ŠTAPOVI su...

 

Ezoterno: Naša činjenja, djelovanja... Seksualna i kreativna energija... Reproduktivni instinkt: plodnost, želja, strast... Mašta... Svjesna i nesvjesna produkcija... Umijece stvaranja, inoviranja, izmišljanja... Vitalni entuzijazam, moć, iscjeljujuća sila, instinkt... Vitalna snaga, rast, razvoj, vokacija.. prelaženje prepreka kreativnošću... Rađanje novoga, kreativni impuls, izdržljivost, energija, želja da se napreduje i dominira. Isto i komplikacije, težine, borbe... Sve povezano s igrama, rekreacijom, natjecanjem... Element vatre.. U tijelu razina pelvisa gdje su genitalni organi... hara...

Egzoterno ♧ = Zrak, jesen, Zapad... ideja treba biti oplođena... stabla rastu u zrak... visoka stabla se transformiraju u štapove za borbu na udaljenosti ruke... s njima vježbamo (mišićni sistem)... gradimo ograde, kuće, namještaj... RAD, karijera

 

* Klikom na sliku ulazite u tekstove gdje su osnovna značenja karata: osnovna znači tradicionalna. To je samo za orijentir: imajte na umu da karta nema značenje sama po sebi koje je fiksirano i stalno, nego svaki put dobiva novo, u kontekstu ostalih karata

COPYRIGHTS: www.elementi.info DESIGN: Dea Devidas 2010. - 2020.

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram