Živi kao Ljubav Izvora

Poruku noći šalje ono lice našeg Ega kojeg Tarot zove Kraljica Kupova

Živi Život pun Ljubavi...

Na gnjev reagiraj s blagošću: ne samo zato što ti čuva energiju nego... mnogo važnije, čuva ti srce, ljubav i inspiraciju

Bezuvjetno prihvaćaj život, ljude i situacije... svi smo takvi kakvi jesmo, i savršeno onoliko koliko možemo biti. Kad se umijemo staviti u tuđe cipele, počnemo ga iznutra razumjeti.

Budi osjetljiv prema osjećajima drugih... to je način instinskog davanja sebe svijetu, put suosjećanja.

Imaj strpljenja i neka ono bude silno... kombinirano s Mudrošću, naravno... kad se postaviš kao bezrezervno podržavajući roditelj koji razumije cijeli svijet i najveću ljudsku glupost, tada možeš podržati i sebe, puštajući i iscjeljujući vlastitu slabost

Pusti neka te gane tuđa bol, tako ćete je skupa zacijeliti.

Vježbaj blagost prema bićima, čak i kad grme ili reže: ljubav je sila kojom ćeš ih obuzdati. Suosjećanje će te voditi na najčudesniji mogući način.

Ne budi sebičan. Lijepo je biti na raspolaganju čovjek u u potrebi. Jednom će možda trebati tebi. Ali ne čini to iz trgovine, nego spoznaje da svi smo jednako ranjivi, samo na drugi način.

Budi usklađen sa svojim emotivnim tokovima... razaznaj koje su struje trenutne, koje ti nose poruke, koje su manipulirane i nestvarne, koje su božanske....

Osjeti vibraciju svake situacije.... više će ti reći ona i tišina, nego ljudski govor, priča razuma i maska lica.

Otvori se informacijama nesvjesnoga, snova... razvijaj svoj senzibilitet, telepatsku vezu s ljudima... onu stranu sebe koja energetski komunicira s biljkama, životinjama, zvijezdama i osobama... svim bićima...

Osvijesti redovito osjećaj Jednog s Božanskim i svemirom.... ono će te nadahnuti poštovanjem za čitav život, pa time i radošću koja nadilazi dnevne probleme, crne vijesti i apokaliptične prognoze. Vidjet ćeš izvan, ispod, dublje, jasnije i više... Samo vježbaj naći radost u ujedinjenju s Izvorom... To će učiniti da cijeniš dublji smisao Života, pa ga tako i živiš videći svijet kao sveto mjesto i sebe kao svetog, sa svim svojim nijansama tamnog i svijetlog.
COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram