Prijelaz u Radost

​KI TAROT poruke za rujan prema programima uma, a klikom na link možete gledati karte: gledajte ih kao što biste slike i osjećajte što vama govore.

PORUKA ZA SVE: Isplači stare rane i ispuši davne bijesove jer su to vrata za ulazak u novu etapu radosti, emotivnog ispunjenja i užitka (klik za sliku i dodatnu poruku tu).


1: PRVO DIŠI, ONDA MISLI: (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 1: BUDI HRABAR I ODVAŽAN ŠEF SVOGA ŽIVOTA, INSPIRACIJA SEBI I DRUGIMA (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 1: MIRUJ JER TAKO DOLAZI PSIHIČKA SNAGA(klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 1: AKO SI ZABORAVIO DAVNE ŽELJE, TO NE ZNAČI DA SU ONE TEBE

ZEMLJANE 1: SLIJEDI SAMO SVJEŽE VIZIJE (klik za karte i objašnjenje poruke)


2: DAVANJE TE ČINI BOGATIM (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 2: DAJ SI VREMENA ZA PROMISLITI, OSJETITI, DOZNATI... (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 2: INTELEKT JE SJAJAN SLUGA, ALI LOŠ GOSPODAR (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 2: ZLATNI KAVEZ JE IPAK KAVEZ (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 2: ISKORISTI DUHOVE PROŠLOSTI DA OSLOBODIŠ DUŠE BUDUĆNOSTI (klik za karte i objašnjenje poruke)


3: PRESTANI ROBOVATI STARIM RANAMA I JEDNOSTAVNO OKRENI SMJER U NOVO (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 3: MJERI PREMA DUGOROČNOJ KORISTI (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 3: U NEKIM BORBAMA POBJEĐUJEŠ KADA ODUSTANEŠ OD NJIH (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 3: PREDAJA UKLANJA SVE BLOKADE (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 3: TVOJA TIŠINA ZNA SVE (klik za karte i objašnjenje poruke)


4: PONEKAD TIJELO I RAD NAJEFIKASNIJE LIJEČE PSIHU I EMOCIJE (klik za karte i objašnjenje poruke)


VATRENE 4: NAJVEĆE MAJSTORSTVO JE VLADATI NAD SOBOM (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 4: NEZADOVOLJSTVO JE POZIV DUŠE NA OTKROVENJE (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 4: NJEGUJ SAKRALNU ČAKRU (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 4: POVUCI SE ZA MAJSTORSTVO (klik za karte i objašnjenje poruke)


5: ZRCALJENJE TI BRUSI INDIVIDUALNI SJAJ (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 5: KAD NEMOĆ BUDI MOĆ (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 5: PAUZA ZA ENTUZIJAZAM (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 5: BRUTALNO ISKRENO ZA POTPUNO STVARNO (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 5: ČUVATI OBITELJSKO BLAGO (klik za karte i objašnjenje poruke)


6: MUNJEVITA PREOBRAZBA (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 6: LETI DO ZVIJEZDA(klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 6: FLEKSIBILNOST DONOSI STABILNOST (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 6: ISCJELJENJE SVOJE MUŠKE SNAGE(klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 6: INICIJACIJE U MUDROST (klik za karte i objašnjenje poruke)


7: STRATEGIJA UMJESTO SILE (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 7: UTAMNIČI GRABEŽLJIVCA U VATRU (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 7: NAJVEĆI IZAZOVI DUŠE (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 7: ELEGANTAN NAPREDAK VOLJE (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 7: OBOŽAVAJ POTPUNO I SLOBODNO (klik za karte i objašnjenje poruke)


8: POŠTUJ TUĐE MIŠLJENJE, ALI RADI PO SVOM (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 8: U POBJEDI I LJEPOTI ZAHVALNO (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 8: U NOVO ODLUČNO I IZ MIRA (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 8: TVRDOGLAVO SA CILJEVIMA (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 8: KONFLIKT KAO IGRA (klik za karte i objašnjenje poruke)


9: INTUICIJOM DO OBILJA (klik za karte i objašnjenje poruke)

VATRENE 9: DIVLJINOM RAZBITI PRITISAK SAVRŠENSTVA (klik za karte i objašnjenje poruke)

VODENE 9: RITUAL SLAVLJA ZA USPJEH (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZRAČNE 9: RAD KAO RADOST (klik za karte i objašnjenje poruke)

ZEMLJANE 9: PROCESI, PA ZAKLJUČCI (klik za karte i objašnjenje poruke)

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram