Ja jesam Lakoća

Živjeti spontano i slijediti mudrost svog instinkta te inspiracija srca znači, rječnikom Tarota, biti kao Luda

Afirmacije su, znamo, pozitivne izjave koje utječu na našu svijest.. „Guraju“ nas da mislimo konstruktivnije o sebi, a često i da dokopamo ona nevidljiva uvjerenja u nama koja sabotiraju, pa ih ispravimo. I time, oblikujući našu svijest – oblikuju našu svijest. No, one manjim dijelom rade kada ih samo ponavljamo (iako i to ima učinka). One zapravo svoj puni potencijal ostvaruju kada ih vidimo jer mozak misli u slikama. Zato je mudro da BUDEMO SVOJ REŽISER.

Zato sada zajedno plovimo kroz serijal Tarot afirmacija. Tarot je Knjiga Života. Pisana u kartama, odnosno slikama. Nebrojeno kombinacija slika je nebrojeno mnoštvo kadrova, scena koje se pojavljuju. Najjednostavnije, govore o tri glavne razine Bića i Života: silama duha, licima ega, i situacijama života.

Neke od slika stavljam uz afirmacije, kao poticaj. Ali pravi posao je kada pročitamo određenu afirmaciju i na temelju nje stvorimo svoju sliku. Primjerice, kada kažemo „Ja uživam u obilju“... to je svakome drugačije. Netko na tu rečenicu pomisli sebe na bogatoj zemlji koja je rodila, netko u dizajnerskoj odjeći, netko s vrećom novaca koju daje potrebitima. Znači slike su individualne jer smo mi individualni. Tako da pravi efekt s ovim afirmacijama ostvarujemo kada si uzmemo tren za promisliti ih, pa reći i VIDJETI na svoj način. Potom tu sliku vrtimo (kao u teksu o sebi režiseru) i sa zahvalnošću svjedočimo ostvarenju. Želimo li taj cilj, vidimo ga i živimo kao da već jest u virtualnoj tj. Svojoj astralnoj stvarnosti, a kada se manifestira, nazdravimo i zahvalimo u radosti. A da bismo svoju protočnost pritom osigurali tj. Održali fluidnom, radimo neke od vježbi disanja.


Ja s lakoćom krećem u novom smjeru

S užitkom se prepuštam toku života

Idem kroz život s osjećajem sigurnosti i zaštićenosti

Smireno i s povjerenjem prihvaćam svoje izbore i njihove manifestacije

Ja lako počinjem nove avanture i idem u nepoznato s povjerenjem u Život

Ja vjerujem svom impulsu za akciju

Prepoznajem mudrost svog instinkta i živim je

Hvala što živim u radosti i nevinosti

Vjerujem u želje svoga srca

Svjedočim kako se duh stvaranja rađa u meni i radosno ga ispoljavam

Moja je nepredvidivost moja sloboda

Lako širim svoje horizonte

Ja sam odraz božanske sile iz koje je sve stvoreno

Veselo ulazim u nove avanture

Živim osjećajući se slobodno i rasterećeno

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram