Ja jesam Red

JA VLADAM SVOJIM SVIJETOM kaže onaj dio našeg Sebstva kojeg Tarot=Život zove Car.

Afirmacije su, znamo, pozitivne izjave koje utječu na našu svijest. „Guraju“ nas da mislimo konstruktivnije o sebi, a često i da dokopamo ona nevidljiva uvjerenja u nama koja sabotiraju, pa ih ispravimo. I time, oblikujući našu svijest – oblikuju našu svijest. No, one manjim dijelom rade kada ih samo ponavljamo (iako i to ima učinka). One zapravo svoj puni potencijal ostvaruju kada ih vidimo jer mozak misli u slikama. Zato je mudro da BUDEMO SVOJ REŽISER (više o tome ovdje).

Zato sada zajedno plovimo kroz serijal Tarot afirmacija. Tarot je Knjiga Života. Pisana u kartama, odnosno slikama. Nebrojeno kombinacija slika je nebrojeno mnoštvo kadrova, scena koje se pojavljuju. Najjednostavnije, govore o tri glavne razine Bića i Života: silama duha, licima ega, i situacijama života.

Neke od slika stavljam uz afirmacije, kao poticaj. Ali pravi posao je kada pročitamo određenu afirmaciju i na temelju nje stvorimo svoju sliku. Primjerice, kada kažemo „Ja uživam u obilju“... to je svakome drugačije. Netko na tu rečenicu pomisli sebe na bogatoj zemlji koja je rodila, netko u dizajnerskoj odjeći, netko s vrećom novaca koju daje potrebitima. Znači slike su individualne jer smo mi individualni. Tako da pravi efekt s ovim afirmacijama ostvarujemo kada si uzmemo tren za promisliti ih, pa reći i VIDJETI na svoj način. Potom tu sliku vrtimo (kao u teksu o sebi režiseru) i sa zahvalnošću svjedočimo ostvarenju. Želimo li taj cilj, vidimo ga i živimo kao da već jest u virtualnoj tj. Svojoj astralnoj stvarnosti, a kada se manifestira, nazdravimo i zahvalimo u radosti. A da bismo svoju protočnost pritom osigurali tj. Održali fluidnom, radimo neke od vježbi disanja.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram