanjem, plesanjem ili disanjem i isplakivanjem ispustiti iz sistema jer u protivnom kolaju našim živcima, umom... tjerajući nas na opetovano samopredbacivanje. Izazivajući kaos u nama: unutarnji konflikt, krivo povezivanje činjenica... razbijajući našu koncentraciju da usmjereno ostvarujemo svoje ciljeve. Jer, krivnja čini da prihvaćamo kaznu – bilo kakvu, od neugodnog ponašanja bližnjih prema nama do zlostavljanja na poslu - jer se tako podsvjesno „iskupljujemo“, pa trpimo. Dakle opet ostajemo pasivni, vezani i u poziciji žrtve. No, ako krivnju tj. emocije od kojih je satkana otpustimo te preuzmemo odgovornost za grešku čineći sve što možemo da popravimo ono što je moguće, tada vraćamo svoju moć sudjelovanja u životu i samim tim se krećemo dalje, niti posebno krivi, niti pravi, jednostavno svjesni i odgovorni, čisti i slobodni od unutarnjih krvnika i njihovih ekvivalenata na koje smo, uslijed takve vibracije iz našeg umu, pristali u svijetu oko nas. Lijek je – smijati se krivnji u lice.


Mudro je, također, uhvatiti krivnju na djelu, i preispitati se:

  • Koja je moja glavna omiljena krivnja? – Nešto na što uvijek „padnemo“.

  • Zašto je imam/njegujem? – Koja karmička pozadina je u pitanju, koja moja uvjerenja je održavaju na životu, što me ona uči i govori o meni?

  • Gdje je u meni? U mom tijelu, i gdje se odražava u mom životu? Koja moja ponašanja i lica izaziva i u kakve situacije me uvodi? Kako da je maknem? Koje moje misli i postupci je uklanjaju i umanjuju joj značaj?

  • Koje kritike me najviše pogađaju, od koga i u kojim uvjetima i zašto? Koji bi bio moj optimalan način nošenja s kritikom? Kada ja kritiziram, oko čega najviše i na koji način? Što moji načini primanja i pružanja kritike govore o meni – o mojim snagama i mojim slabostima?

  • Koje kazne (u ponašanju drugih, životnim situacijama) prihvaćam iz nesvjesnih uvjerenja krivnje, zašto (što učim ili ostvarujem sa sobom na taj način) i kako da to promijenim, odnosno tu energiju preusmjerim?

  • Tko su moji mentalni krvnici, zašto su tu (što me uče, čemu treniram uz njih) i kako da ih otpustim iz sistema i života?


* Odgovore na ova pitanja kroz Tarot istražujemo u Ki Tarot očitanju„Sloboda“: devidas.dea@gmail.com

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram