Dopusti si!

Dopusti si misliti mračno. Tamno, svijetlo - pa što? Ti nisi ni jedno, ni drugo, nego ono Izvorno koje promatra sve to...

Nemoj se prepasti kada te uhvati neka faza da su misli crne, o tuzi i smrti i propadanju, sve nešto o tami, a ti tako jako želiš i živiš svjetlo. Ključ je da ih gledaš svjesno: kao crne oblake koji su se nadvili nad nebo. Jer Svijest i Svjedočenje su svjetlo.


Svi bi mi, najradije ako nas se pita, pa kažemo pošteno, da je samo svjetlo. Čak bi i da je duga tu, a da nije bilo kiše. Ono, da stvari idu kao pjesma i sve je lako. Jer se duša sjeća izvornih razina bez dualiteta, zna ona boje raja. I kako onda prihvatiti crni oblak? A i dišeš, i afimiraš i stvarno upireš da bude bajka. Ali sjeti se, svaka bajka ima svog demona, a junak postaje junak baš kada ga nadjača. Ne kada bježi od njega, kada ga negira „ne, ne, nema crnog, neću tamu“. Junak tek kada prihvati crni oblak pa promisli što i kako s njim, iako ga ovaj po putu drži za gušu i muči mrakovima, tek tad junak heroj postaje, a Milost razumijevanja mu je dana. Zato, sve ako je vani konačno svanulo i otišla je kiša, a tebe tišti što si u nekim svojim pećinama, nađi način da ih zahvalno gledaš. Jer znaš da se čeličiš tada. Jer znaš da upravo u tim stanjima izranja iz tebe ona najveća životna snaga, čak ako od umora i psihe i tijela jedva radiš korak. Nemoj se bojati tog stanja. Ono, kao i svako drugo, u vječnoj smjeni dualiteta, prolazi, a ostaješ Ti – odnosno tvoja Svijest: ona koja gleda. I kada se tako odmakneš, oblak nestaje. Prvo postaje lakši, prvo pada njegova težina i taman kada ti postane nekako čudno drag jer te naučio štošta, vidiš da ga nema. To je pobjeda Svijesti – pobjeda Svjetla. To je ono kad kažu da se Saturn rijetko smije, ali se ipak na kraju nasmiješi – ne vidi ga nitko, on to napravi onako iznutra, ali ti znaš, jer odjednom, ono što bijaše crni oblak, sada postaje zlatnom svjetlošću opšivena priča života.

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram