Samo svrha...

Kad si usmjeren na samoostvarenje kroz svoje talente, u životu ti sve teče, a prepreke ne preskačeš, nego prelijećeš.

Ako želiš ostaviti otisak u Vječnosti, kao svoj lijepi vibracijski pečat, usmjeri se na samoostvarenje, a pritom vrijedi znati:

* Svrha je... SVETI ZADATAK DUŠE

* Energija slijedi pažnju - FOKUS: MOJA SVRHA

* Svrha nam je u genima - POSLOVATI SVOJE POSLANJE

* SamoOstvarenje je stalan proces - ZA (NE)OSTVARENE

Svoju svrhu, osobnu i globalnu, načine ostvarenja, blokade za ostvarenje i načine njihova uklanjanja te izazove na putu realizacije otkrivamo kroz Ki Tarot Divinaciju koju dogovaramo na devidas.dea@gmail.comCOPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram